Ezekiele 34:1-31

  • Esakweli mpo na mpasi oyo ekokómela babateli ya mpate ya Yisraele (1-10)

  • Yehova abatelaka bampate na ye (11-31)

    • “Mosaleli na ngai Davidi” akozala mobateli na bango (23)

    • “Kondimana ya kimya” (25)

34  Yehova alobaki na ngai lisusu ete:  “Mwana ya moto, sakolá mpasi oyo ekokómela babateli ya mpate ya Yisraele. Sakolá mpe lobá na babateli ya mpate ete: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Mawa na babateli ya mpate ya Yisraele,+ baoyo bazali komileisa bango moko! Ezali etonga te nde babateli ya mpate basengeli koleisa?+  Bozali kolya mafuta, bozali kolata lɛnɛ mpe bozali koboma nyama oyo eleki mafuta.+ Kasi bozali koleisa etonga te.+  Nyama oyo elɛmbi, bokómisi yango makasi te; oyo ezali kobɛla, bobikisi yango te; oyo ezoki, bokangi yango eteni ya elamba te; oyo eyengiyengi, bozongisi yango te; oyo ebungi, boluki yango te;+ kutu boyangeli yango na makasi mpe bonyokoli yango mpenza.+  Bongo epalanganaki mpo mobateli ya mpate azalaki te;+ epalanganaki mpe ekómaki bilei mpo na nyama nyonso ya zamba oyo efandaka na esobe.  Bampate na ngai ezalaki koyengayenga na bangomba nyonso mpe na bangomba mike nyonso oyo etombwaná; bampate na ngai epalanganaki na mabele mobimba, moto moko te alukaki yango mpe moto moko te alukaki komona yango.  “‘“Na yango, bino babateli ya mpate, bóyoka liloba ya Yehova:  ‘“Lokola nazali solo na bomoi,” Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi bongo, “lokola bampate na ngai ekómaki nyama ya kolya, bilei mpo na nyama nyonso ya zamba oyo efandaka na esobe, mpo mobateli ya mpate azalaki te, mpe babateli ya mpate na ngai balukaki bampate na ngai te, kasi bamileisaki nde bango moko mpe baleisaki bampate na ngai te,”’  na yango, bino babateli ya mpate, bóyoka liloba ya Yehova. 10  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Nakobundisa babateli ya mpate, mpe nakosɛnga bango bázongisa monɔkɔ mpo na bampate na ngai,* nakosɛnga bango lisusu te báleisa bampate na ngai,*+ mpe babateli ya mpate bakomileisa lisusu te. Nakobikisa bampate na ngai na monɔkɔ na bango, mpe ekozala lisusu bilei mpo na bango te.’” 11  “‘Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo, ngai moko, nakoluka bampate na ngai mpe nakobatela yango.+ 12  Nakobatela bampate na ngai lokola mobateli ya mpate oyo amoni bampate na ye oyo epalanganaki mpe azali koleisa yango.+ Nakobikisa yango uta na bisika nyonso oyo yango epalanganaki na mokolo ya mapata mpe ya molili makasi mpenza.+ 13  Nakolongola yango na kati ya bato ya bikólo mpe nakoyanganisa yango uta na mikili, nakomema yango na mokili na yango mpe nakoleisa yango na bangomba ya Yisraele,+ pene na mikɛli ya mai mpe pene na bisika nyonso ya kofanda ya mokili yango. 14  Nakoleisa yango na esika malamu ya koleisa bibwɛlɛ matiti, mpe mokili oyo yango ekolya matiti ekozala na bangomba milai ya Yisraele.+ Ekolala kuna na mokili kitoko oyo etondi na matiti,+ mpe ekolya na bisika oyo eleki malamu ya koleisa bibwɛlɛ na bangomba ya Yisraele.” 15  “‘“Ngai moko nakoleisa bampate na ngai+ mpe ngai moko nakolalisa yango,”+ Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi bongo. 16  “Oyo ebungi, nakoluka yango;+ oyo eyengiyengi, nakozongisa yango; oyo ezoki, nakokanga yango eteni ya elamba; oyo elɛmbi, nakokembisa yango; kasi oyo ya mafutamafuta mpe oyo ya makasi, nakosilisa yango mpenza. Nakoleisa oyo wana na nzela ya lisambisi.” 17  “‘Mpo na bino bampate na ngai, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Nalingi kokata likambo kati na mpate oyo ná mpate mosusu, kati na bampate-mibali mpe bantaba-mibali.+ 18  Ndenge bozali kolya matiti oyo eleki malamu ekoki te mpo na bino? Kasi mpo na nini bozali konyatanyata matiti oyo etikali na esika na bino ya koleisa bibwɛlɛ matiti? Nsima ya komɛla mai oyo eleki pɛto, bosengeli nde konyatanyata mai yango na makolo na bino? 19  Bampate na ngai esengeli nde kolya na esika ya matiti oyo makolo na bino enyatinyati mpe komɛla mai oyo bobebisi ndenge bonyatinyati yango na makolo na bino?” 20  “‘Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi na bango: “Ngai oyo, ngai moko nakokata likambo kati na mpate ya mafutamafuta mpe mpate oyo ekɔndá, 21  mpo bampate nyonso oyo ezalaki na maladi, bozalaki kotindika yango na mopanzi mpe na lipeka mpe bozalaki kotuta yango maseke na bino tii bopalanganisaki yango mosika. 22  Nakobikisa bampate na ngai, ekozala lisusu te eloko ya kolya.+ Mpe nakokata likambo kati na mpate oyo ná mpate oyo. 23  Nakobimisela yango mobateli moko ya mpate,+ mosaleli na ngai Davidi+ mpe akoleisa yango. Ye moko akoleisa yango mpe akokóma mobateli na yango.+ 24  Ngai, Yehova, nakokóma Nzambe ya bampate yango,+ mpe mosaleli na ngai Davidi akokóma nkumu na kati ya bampate yango.+ Ngai moko, Yehova, nde nalobi. 25  “‘“Nakosala kondimana ya kimya ná bampate yango,+ mpe nakolongola banyama mabe ya zamba na mokili yango,+ mpo efanda na kimya na esobe mpe elala na bazamba.+ 26  Nakokómisa yango ná bisika oyo ezali zingazinga ya ngomba moke na ngai lipamboli,+ mpe nakosala ete mbula enɔka na ntango na yango. Mapamboli ekosopana lokola mbula.+ 27  Banzete ya elanga ekobota mbuma na yango, mabele ekopesa mbuma na yango,+ mpe ekofanda na kimya na mokili. Bampate yango ekoyeba mpenza ete nazali Yehova ntango nakobuka banzete ya ekanganeli na yango+ mpe nakobikisa yango na lobɔkɔ ya baoyo bazwaki yango baombo. 28  Ekozala lisusu te bilei mpo na bikólo; nyama ya zamba ya mabele ekolya yango te mpe ekofanda na kimya, moto ata moko te akobangisa yango.+ 29  “‘“Nakobimisela bampate yango elanga oyo ekoyebana mpenza,* ekokufa lisusu te na nzala na mokili,+ mpe bikólo ekoyokisa yango lisusu nsɔni te.+ 30  ‘Bongo bakoyeba mpenza ete ngai, Yehova Nzambe na bango, nazali elongo na bango mpe ete bango, bato ya Yisraele, bazali bato na ngai,’+ Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi bongo.”’ 31  “‘Nde bino bampate na ngai,+ bampate oyo nabatelaka, bozali kaka bato. Mpe nazali Nzambe na bino,’ Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi bongo.”

Maloba na nse

To, “nakosɛnga bampate na ngai na lobɔkɔ na bango.”
To, “bábatela bampate na ngai.”
Lil., “mpo na nkombo.”