Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

BOMOI YA BAKRISTO

Mokumba na biso ya kotonga mpe kobatela bisika na biso ya losambo

Mokumba na biso ya kotonga mpe kobatela bisika na biso ya losambo

Kotonga tempelo na Yisraele ezalaki mosala makasi mpe esɛngaki mbongo mingi. Kasi, Bayisraele bapesaki mabɔkɔ na mosala yango na molende mpenza. (1Nt 29:2-9; 2Nt 6:7, 8) Ntango tempelo esilaki kotongama, ndenge oyo Bayisraele bazalaki kobatela yango ezalaki komonisa soki bazali na boyokani malamu na Nzambe to te. (2Ba 22:3-6; 2Nt 28:24; 29:3) Lelo oyo, bakristo balekisaka ntango mingi mpe basalaka mpenza milende mpo na kotonga, kotya bopeto mpe kobatela Bandako ya Bokonzi mpe Bandako ya mayangani. Kosala elongo na Yehova ndenge wana ezali mpenza lokumu mpe ezali na kati ya mosala na biso mosantu.Nz 127:1; Em 7:15.

TOKOKI KOPESA MABƆKƆ NA . . .

  • Kotya bopeto nsima ya makita nyonso. Soki likoki ezali te, okoki ata kolɔkɔta eloko nyonso oyo ezali zingazinga na esika ofandi.

  • Kopɛtola mpe kobongisa Ndako ya Bokonzi mbala na mbala. Soki bato bazali mingi, mosala ekómaka moke mpe epesaka esengo.lv 92-93 par. 18.

  • Kotya makabo ya mbongo. Ata likabo ya “mbongo ya bibende mibale ya motuya moke” oyo epesami na motema mobimba esepelisaka Yehova.Mr 12:41-44.

  • Kotonga mpe kobongisa bisika ya losambo soki likoki ezali. Mpo na kopesa mabɔkɔ, esɛngi kaka te oyeba mosala ya kotonga.