Zekaria 2:1-13

  • Emonaneli 3: Mobali moko oyo azali na nsinga ya komeka (1-13)

    • Bakomeka Yerusaleme (2)

    • Yehova akokóma “efelo ya mɔtɔ zingazinga na yango” (5)

    • Oyo asimbi bino asimbi mbuma ya liso ya Nzambe (8)

    • Bikólo mingi ekoya epai ya Yehova (11)

2  Natombolaki miso mpe namonaki mobali moko oyo azalaki na nsinga ya komeka+ na lobɔkɔ na ye.  Bongo natunaki ye: “Ozali kokende wapi?” Ayanolaki: “Nakei komeka Yerusaleme mpo na koyeba bonene na yango mpe bolai na yango.”+  Mpe talá! anzelu oyo azalaki kosolola na ngai alongwaki wana, mpe anzelu mosusu ayaki kokutana na ye.  Bongo alobaki na ye: “Kende mbangu kuna mpe lobá na elenge mobali wana boye: ‘“Na Yerusaleme, bato bakofanda+ lokola na bamboka oyo ezali na bifelo* te, mpo bato ná banyama nyonso oyo bakozala kuna bakokóma ebele.+  Mpe nakokóma efelo ya mɔtɔ zingazinga na yango,+ mpe nkembo na ngai ekotonda kati na yango,”’”+ Yehova alobi bongo.  “Boyá! Boyá! Bókima mokili ya nɔrdi,”+ Yehova alobi bongo. “Mpo napalanganisi bino na ngámbo nyonso minei* ya likoló,”+ Yehova alobi bongo.  “Yaká, Siona! Kimá, yo oyo ozali kofanda ná mwana mwasi ya Babilone.+  Mpo talá oyo Yehova ya mampinga, ‘Ye oyo nsima ya kozwa nkembo atindaki ngai epai ya bikólo oyo ezalaki kopunza bino, alobi:+ Moto oyo asimbi bino asimbi mbuma ya liso na ngai.+  Mpo sikoyo nakolakisa bango mosapi mpo na kokanela bango, mpe bakokóma biloko ya kopunza ya baombo na bango moko.’+ Mpe bokoyeba mpenza ete Yehova ya mampinga nde atindi ngai. 10  “Gangá na esengo, Ee mwana mwasi ya Siona;+ mpo nazali koya,+ mpe nakofanda kati na yo,”+ Yehova alobi bongo. 11  “Na mokolo yango, bikólo mingi ekoya epai na Yehova,+ mpe ekokóma bato na ngai; mpe nakofanda kati na yo.” Mpe bokoyeba mpenza ete Yehova ya mampinga nde atindi ngai epai na bino. 12  Yehova akozwa Yuda mpo ezala likabo na ye na mabele mosantu, mpe akopona lisusu Yerusaleme.+ 13  Tiká ete bato nyonso* báfanda nyɛɛ liboso ya Yehova, mpo azali kobima na esika mosantu oyo afandaka mpe abandi kosala.

Maloba na nse

To, “lopango.”
Lil., “mipɛpɛ minei.”
Lil., “mosuni nyonso.”