Yona 1:1-17

  • Yona aluki kokima mosika na Yehova (1-3)

  • Yehova atindi mbula moko ya mopɛpɛ makasi (4-6)

  • Yona nde aluki makambo (7-13)

  • Babwaki Yona na mbu oyo etomboki (14-16)

  • Mbisi moko ya monene emɛli Yona (17)

1  Talá liloba oyo Yehova alobaki na Yona*+ mwana ya Amitai:  “Tɛlɛmá, kende na Ninive+ engumba monene, mpe sakolá etumbu oyo nakateli yango, mpo mabe ya bato ya engumba yango ekómi tii na matoi na ngai.”  Kasi Yona atɛlɛmaki mpo na kokima na Tarasisi, mosika na Yehova. Akitaki na Yope mpe kuna akutaki masuwa moko oyo ezalaki kokende na Tarasisi. Na yango afutaki tike mpe akɔtaki na masuwa yango, mpo akende elongo na bango na Tarasisi, mosika na Yehova.  Bongo Yehova atindaki mopɛpɛ moko makasi na mbu, mpe ezalaki na mbula moko ya mopɛpɛ makasi oyo ematisaki mbonge na mbu tii masuwa elingaki kopanzana.  Bato oyo basalaka na masuwa babangaki makasi mpe moto na moto abandaki kobelela nzambe na ye mpo na koluka lisalisi. Mpe babandaki kobwaka biloko oyo ezalaki na masuwa na mbu, mpo na kokómisa masuwa pɛpɛlɛ.+ Kasi Yona, ye, akitaki na kobe ya masuwa yango, alalaki mpe azwaki mpɔngi makasi.  Kapitɛni ya masuwa apusanaki mpe alobaki na ye: “Mpo na nini ozali kolala? Tɛlɛmá, belelá nzambe na yo! Ntango mosusu Nzambe ya solo akoyokela biso mawa, mpe tokokufa te.”+  Bongo bato yango balobanaki: “Bóya, tóbwaka mbɛsɛ,+ mpo tóyeba soki nani nde amemeli biso mpasi oyo.” Na yango babwakaki mbɛsɛ, mpe mbɛsɛ ekweaki epai ya Yona.+  Balobaki na ye ete: “Tobondeli yo, yebisá biso soki mpo na nani nde mpasi oyo ekómeli biso? Mosala nini osalaka, mpe outi wapi? Mboka na yo nini, mpe ozali moto ya ekólo nini?”  Azongisaki: “Nazali Moebre, mpe nabangaka* Yehova Nzambe ya likoló, Ye oyo asalá mbu mpe mabele.” 10  Bongo bato yango babangaki lisusu mingi, mpe batunaki ye: “Likambo nini osali?” (Bato yango bayebaki ete azalaki kokima Yehova, mpo ayebisaki bango yango.) 11  Mpe batunaki ye lisusu: “Tósala yo nini mpo mbu efanda nyɛɛ?” Mpo mbu ezalaki se kotomboka mpe mbonge ezalaki se komata. 12  Ayanolaki: “Bótombola ngai mpe bóbwaka ngai na kati ya mbu, mpe mbu ekofanda nyɛɛ; mpo nayebi ete mopɛpɛ makasi oyo ezwi bino nde mpo na ngai.” 13  Kasi mibali yango babundaki na makasi na bango nyonso* mpo na kozongisa masuwa na mokili, kasi bakokaki te, mpo mbu ezalaki kotomboka se kotomboka mpe mbonge ezalaki se komata zingazinga na bango. 14  Bongo babelelaki Yehova mpe balobaki: “Sikoyo, Ee Yehova, tobondeli yo, tókufa te mpo na moto oyo!* Komemisa biso ngambo te mpo na makila ya moto oyo asali likambo te, mpo osali ndenge olingaki, Ee Yehova!” 15  Na nsima batombolaki Yona mpe babwakaki ye na mbu; mpe nkanda ya mbu ekitaki. 16  Bongo mibali yango babangaki Yehova makasi mpenza;+ bapesaki Yehova mbeka mpe basalaki bilako. 17  Mpe Yehova atindaki mbisi moko ya monene emɛla Yona. Bongo Yona asalaki mikolo misato butu moi na kati ya libumu ya mbisi yango.+

Maloba na nse

Elimboli, “ebenga.”
To, “nasambelaka.”
To, “bamekaki kopasola nzela.”
To, “mpo na molimo ya moto oyo!”