Bandeko basi bazali kosolola na bato na mwa buku Nsango malamu na Madagascar

MOKANDA YA LIKITA BOMOI MPE MOSALA Sanza ya Janvier 2016

Ndenge ya kobanda lisolo

Mwa makanisi mpo na kokabola bazulunalo Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli mpe mwa buku Nsango malamu oyo euti na Nzambe! Landá makanisi oyo bapesi awa mpo obanda lisolo na maloba na yo moko.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Losambo ya solo esɛngaka mosala makasi

Moná na makinisi ekateli makasi oyo mokonzi Hizikiya azalaki na yango mpo na kozongisa losambo ya solo. Salelá bililingi, karte mpe badati ya makambo esalemaki na 2 Ntango 29-30 mpo esalisa yo.

OMIPESA NA MOSALA YA KOSAKOLA

Ndenge ya koyekola na moto na mwa buku Nsango malamu

Makambo mitano ya pɛtɛɛ mpo na kotambwisa malamu boyekoli ya Biblia na lisalisi ya mwa buku Nsango malamu oyo euti na Nzambe!

BOMOI YA BAKRISTO

Mokumba na biso ya kotonga mpe kobatela bisika na biso ya losambo

Ndenge nini tokoki kozala na molende mpe komonisa bolingo mpo na mosala mosantu na bisika na biso ya losambo?

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova asepelaka na ezaleli ya kobongola mpenza motema

Kobongola motema ya solosolo oyo Manase amonisaki ebimisaki mpenza matomba. Kokanisá boyangeli na ye liboso akangama ná nsima ya kobima na bolɔkɔ na Babilone. (2 Ntango 33-36)

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova akokisaka bilaka na ye

Badati ya makambo oyo Ezera 1-5 elobeli. Atako mikakatano ezalaki mingi, Bayuda balongwaki na Babilone, bazongisaki losambo ya solo, mpe batongaki lisusu tempelo.

MAKAMBO YA MOTUYA NA LILOBA YA NZAMBE

Yehova alingaka baoyo basalelaka ye na bolingo na bango moko

Ezera ná bato oyo basalaki mobembo elongo na ye basengelaki kozala na kondima makasi, molende mpo na losambo ya solo, mpe mpiko. Talá bililingi mpe bakarte mpo omona mobembo na bango.

BOMOI YA BAKRISTO

Tókolisa makoki na biso ya kosakola—Kobongisa nzela mpo na kozongela moto

Makambo misato ya kosala mpo na kozongela malamu moto oyo asepelaki na solo ya Biblia.