Yona 3:1-10

  • Yona atosi Nzambe mpe akei na Ninive (1-4)

  • Bato ya Ninive babongoli motema mpo na nsango ya Yona (5-9)

  • Nzambe azwi ekateli ete akobebisa Ninive te (10)

3  Na nsima liloba ya Yehova eyelaki Yona mpo na mbala ya mibale, ete:+  “Tɛlɛmá, kende na Ninive+ engumba monene, mpe sakwelá yango nsango oyo nazali koyebisa yo.”  Bongo Yona atɛlɛmaki mpe akendaki na Ninive+ mpo na kotosa liloba ya Yehova.+ Ninive ezalaki engumba moko monene,* ezalaki kosɛnga kotambola mikolo misato na makolo mpo na kokatisa yango.  Na nsima, Yona akɔtaki na engumba yango, atambolaki mokolo mobimba, mpe azalaki kosakola ete: “Etikali mikolo 40 mpamba, Ninive ekobebisama.”  Bongo bato ya Ninive bandimelaki Nzambe,+ mpe bayokanaki ete bákila bilei mpe bálata ngɔtɔ,* banda na oyo aleki moke tii na oyo aleki monene.  Ntango nsango yango ekómelaki mokonzi ya Ninive, atɛlɛmaki na kiti na ye ya bokonzi, alongolaki elamba na ye ya bokonzi, alataki ngɔtɔ mpe afandaki na putulu ya mɔtɔ.  Lisusu, atindaki básakola na Ninive mobimba ete:“Na kolanda etinda ya mokonzi mpe ya bato na ye ya lokumu: Moto moko te, to nyama, ezala etonga ya bangɔmbɛ to etonga ya bampate, moko te asengeli kolya ata eloko moko. Basengeli te kolya bilei to komɛla mai.  Tiká bálata ngɔtɔ, ezala bato mpe banyama; mpe tiká bábelela Nzambe na makasi na bango nyonso, bátika banzela na bango ya mabe mpe makambo ya mobulu oyo basalaka.  Nani ayebi soki Nzambe ya solo akotalela lisusu* likambo oyo akani kosala, akotika nkanda na ye ya makasi, bongo tokokufa te?” 10  Ntango Nzambe ya solo amonaki oyo basalaki, ndenge oyo batikaki banzela na bango ya mabe,+ atalelaki lisusu* likambo oyo akanaki kosala mpe mpasi oyo alobaki ete akoyeisela bango, ayeisaki yango lisusu te.+

Maloba na nse

Lil., “engumba monene mpo na Nzambe.”
To, “akoyoka mawa mpo na.”
To, “ayokaki mawa mpo na.”