Abrahama azali koteya elenge Yisaka makambo ya Yehova

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Février 2020

Ndenge ya kobanda lisolo

Masolo oyo elobeli makambo oyo ekosalema na mikolo ezali koya mpe ndenge Nzambe akokokisa bilaka na ye.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Kondimana oyo etali mpe yo

Mapamboli nini bato bakozwa na nzela ya kondimana ya Abrahama oyo esalemaki ebele ya bambula liboso?

BOMOI YA BAKRISTO

Mateya nini okoki kozwa na nzembo oyo ebimaka na TV JW?

Mateya nini ya ntina nzembo oyo ebimaka na TV JW epesaka biso?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Mpo na nini Yehova apesaki Abrama ná Sarai bankombo mosusu?

Lokola Abrama ná Sarai, ndenge nini okoki komisalela nkombo malamu na miso ya Nzambe?

BOMOI YA BAKRISTO

Oyo mwasi ná mobali bakoki kosala mpo bákómisa makasi boyokani na bango na libala

Babalani bakoki kosala nini mpo bákómisa boyokani na bango na libala makasi na komekola ndakisa ya Abrahama ná Sara?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Mosambisi ya mabele mobimba” abebisi Sodoma ná Gomora

Kobebisama ya Sodoma ná Gomora elimboli nini mpo na bato oyo bazali kobika lelo oyo?

BOMOI YA BAKRISTO

Ozali kozwa matomba na mwa buku Tótángaka Makomami mokolo na mokolo?

Okoki kosala nini mpo ozwa lisusu matomba mingi na mokapo ya mokolo na mokolo?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova akokisaka ntango nyonso bilaka na ye

Ndenge nini kokokisama ya bilaka oyo Yehova alakaki Abrahama ná Sara ekoki kokómisa kondima na yo makasi?