Ndeko moko na Suisse azali kotala biloko oyo Yehova akelá

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Février 2019

Ndenge ya kobanda lisolo

Ndenge ya kobanda lisolo oyo elobeli ndenge Biblia ezali kaka na ntina lelo oyo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Kobá koteya lisosoli na yo

Lisosoli na biso ekosala malamu soki toyokeli yango ntango ekundweli biso mitinda yango.

BOMOI YA BAKRISTO

Omonaka bizaleli ya Nzambe oyo emonanaka te?

Biloko oyo Yehova akelá oyo ezali zingazinga na biso esalisaka biso tómona nguya, bolingo, bwanya mpe boyengebene ya Nzambe, ata mpe ezaleli na ye ya kokaba.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

“Nzambe azali kolakisa biso bolingo na ye”

Tokoki kosala nini mpo na kopesa Yehova matɔndi mpo na likabo ya lisiko?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ozali “kozela na mposa makasi”?

Ndenge nini okoki komonisa ete omilɛngɛli mpo na “komonana ya nkembo ya bana ya Nzambe”?

BOMOI YA BAKRISTO

Kobá kozela na ezaleli ya koyika mpiko

Nini ekosalisa biso tózela na mposa makasi ata na komekama ya ndenge nini?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Ndakisa ya nzete ya olive

Makambo ndenge na ndenge ya nzete ya olive ya elilingi ezali komonisa nini?

BOMOI YA BAKRISTO

Tókolisa makoki na biso ya kosakola​—Kokata boyekoli ya Biblia na bato oyo bazali kokola te

Tosengeli kosala nini soki moyekoli ya Biblia azali kokola mpenza te na elimo nsima ya koyekola na ye na boumeli ya ntango oyo esengeli?