Kozwa ntango ya koyekola Biblia mpe kokanisa na mozindo

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Juin 2017

Ndenge ya kokabola mikanda

Ndenge ya kokabola Lamuká! mpe ndenge ya koteya solo na oyo etali ndenge bomoi ebandá. Landá ndakisa wana mpo na kobongisa maloba na yo moko ya kokabola mikanda mpe kobanda lisolo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ata liloba moko te ya Yehova ezangaka kokokisama

Makambo oyo Yirimia asakolaki mpo na kokwea mpe kobebisama ya Babilone ekokisamaki na bosikisiki.

BOMOI YA BAKRISTO

Kondima na yo na bilaka ya Yehova ezali mpenza makasi?

Yosua amonisaki ete ata liloba moko te na bilaka ya Yehova mpo na Yisraele ezangaki kokokisama. Ndenge nini tokoki kokómisa kondima na biso makasi na bilaka ya Nzambe?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ezaleli ya koyeba kozela esalisaka biso tóyika mpiko

Nini esalisaki Yirimia ayika mpiko na makanisi ya malamu atako anyokwamaki makasi mpenza? Ndenge nini tokoki komibongisa mpo na mikakatano oyo ekokómela biso na mikolo ezali koya?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ezekiele azalaki kosepela kosakola nsango ya Nzambe

Na emonaneli moko, Yehova apesaki Ezekiele rulo moko mpe ayebisaki ye alya yango. Emonaneli yango elimbolaki nini?

BOMOI YA BAKRISTO

Sepeláká na mosala ya kosakola nsango malamu

Na bantango mosusu kosakola nsango ya Bokonzi ya Nzambe ekoki kozala mpasi, kasi Nzambe alingaka ete tósalela ye na esengo. Ndenge nini tokoki kozala na esengo na mosala ya kosakola?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Okozwa elembo mpo na kobika?

Emonaneli ya Ezekiele ekokisamaki ntango Yerusaleme ebebisamaki. Kokokisama na yango na mikolo na biso esengeli kotinda biso tósala nini?

BOMOI YA BAKRISTO

Longisá mibeko ya Yehova

Tosengeli kolongisa mibeko ya Yehova. Na ndenge nini? Mpo na nini ezali na ntina?