Epai ya Tito 1:1-16

  • Mbote (1-4)

  • Tito asengeli kotya bankulutu na Krɛtɛ (5-9)

  • Pamelá batomboki (10-16)

1  Paulo, moombo ya Nzambe mpe ntoma ya Yesu Kristo na kolanda kondima ya bato oyo Nzambe aponi mpe na boyebi ya sikisiki ya solo oyo eyokani na ezaleli ya kokangama na Nzambe.  Mpe yango esimbami na elikya moko ya bomoi ya seko+ oyo Nzambe, oyo akoki kokosa te,+ alaká banda kala mpenza.  Kasi na ntango na ye mpenza, asalaki ete liloba na ye eyebana na nzela ya mosala ya kosakola nsango malamu. Naponamaki mpo na kosakola yango+ na kolanda etinda ya Mobikisi na biso, Nzambe;  epai ya Tito, mwana ya solosolo na kondima oyo biso nyonso tozali na yango: Boboto monene mpe kimya ya Nzambe Tata mpe ya Kristo Yesu Mobikisi na biso ezala na yo.  Natikaki yo na Krɛtɛ mpo osembola makambo oyo ezali kotambola malamu te* mpe otya bankulutu na engumba mokomoko, ndenge napesaki yo malako:  nkulutu asengeli kozala mobali* oyo afundami na likambo ata moko te, mobali ya mwasi kaka moko, oyo azali na bana oyo bazali bandimi oyo bafundami te mpo na bomoi ya mbindo mpe bazali batomboki te.+  Lokola azali kapita ya Nzambe, mokɛngɛli asengeli kozala moto oyo afundami te, moto ya motó makasi te,+ asilikaka mpambampamba te,+ molangwi-masanga te, aswanaka na bato te, moto ya mobulu te,* moto ya lokoso te oyo alukaka kozwa litomba na ndenge ya mabe,  kasi azala nde moyambi bapaya,+ moto oyo alingaka makambo ya malamu, moto ya makanisi malamu,*+ moyengebene, moto ya sembo,+ moto oyo amipekisaka,+  oyo akangami makasi na liloba ya sembo* na ndenge na ye ya koteya,+ mpo ayeba kolendisa na mateya oyo epesaka litomba*+ mpe ayeba kopamela+ batɛmɛli. 10  Mpo ezali na batomboki ebele, bato ya bilobaloba, bakosi, mingimingi bato oyo bakangami na kokatama ngenga.+ 11  Esengeli kokangisa bango monɔkɔ, mpo bato yango bazali se kokɔtisa mobulu na mabota ntango bazali koteya makambo oyo basengeli koteya te mpo na kozwa litomba na ndenge ya mabe. 12  Moko na bango, mosakoli na bango moko, alobaki ete: “Bato ya Krɛtɛ bazalaka ntango nyonso bato ya lokuta, banyama mabe ya zamba, bato ya lokoso oyo balingaka mosala te.” 13  Litatoli oyo ezali ya solo. Yango wana, pameláká bango makasi mpo bázala makasi na kondima, 14  bátyaka likebi te na masapo ya Bayuda mpe na mibeko ya bato oyo bazali kopesa solo mokɔngɔ. 15  Biloko nyonso ezali pɛto epai ya bato ya pɛto;+ kasi epai ya bato ya mbindo mpe oyo bazangi kondima eloko moko te ezali pɛto, mpo makanisi na bango mpe lisosoli na bango ekómá mbindo.+ 16  Balobaka polele ete bayebi Nzambe, kasi bazali kowangana ye na misala na bango,+ mpo bazali bato ya bosɔtɔ mpenza mpe bazangá botosi mpe babongi ata na mosala moko te ya malamu.

Maloba na nse

To, “ezali kozanga.”
Lil., “soki azali mobali.”
To, “moto oyo abɛtaka bato te.”
To, “moto ya bososoli.”
To, “nsango oyo ebongi kotyelama motema.”
To, “mateya ya pɛto.”