Nehemia 4:1-23

  • Mosala ekobi atako botɛmɛli (1-14)

  • Basali bakobi kotonga ná bibundeli na mabɔkɔ (15-23)

4  Nzokande ntango kaka Sanebalate+ ayokaki ete tozali kotonga lisusu efelo, asilikaki* mpe ayokaki nkanda makasi, mpe azalaki kaka kotyola Bayuda.  Mpe liboso ya bandeko na ye mpe ya limpinga ya basoda ya Samaria, alobaki: “Eloko nini Bayuda oyo balɛmbálɛmbá bazali kosala? Bakanisi ete bakolonga kaka bango moko? Bakobanda kopesa nde bambeka? Bakosilisa na mokolo moko kaka? Bakokundola lisusu mabanga oyo ezikaziká mpe ekundamá na kati ya biloko oyo ebukanabukaná oyo ezipami na putulu?”+  Nzokande Tobia+ moto ya Amone,+ oyo azalaki kotɛlɛma pembeni na ye, alobaki: “Efelo ya mabanga oyo bazali kotonga, soki ata gambala emateli yango, ekobukana mbala moko.”  Yoká, Ee Nzambe na biso, mpo bato oyo bazali kotyola biso.+ Salá ete kotyola na bango ezonga na motó na bango moko,+ bákóma bakangami mpe bámemama na mboka mopaya lokola biloko oyo epunzami.  Kozipa ngambo na bango te mpe lisumu na bango elongwa te liboso na yo,+ mpo bafingi bato oyo bazali kotonga.”  Na yango tokobaki kotonga efelo, mpe tokangisaki yango mobimba banda na ebandeli tii na nsuka mpe efelo emataki tii na katikati. Bato bazalaki kosala na motema moko.  Nzokande ntango kaka Sanebalate, Tobia,+ Baarabe,+ Baamone ná Baashedode+ bayokaki ete mosala ya kobongisa bifelo ya Yerusaleme ezalaki kokende liboso, mpe ete tozalaki kobamba bisika oyo bifelo ebukanaki, bayokaki nkanda makasi.  Bayokanaki ete báya kobundisa Yerusaleme mpe bátya mobulu na engumba yango.  Kasi tobondelaki Nzambe na biso mpe totyaki bakɛngɛli mpo bábatelaka biso butu moi. 10  Nzokande bato ya Yuda bazalaki koloba: “Basali* basili makasi mpe biloko oyo ebukanabukaná ezali ebele; tokokoka ata moke te kosilisa kotonga efelo yango.” 11  Mpe banguna na biso bazalaki koloba: “Tokokóma na kati na bango liboso báyeba mpe bámona biso, tokoboma bango mpe tokosukisa misala.” 12  Mbala nyonso oyo Bayuda oyo bazalaki kofanda pembeni na bango bazalaki koya, bayebisaki biso mbala na mbala:* “Banguna bakouta bipai nyonso mpo na kobundisa biso.” 13  Bongo natyaki mibali bátɛlɛma na bisika oyo ekitá na nse, nsima ya efelo, na bisika ya polele; natyaki bango libota na libota ná mipanga na bango, makɔnga na bango mpe matimbo na bango. 14  Ntango namonaki ete bazali kobanga, na mbala moko natɛlɛmaki mpe nalobaki na bato ya lokumu+ mpe na bayangeli-basungi mpe na bato mosusu ete: “Bóbanga bango te.+ Bókanisa Yehova oyo azali monene mpe nsɔmɔ;+ bóbunda mpo na bandeko na bino, bana na bino ya mibali mpe bana na bino ya basi, basi na bino mpe bandako na bino.” 15  Nzokande ntango banguna na biso bayokaki ete toyebi makambo oyo bazalaki kokana kosala, mpe ete Nzambe ya solo abebisaki mokano na bango, biso nyonso tozongelaki mosala ya kotonga efelo. 16  Banda mokolo wana, ndambo ya bato na ngai bazalaki kosala mosala+ mpe ndambo mosusu bazalaki kosimba makɔnga, banguba ná matimbo mpe kolata bakazaka ya bibende; mpe bankumu+ bazalaki kobatela* bato nyonso ya Yuda 17  oyo bazalaki kotonga lisusu efelo. Baoyo bazalaki komema mikumba, bazalaki kosala mosala na lobɔkɔ moko, mpe na lobɔkɔ mosusu bazalaki kosimba ebundeli.* 18  Mpe batongi bakangaki, moto na moto, mopanga na loketo na ye ntango bazali kotonga; mpe moto oyo azalaki koyula liseke+ atɛlɛmaki pembeni na ngai. 19  Na nsima nalobaki na bato ya lokumu mpe na bayangeli-basungi mpe na bato mosusu ete: “Mosala ya kosala ezali monene mpe efelo ezali molai; biso tozali kosala na efelo, tokabwani mosika mosika. 20  Ntango bokoyoka bayuli liseke, bóya kosangana na esika biso tozali. Nzambe na biso akobundela biso.”+ 21  Na yango, biso tokobaki kosala mosala mpe ndambo mosusu ya bato bazalaki kosimba makɔnga, banda kotana ya ntɔngɔ tii kobima ya minzoto. 22  Na ntango yango, nalobaki na bato boye: “Tiká ete mibali bálekisa butu na kati ya Yerusaleme, moto na moto ná mosungi na ye. Bakokɛngɛla biso na butu mpe na moi bakosala mosala.” 23  Na yango, ngai ná bandeko na ngai ná basaleli na ngai+ mpe bakɛngɛli oyo bazalaki kotambola na ngai,* tozalaki kolongola bilamba na biso te; mokomoko na biso azalaki ntango nyonso na ebundeli na ye na lobɔkɔ ya mobali.

Maloba na nse

To, “asepelaki te.”
To, “Bamemi-mikumba ya kilo.”
Lil., “mbala zomi.”
Lil., “batɛlɛmaki nsima ya.”
To, “ebundeli ya kobwakela.”
To, “bazalaki kolanda ngai.”