Zekaria 6:1-15

  • Emonaneli 8: Makalo minei (1-8)

  • Mwa nzete ya sika akozala mokonzi mpe nganga-nzambe (9-15)

6  Bongo natombolaki lisusu miso mpe namonaki makalo minei oyo ezalaki kouta na katikati ya bangomba mibale, mpe bangomba yango ezalaki ya kwivre.  Likalo ya liboso ná bampunda ya motane, mpe likalo ya mibale ná bampunda ya moindo.+  Likalo ya misato ezalaki na bampunda ya mpɛmbɛ, mpe likalo ya minei ná bampunda ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya langilangi.+  Natunaki anzelu oyo azalaki kosolola na ngai boye: “Nkolo na ngai, makalo yango elimboli nini?”  Anzelu ayanolaki ngai ete: “Yango ezali bilimo minei+ ya likoló oyo ezali kobima nsima ya kotɛlɛma liboso ya Nkolo ya mabele mobimba.+  Likalo oyo bampunda ya moindo ezali kobenda ezali kobima mpe kokende na mokili ya nɔrdi;+ bampunda ya mpɛmbɛ ezali kobima mpe kokende na mokili ya wɛsti;* mpe bampunda ya matɔnɔmatɔnɔ ezali kobima mpe kokende na mokili ya sudi.  Mpe bampunda ya langilangi ezalaki na mposa makasi ya kobima mpo na kotambolatambola na mabele.” Bongo alobaki: “Bókende, bótambolatambola na mabele.” Mpe ebandaki kotambolatambola na mabele.  Na nsima abelelaki ngai mpe alobaki na ngai: “Talá, oyo ezali kobima mpe kokende na mokili ya nɔrdi esali ete elimo ya Yehova epema na mokili ya nɔrdi.”  Yehova alobaki na ngai lisusu; alobi: 10  “Zwá biloko oyo Heledai, Tobiya, mpe Yedaya bamemi, oyo euti epai ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya; na mokolo yango, okokende na ndako ya Yosiya mwana ya Sefania elongo na bato wana oyo bauti na Babilone. 11  Okozwa palata ná wolo mpe okosala motole* mpe okotya yango na motó ya Yosua+ mwana ya Yehozadake, nganga-nzambe monene. 12  Mpe okoloba na ye:“‘Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: “Talá mobali oyo nkombo na ye Mwa nzete ya sika.+ Akobima na esika na ye moko mpe akotonga tempelo ya Yehova.+ 13  Ye moto akotonga tempelo ya Yehova, mpe ye moto akozwa nkembo; akofanda na kiti na ye ya bokonzi mpe akoyangela; akozala mpe nganga-nzambe na kiti na ye ya bokonzi,+ mpe boyokani makasi ekozala kati na mikumba yango mibale.* 14  Mpe motole* ekofanda na tempelo ya Yehova mpo ezala ekaniseli mpo na Heleme, Tobiya, Yedaya+ mpe Hene mwana ya Sefania. 15  Mpe baoyo bazali mosika bakoya mpe kotonga tempelo ya Yehova.” Mpe bokoyeba mpenza ete Yehova ya mampinga nde atindi ngai epai na bino. Mpe nyonso wana ekosalema, soki boyoki mpenza mongongo ya Yehova Nzambe na bino.’”

Maloba na nse

To, “na ngámbo mosusu ya mbu.”
To, “motole moko ya kitoko; ekɔti ya bokonzi.”
Elingi koloba, kati na mokumba na ye ya mokonzi mpe ya nganga-nzambe.
To, “motole ya kitoko.”