Batatoli bazali kosakola na nzela ya interphone na Vienne, na Autriche

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Août 2016

Ndenge ya kokabola mikanda

Makanisi mpo na kokabola Lamuká! mpe mwa buku Yoká Nzambe mpo ozala na bomoi ya seko. Landá bandakisa wana mpo na kobongisa maloba na yo moko ya kokabola mikanda.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Tikalá na esika ya nkuku ya Oyo-Aleki-Likoló

“Esika ya nkuku” ya Yehova ezali nini, mpe ndenge nini ebatelaka biso? (Nzembo 91)

BOMOI YA BAKRISTO

Tókolisa makoki na biso ya kosakola—Tósalisa bayekoli ya Biblia mpo bámipesa na Nzambe mpe bázwa batisimo

Mpo na nini mikano yango ya elimo ezali na ntina mingi? Ndenge nini okoki kosalisa bayekoli na yo bákokisa yango?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Kobá kozala makasi na elimo atako okómi mobange

Bavɛrsɛ ya Nzembo 92 emonisi ete mibange bakoki kaka kokola mpe kobota mbuma ya elimo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova abosanaka te ete tozali putulu

Na Nzembo 103, Davidi asalelaki maloba ya elilingi mpo na komonisa motema mawa ya Yehova.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Bópesa Yehova matɔndi”

Bavɛrsɛ ya Nzembo 106 ekoki kosalisa yo okóma na motema ya botɔndi epai ya Nzambe mpe obatela yango.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Nakofuta Yehova eloko nini?”

Mokomi ya nzembo akanaki kosala nini mpo na komonisa Yehova botɔndi na ye? (Nzembo 116)

BOMOI YA BAKRISTO

Teyá solo

Lakisá bato mateya ya Biblia na lisalisi ya ndenge ya sika ya kobanda lisolo.

BOMOI YA BAKRISTO

Kampanye ya kokabola Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli na sanza ya libwa

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ekolobela likambo ya kobɔndisa mpe ndenge Nzambe abɔndisaka biso.