Bazali kosala misala na Ndako ya Bokonzi na Suisse

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Mai 2017

Ndenge ya kokabola mikanda

Ndenge ya kokabola Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli mpe ndenge ya koteya solo na oyo etali mikolo ezali koya. Landá ndakisa wana mpo na kobongisa maloba na yo moko ya kokabola mikanda mpe kobanda lisolo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Elembo oyo emonisaki ete Bayisraele bakozonga na mboka na bango

Elaka nini Yehova apesaki ntango atindaki Yirimia asomba elanga moko? Ndenge nini Yehova amonisaki ete azali malamu?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ebede-meleke​—Mobali ya mpiko mpe ya boboto

Azalaki na mpiko mpe akendaki kosolola na Mokonzi Zidikiya, kasi amonisaki mpe boboto epai ya Yirimia, mosakoli ya Nzambe.

BOMOI YA BAKRISTO

Tóbatela bisika na biso ya losambo

Bisika na biso ya losambo ememi nkombo ya Nzambe mosantu; yango wana ezali na ntina mingi kobatela yango pɛto. Mokomoko akoki kosala nini mpo na kobatela Ndako ya Bokonzi?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova akozongisela moto na moto na kolanda misala na ye

Mosakoli Yirimia mpe Mokonzi Zidikiya bazalaki na eleko oyo Yerusaleme ebebisamaki, kati masolo na bango ekeseni mpenza.

BOMOI YA BAKRISTO

Yehova abosani bolingo na yo te

Ndenge nini Yehova atalelaka basaleli na ye ya sembo oyo basakolaka lisusu mingi te mpo bakómi mibange?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Tiká “koluka makambo minene”

Baruke azalaki kosambela Yehova mpe asalisaki Yirimia na bosembo, kasi na eleko moko makanisi na ye ebebaki. Baruke asengelaki kosala nini mpo abika na kobebisama ya Yerusaleme?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova apambolaka bato ya komikitisa mpe apesaka bato ya lolendo etumbu

Bato ya Babilone, bato ya lolendo banyokolaki basaleli ya Yehova. Bayisraele oyo babongolaki motema balongwaki na boombo, kasi nini ekómelaki Babilone?