Ezekiele 4:1-17

  • Ndenge oyo Yerusaleme ekozingama (1-17)

    • Ngambo ekomemama mikolo 390, mpe na nsima mikolo 40 (4-7)

4  “Mpe yo, mwana ya moto, zwá briki, mpe tyá yango liboso na yo, katá likoló na yango liyemi ya engumba moko: Yerusaleme.  Zingá yango,+ tongá efelo ya kozinga mboka mpo na kobundisa yango,+ tɛlɛmisá mwa ngomba oyo basalá mpo na kobundisa yango,+ tyá bakaa mpo na kobundisa yango mpe zingá yango na bamasini ya kobukabuka.+  Zwá kikalungu ya ebende, mpe tyá yango lokola efelo ya ebende kati na yo ná engumba, na nsima miso na yo etala yango ntango nyonso, mpe ekozingama; yo nde okozinga yango. Yango ezali elembo mpo na bato ya Yisraele.+  “Bongo osengeli kolala na mopanzi ya lobɔkɔ na yo ya mwasi, mpe yo moko* okomema libunga ya bato ya Yisraele.+ Okomema libunga na bango na motángo ya mikolo oyo okolala na mopanzi yango.  Nakosɛnga yo mikolo 390 oyo ekokani na bambula ya libunga na bango,+ mpe okomema libunga ya bato ya Yisraele.  Mpe osengeli kokokisa yango. “Na nsima mpo na mbala ya mibale okolala na mopanzi ya lobɔkɔ na yo ya mobali, mpe okomema libunga ya bato ya Yuda+ mpo na mikolo 40. Mokolo moko mpo na mbula moko, mokolo moko mpo na mbula moko, yango nde etinda napesi yo.  Mpe okotalisa elongi na yo epai Yerusaleme ezingami,+ wana lobɔkɔ na yo ezipami na elamba te, mpe osengeli kosakola mpasi oyo ekokómela yango.  “Talá! Nakokanga yo bansinga mpo obaluka te na mopanzi oyo mpo na kolala na mopanzi mosusu, tii okokokisa mikolo oyo okozinga yango.  “Osengeli kozwa blé, ɔrje, madesu ya minene, lantiye, mbuma ya miyɛ mpe blé ya mposo makasi, tyá yango na eloko kaka moko mpe salá na yango limpa mpo na yo, okolya yango mikolo 390, oyo ezali motángo ya mikolo oyo okolala na mopanzi na yo.+ 10  Na mokolo, bilei oyo okolya kilo na yango ekozala shekele* 20. Okolya yango na ntango oyo etyami. 11  “Okomɛla mai na emekeli, moko ya bandambo motoba ya hini.* Okomɛla yango na ntango oyo etyami. 12  “Okolya yango lokola limpa ya libungutulu ya ɔrje; na miso na bango, okotumba yango likoló ya nyɛi ya kokauka ya bato.” 13  Yehova alobaki lisusu boye: “Ndenge yango nde Bayisraele bakolya limpa na bango ya mbindo na kati ya bikólo epai nakopalanganisa bango.”+ 14  Bongo nalobaki ete: “Te, bongo te, Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso! Banda bolenge na ngai tii sikoyo nakómá naino mbindo te, mpo nalyá te nyama oyo ekufi yango moko to nyama oyo epasolami,+ mpe mosuni ya mbindo ekɔtá naino te na monɔkɔ na ngai.”+ 15  Na yango, alobaki na ngai ete: “Nakopesa yo nyɛi ya bangɔmbɛ na esika ya nyɛi ya bato, mpe okotumba limpa na yo likoló na yango.” 16  Na nsima alobaki na ngai ete: “Mwana ya moto, nakosilisa bilei* nyonso na Yerusaleme,+ na motema likoló nyonso bakolya limpa na bango oyo emekami kilo,+ mpe na nsɔmɔ bakomɛla mai na bango na emekeli.+ 17  Ekozala bongo mpo soki limpa ná mai ezali te, bátalana na kokamwa mpe bákauka mpo na libunga na bango.

Maloba na nse

Lil., “na yango,” elingi koloba, mopanzi ya lobɔkɔ ya mwasi ya Ezekiele.
Soki 230 g. Talá Ap. B14.
Soki 0,6 L. Talá Ap. B14.
Lil., “nazali kobuka mangenda ya mampa.” Mbala mosusu elobeli mangenda oyo bazalaki kosalela mpo na kokɔtisa mampa oyo ezalaki lokola lopɛtɛ mpo na kobomba yango.