Yosua 10:1-43

  • Yisraele esalisi Gibeone (1-7)

  • Yehova abundeli Yisraele (8-15)

    • Mbula ya mabanga minene enɔkeli banguna oyo bazali kokima (11)

    • Moi etɛlɛmi (12-14)

  • Bakonzi mitano ya banguna babomami (16-28)

  • Bingumba oyo babɔtɔli na sudi (29-43)

10  Ntango kaka Adoni-zedeke mokonzi ya Yerusaleme ayokaki ete Yosua azwi Ai mpe abebisi yango, mpe asali Ai ná mokonzi na yango+ kaka ndenge asalaki Yeriko ná mokonzi na yango,+ mpe ayokaki ete bato ya Gibeone basalaki boyokani ya kimya elongo na Yisraele+ mpe bazalaki kofanda ná bango,  abangaki mingi+ mpo Gibeone ezalaki engumba moko monene, lokola moko ya bingumba ya bokonzi. Ezalaki monene koleka Ai,+ mpe mibali na yango nyonso bazalaki mibali ya etumba.  Bongo Adoni-zedeke mokonzi ya Yerusaleme atindelaki Hohame mokonzi ya Hebrone,+ Pirame mokonzi ya Yaramute, Yafia mokonzi ya Lakishi, mpe Debire mokonzi ya Eglone,+ nsango oyo:  “Bóya kosalisa ngai tóbundisa Gibeone, mpo asali boyokani ya kimya ná Yosua mpe Bayisraele.”+  Na yango, bakonzi mitano ya Baamore:+ mokonzi ya Yerusaleme, mokonzi ya Hebrone, mokonzi ya Yaramute, mokonzi ya Lakishi, mpe mokonzi ya Eglone, basanganaki bango nyonso ná mampinga na bango. Bakendaki na Gibeone mpe batyaki kaa na bango kuna mpo na kobundisa yango.  Bongo mibali ya Gibeone batindelaki Yosua maloba na kaa, na Gilgale ete:+ “Kosundola* baombo na yo te.+ Yaká noki! Bikisá biso mpe salisá biso! Bakonzi nyonso ya Baamore oyo bauti na etúká ya ngombangomba bayangani mpo na kobundisa biso.”  Na yango Yosua alongwaki na Gilgale mpe amataki, ye ná mibali nyonso ya etumba mpe bilombe ya etumba.+  Bongo Yehova alobaki na Yosua: “Kobanga bakonzi yango te,+ mpo nakabi bango na lobɔkɔ na yo.+ Moto moko te kati na bango akokoka kotɛlɛma liboso na yo.”+  Yosua alongwaki na Gilgale, atambolaki butu mobimba mpe abimelaki bango na mbalakaka mpo na kobundisa bango. 10  Yehova akɔtisaki bango na mobulungano liboso ya Yisraele,+ mpe Bayisraele babomaki bango ebele mpenza na Gibeone, mpe balandaki bango na nzela oyo ezali komata na Bete-horone mpe babomaki bango nzelanzela tii na Azeka mpe na Makeda. 11  Wana bazalaki kokima Bayisraele mpe bakómaki na nzela ya kokita na Bete-horone, Yehova anɔkiselaki bango mbula ya mabanga minene uta na likoló, nzelanzela tii na Azeka, mpe bakufaki. Kutu, baoyo bakufaki na mbula ya mabanga bazalaki mingi koleka baoyo bakufaki na mopanga ya Bayisraele. 12  Na mokolo yango, Yehova apesaki Baamore na mabɔkɔ ya Bayisraele. Bongo Yosua alobaki na Yehova liboso ya Yisraele ete: “Moi, tɛlɛmá+ na Gibeone,+Mpe sanza, tɛlɛmá na Lobwaku* ya Aiyalone!” 13  Bongo moi etɛlɛmaki mpe sanza etɛlɛmaki esika moko tii ntango ekólo ya Yisraele ezongiselaki banguna na yango mabe. Likambo yango ekomami na buku ya Yashare.+ Moi etɛlɛmaki na katikati ya likoló mpe elalaki noki te, eumelaki soki mokolo mobimba. 14  Ezali na mokolo moko te oyo ekokani na oyo wana, ezala liboso na yango to nsima na yango, mokolo oyo Yehova ayokaki mongongo ya moto na ndenge wana,+ mpo Yehova azalaki kobundela Yisraele.+ 15  Nsima na yango, Yosua elongo na Yisraele mobimba bazongaki na kaa, na Gilgale.+ 16  Na ntango yango, bakonzi wana mitano bakimaki mpe bamibombaki na mobenga, na Makeda.+ 17  Na nsima bayebisaki Yosua ete: “Bamoni bakonzi yango mitano babombani na mobenga, na Makeda.”+ 18  Na yango, Yosua alobaki: “Bóbalola mabanga minene tii na monɔkɔ ya mobenga yango mpe bótya mibali na esika wana mpo na kokɛngɛla. 19  Kasi bino baoyo botikali, bókanga mabɔkɔ te. Bólanda banguna na bino mpe bóbundisa bango na ndenge ya nsima.+ Bótika te ete bákɔta na bingumba na bango, mpo Yehova Nzambe na bino apesi bango na mabɔkɔ na bino.” 20  Yosua mpe Bayisraele babomaki bato ebele mpenza. Basilisaki bango nyonso, longola kaka mwa ndambo oyo babikaki mpe bakimaki na bingumba oyo ebatelami makasi. 21  Nsima na yango, mibali nyonso ya Yisraele bazongaki kozanga likama epai ya Yosua na kaa, na Makeda. Moto moko te amekaki lisusu koloba liloba moko ya mabe mpo na Bayisraele.* 22  Bongo Yosua alobaki: “Bófungola monɔkɔ ya mobenga mpe bóbimisa bakonzi wana mitano mpe bóyela ngai bango.” 23  Na yango, babimiselaki ye bakonzi yango mitano na mobenga: mokonzi ya Yerusaleme, mokonzi ya Hebrone, mokonzi ya Yaramute, mokonzi ya Lakishi, mpe mokonzi ya Eglone.+ 24  Ntango bamemelaki Yosua bakonzi yango, Yosua abengisaki mibali nyonso ya Yisraele mpe alobaki na bakomanda ya mibali ya etumba oyo bakendaki na ye elongo ete: “Bópusana awa. Bótya makolo na bino na nkingo ya bakonzi oyo.” Bongo bapusanaki mpe batyaki makolo na bango na nkingo ya bakonzi yango.+ 25  Na nsima, Yosua alobaki na bango: “Bóbanga te mpe bózala na nsɔmɔ te.+ Bózala na mpiko mpe bózala makasi, mpo boye nde Yehova akosala banguna na bino nyonso oyo bozali kobunda na bango.”+ 26  Na nsima, Yosua abomaki bango mpe abakaki bibembe na bango na banzete mitano, mpe batikalaki likoló ya banzete yango tii na mpokwa. 27  Na ntango ya kolala ya moi, Yosua apesaki mitindo ete bákitisa bango na banzete yango+ mpe bábwaka bango na mobenga, esika babombanaki. Na nsima, batyaki mabanga minene na monɔkɔ ya mobenga yango, mpe ezali kuna tii na mokolo ya lelo. 28  Yosua azwaki Makeda+ na mokolo yango mpe abomaki bato na yango na mopanga. Abomaki mokonzi na yango mpe moto* nyonso oyo azalaki kuna. Atikaki ata moto moko te na bomoi.+ Asalaki mokonzi ya Makeda+ kaka ndenge asalaki mokonzi ya Yeriko. 29  Na nsima Yosua ná Yisraele mobimba balongwaki na Makeda, bakendaki na Libina mpe babundisaki yango.+ 30  Yehova apesaki mpe engumba yango ná mokonzi na yango+ na lobɔkɔ ya Bayisraele; babebisaki yango mpe babomaki na mopanga moto* nyonso oyo azalaki kuna. Ata moto moko te atikalaki na bomoi kuna. Bongo basalaki mokonzi na yango kaka ndenge basalaki mokonzi ya Yeriko.+ 31  Na nsima Yosua ná Yisraele mobimba balongwaki na Libina, bakendaki na Lakishi,+ batyaki kaa kuna mpe babundisaki yango. 32  Yehova apesaki Lakishi na lobɔkɔ ya Yisraele, mpe bazwaki yango na mokolo ya mibale. Babomaki na mopanga moto* nyonso oyo azalaki kuna,+ kaka ndenge basalaki Libina. 33  Bongo Horame mokonzi ya Gezere,+ amataki mpo na kosalisa Lakishi, kasi Yosua abomaki ye ná bato na ye tii ata moto moko te atikalaki na bomoi. 34  Na nsima Yosua ná Yisraele mobimba balongwaki na Lakishi, bakendaki na Eglone,+ batyaki kaa na bango kuna mpe babundisaki yango. 35  Bazwaki engumba wana na mokolo wana, mpe babomaki na mopanga bafandi na yango. Na mokolo yango, babomaki moto* nyonso oyo azalaki kuna, kaka ndenge basalaki Lakishi.+ 36  Na nsima Yosua ná Yisraele mobimba balongwaki na Eglone, bamataki na Hebrone+ mpe babundisaki yango. 37  Bazwaki yango mpe babomaki na mopanga mokonzi na yango, basité na yango, mpe moto* nyonso oyo azalaki kuna; ata moto moko te atikalaki na bomoi. Abebisaki yango mpe abomaki moto* nyonso oyo azalaki kuna, kaka ndenge asalaki Eglone. 38  Na nsuka, Yosua ná Yisraele mobimba babalukaki, bakei na Debire+ mpe babundisaki yango. 39  Bazwaki engumba yango mpe babomaki na mopanga bafandi na yango, mokonzi na yango, ná basité na yango nyonso. Babomaki moto* nyonso oyo azalaki kuna.+ Ata moto moko te atikalaki na bomoi.+ Yosua asalaki Debire ná mokonzi na yango kaka ndenge asalaki Hebrone, ná Libina mpe mokonzi na yango. 40  Yosua alongaki mokili mobimba ya etúká ya ngombangomba, Negebe, Shefela,+ mpe bisika oyo bangomba ekitá, mpe bakonzi na yango nyonso. Atikaki ata moto moko te na bomoi; abomaki bato nyonso,*+ kaka ndenge Yehova Nzambe ya Yisraele apesaki mitindo.+ 41  Yosua alongaki bango banda na Kadeshe-barnea+ tii na Gaza+ mpe mokili mobimba ya Goshene,+ matá tii na Gibeone.+ 42  Yosua akangaki bakonzi wana nyonso na mbala moko mpe azwaki mokili na bango, mpo Yehova Nzambe ya Yisraele nde azalaki kobundela Yisraele.+ 43  Na nsima, Yosua ná Yisraele mobimba bazongaki na kaa, na Gilgale.+

Maloba na nse

Lil., “Lobɔkɔ na yo etika.”
To, “lobwaku patatalu.”
Lil., “kopelisela Bayisraele lolemo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
To, “molimo.”
Lil., “nyonso oyo ezalaki na mpema.”