Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

BOMOI YA BAKRISTO

Tókolisa makoki na biso ya kosakola—Kobongisa nzela mpo na kozongela moto

Tókolisa makoki na biso ya kosakola—Kobongisa nzela mpo na kozongela moto

MPO NA NINI EZALI NA NTINA:

Tozalaka na mposa ya kobwaka mai na mboto ya solo oyo tolonaka. (1Ko 3:6) Soki tokutani na moto oyo asepeli, ekozala malamu tótikela ye motuna moko oyo tokolobela ntango tokozongela ye. Yango ekosala ete azela biso na mposa makasi mpe ekozala pɛtɛɛ tómibongisa mpo na kozongela ye. Ntango tozongeli ye, tokoki koyebisa ye ete toyei koyanola na motuna oyo totikelaki ye.

NDENGE YA KOSALA YANGO:

  • Ntango ozali kobongisa maloba na yo ya kobanda lisolo mpo na mosala ya ndako na ndako, bongisá mpe motuna oyo okotikela moto. Ekoki kozala motuna moko oyo eyano na yango ezali na mokanda oyo ozali kokabola. To ekoki mpe kozala motuna oyo eyano na yango ezali na moko ya mikanda oyo toyekolaka na bato, oyo okani kolakisa ye ntango okozongela ye.

  • Na nsuka ya lisolo na yo ná moto oyo asepeli, yebisá ye ete ozali na mposa ya kosolola na ye lisusu, mpe na nsima tuná ye motuna oyo obongisaki mpo na kotalela na mbala ekoya. Okoki mpe kozwa adrɛsi, nimero ya telefone to adrɛsi e-mail na ye.

  • Soki oyebisi ye ete okozongela ye na mokolo to ngonga oyo boyokani, kokisá elaka na yo.Mt 5:37.