Yirimia 14:1-22

  • Kokauka makasi, nzala, mpe bitumba (1-12)

  • Basakoli ya lokuta bazwi etumbu (13-18)

  • Yirimia andimi masumu ya bato (19-22)

14  Talá oyo Yehova alobaki na Yirimia mpo na oyo etali bileko ya kokauka makasi:+   Yuda ezali kolela,+ mpe baporte na yango ebebi. Elɛmbi tii efandi na mabele,Mpe koganga ya Yerusaleme emati likoló.   Mpe bankolo na bango batindi basaleli na bango* bákende koluka mai. Bakei na mabulu ya mai.* Kasi bakuti mai te. Bazongi na bambɛki na bango mpamba. Bapɔli na nsɔni mpe balɛmbi nzoto,Mpe bazipi mitó na bango.   Balɛmbi nzoto, bazipi mitó na bango,Mpamba te mabele ebukanibukani,+Mpo mbula ezali na mokili te.   Ata na esobe nyama ebengami bishe eboti, kasi esundoli mwana,Mpo matiti ya sika ezali te.   Bampunda ya zamba etɛlɛmi likoló ya bangomba mike oyo ezali polele. Ebendi mopɛpɛ na zolo lokola bambwa ya zamba;*Miso na yango elɛmbi mpo matiti ezali te.+   Ata soki mabunga na biso ezali kofunda biso,Ee Yehova, salá mpo na nkombo na yo.+ Mpo misala na biso ya kozanga bosembo ezali ebele,+Mpe tosaleli yo lisumu.   Ee yo elikya ya Yisraele, Mobikisi na ye+ na ntango ya mpasi,Mpo na nini ozali lokola mopaya na mokili,Lokola moto ya mobembo oyo atɛlɛmi kaka mpo na kolekisa butu?   Mpo na nini ozali lokola moto oyo akamwe makasi,Lokola mobali moko ya nguya oyo akoki kobikisa te? Nzokande, ozali kati na biso, Ee Yehova,+Mpe biso tobengami na nkombo na yo.+ Kosundola biso te. 10  Talá oyo Yehova alobi mpo na bato oyo: “Balingaka koyengayenga;+ bapekisi makolo na bango te.+ Na yango, Yehova asepeli na bango te.+ Sikoyo akokanisa libunga na bango mpe akosɛnga bango bázongisa monɔkɔ mpo na masumu na bango.”+ 11  Mpe Yehova alobaki na ngai boye: “Kobondela te mpo na bolamu ya bato oyo.+ 12  Ntango bazali kokila bilei, nazali koyoka te kosɛngasɛnga na bango,+ mpe ntango bazali kopesa makabo ya kotumba mobimba mpe makabo ya mbuma, nazali kosepela na yango te,+ mpo nakosilisa bango na bitumba,* na nzala, mpe na maladi mabe.”+ 13  Na yango nalobaki: “Aa! Ee Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso! Talá basakoli bazali koloba na bango ete: ‘Bokomona mopanga te, mpe nzala ekokómela bino te, kasi nakopesa bino nde kimya ya solo na esika oyo.’”+ 14  Yehova alobaki lisusu na ngai boye: “Basakoli bazali kosakola nde lokuta na nkombo na ngai.+ Natindi bango te, napesi bango mitindo te mpe nalobi na bango te.+ Emonaneli ya lokuta, kosakola makambo oyo ebombaná ya lokuta, mpe bokosi ya motema na bango, yango nde bazali kosakwela bino.+ 15  Na yango, talá oyo Yehova alobi mpo na basakoli oyo bazali kosakola na nkombo na ngai atako natindaki bango te. Baoyo bazali koloba ete mopanga to nzala ekokómela mokili oyo te: ‘Basakoli yango bakokufa na mopanga mpe na nzala.+ 16  Mpe bato oyo bango basakwelaki bakokufa na nzala mpe na mopanga, bibembe na bango ekobwakama na babalabala ya Yerusaleme mpe moto ya kokunda yango akozala te+—bango, basi na bango, bana na bango ya mibali mpe ya basi. Mpo nakosopela bango mpasi oyo ebongi na bango.’+ 17  “Osengeli koloba na bango boye:‘Miso na ngai etangisa mai ya miso butu moi kozanga kotika,+Mpo ngɔndɔ, mwana mwasi ya bato na ngai, abukani mpe atutami mpenza,+Mpo mpota na ye ezali monene mpenza. 18  Soki nabimi mpo na kokɔta na elanga,Nazali komona bato oyo babomami na mopanga!+ Mpe soki nakɔti na engumba,Nazali komona bato oyo bazali kobɛla mpo na nzala!+ Mpo mosakoli ná nganga-nzambe bakei kotambolatambola na mokili oyo bayebi te.’”+ 19  Obwaki mpenza Yuda, to oyini* mpenza Siona?+ Mpo na nini obɛti biso?Sikoyo tozali kokoka kobika te.+ Tozalaki kozela kimya, kasi eloko moko te ya malamu eyaki,Tozalaki kozela ntango ya kobika, kasi nsɔmɔ nde ezali!+ 20  Ee Yehova, tondimi mabe na biso,Mpe libunga ya bankɔkɔ na biso,Mpo tosaleli yo lisumu.+ 21  Mpo na nkombo na yo kobwaka biso te;+Kotyola te kiti na yo ya bokonzi ya nkembo. Kanisá, mpe kobuka kondimana na yo nábiso te.+ 22  Na bikeko ya mpamba ya bikólo ezali na moko oyo ekoki kobɛtisa mbula?To likoló yango moko ekoki nde kopesa mbula monene? Kaka yo moko nde okoki kosala yango, Ee Yehova Nzambe na biso!+ Mpe tozali kotyela yo elikya,Mpo yo moko nde osali biloko oyo nyonso.

Maloba na nse

To, “bato na bango ya mpamba.”
To, “mabulu ya kotɔka mai.”
To, “bambulú.”
Lil., “mopanga.”
To, “molimo na yo eyini.”