Basakoli bazali kokabola mwa buku Nsango malamu na Azerbaïdjan

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Août 2017

Ndenge ya kokabola mikanda

Ndenge ya kokabola mikanda na Lamuká! mpe ndenge ya koteya solo oyo etali ntina oyo Nzambe akelaki bato. Landá ndakisa wana mpo na kobongisa maloba na yo moko ya kokabola mikanda mpe kobanda lisolo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova apesaki ekólo moko ya bapakano mbano

Yehova apesaki bato ya Babilone mbano nsima ya kozinga Tire mbula 13. Ndenge nini amonisaka ete andimaka mosala oyo tosalelaka ye na bosembo?

BOMOI YA BAKRISTO

Tómonisa bizaleli ya Nzambe​—Komikitisa

Mpo na nini komikitisa ezali na ntina? Ndenge nini tomonisaka yango? Ndenge nini libondeli mpe ndakisa ya Yesu esalisaka biso tómonisa komikitisa?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Mokumba monene ya sinzili

Basinzili bazalaki na mokumba ya kokebisa bato ya engumba na makama oyo ezali koyela bango. Yehova alingaki koloba nini ntango atyaki Ezekiele sinzili ya elilingi mpo na Yisraele?

BOMOI YA BAKRISTO

Tómonisa bizaleli ya Nzambe​—Mpiko

Mpo na nini tosengeli kolongola ezaleli ya kobanga bato? Ndenge nini komanyola, kobondela, mpe kotyela Yehova motema esalisaka biso tómonisa mpiko?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Etikali moke Goge ya Magoge abomama

Biblia elobeli makambo oyo ekosalema liboso mpe nsima ya kobomama ya Goge ya Magoge.

BOMOI YA BAKRISTO

Tómonisa bizaleli ya Nzambe​—Kondima

Lokola Abrahama, tosengeli komonisa kondima epai ya Yehova Nzambe ata na ntango oyo ezali mpasi komonisa yango. Ndenge nini tokoki kokóma na kondima makasi mpe bosembo?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Emonaneli ya tempelo ya Ezekiele etali yo na nini?

Tempelo oyo Ezekiele amonaki na emonaneli ekundweli mitinda ya Yehova mpo na losambo ya pɛto. Emonaneli yango elendisi biso tósala nini?

BOMOI YA BAKRISTO

Ntango nini nakosɛnga lisusu mosala ya mobongisi-nzela mosungi?

Kokóma mobongisi-nzela mosungi ezali lolenge moko ya malamu mpenza ya kopesa mbeka ya lisanzoli. Okoki kobakisa molende na mosala na yo na ndenge wana?