Danyele 7:1-28

 • Emonaneli ya banyama minei ya nsɔmɔ (1-8)

  • Liseke ya moke, ya lolendo, ebimi (8)

 • Mokóló na Mikolo afandisi tribinale (9-14)

  • Mwana ya moto atyami mokonzi (13, 14)

 • Nzambe ayebisi Danyele ndimbola ya emonaneli (15-28)

  • Banyama minei ya nsɔmɔ ezali bakonzi minei (17)

  • Basantu bakozwa bokonzi (18)

  • Maseke zomi, elingi koloba bakonzi zomi, bakotɛlɛma (24)

7  Na mbula ya liboso ya Beleshazare mokonzi+ ya Babilone, Danyele alɔtaki ndɔtɔ moko, mpe amonaki bimonaneli ntango alalaki na mbeto na ye.+ Bongo akomaki ndɔtɔ yango;+ akomaki makambo nyonso mpenza.  Danyele alobaki boye: “Namonaki na bimonaneli na ngai na butu, mpe talá! mipɛpɛ minei ya likoló ezalaki kotombola mbu monene.+  Mpe banyama minei ya nsɔmɔ+ ebimaki na mbu, mokomoko ekeseni na mosusu.  “Oyo ya liboso ezalaki lokola nkɔsi,+ mpe ezalaki na mapapu lokola ya mpongo.+ Nazalaki kotala tii bapikolaki mapapu na yango, mpe batombolaki yango na mabele mpe batɛlɛmisaki yango na makolo mibale lokola moto, mpe bapesaki yango motema ya moto.  “Mpe talá! nyama mosusu, ya mibale, ezalaki lokola urse.+ Etɛlɛmaki na mopanzi moko, mpe mikuwa misato ya mipanzi ezalaki na monɔkɔ na yango na katikati ya mino na yango; bayebisaki yango: ‘Tɛlɛmá, lyá misuni mingi.’+  “Nsima na yango, namonaki, mpe talá! nyama mosusu, ezalaki lokola nkoi,+ kasi na mokɔngɔ na yango ezalaki na mapapu minei lokola oyo ya ndɛkɛ. Nyama yango ezalaki na mitó minei,+ mpe bapesaki yango bokonzi ya koyangela.  “Nsima na yango, nazalaki kaka kotala na bimonaneli ya butu, mpe namonaki nyama ya minei, ezalaki ya kobangisa mpe ya nsɔmɔ, ezalaki na makasi mingi mpenza, mpe ezalaki na mino minene ya ebende. Ezalaki kolya mpe kobuka, mpe konyatanyata biloko oyo ezalaki kotikala.+ Ekesanaki na banyama wana mosusu ya liboso, mpe ezalaki na maseke zomi.  Wana nazalaki kotala maseke yango malamu, talá! liseke mosusu, ya moke,+ ebimaki na katikati na yango, mpe maseke misato kati na oyo ya liboso epikolamaki liboso na yango. Mpe talá! liseke yango ezalaki na miso lokola miso ya moto, mpe ezalaki na monɔkɔ oyo ezalaki koloba na lolendo.*+  “Wana nazalaki kaka kotala, bakiti ya bokonzi etyamaki mpe Mokóló na Mikolo+ afandaki.+ Bilamba na ye ezalaki mpɛmbɛ lokola nɛjɛ,+ mpe nsuki ya motó na ye ezalaki lokola lɛnɛ ya pɛto. Kiti na ye ya bokonzi ezalaki ndemo ya mɔtɔ; bapine na yango ezalaki mɔtɔ oyo ezali kopela.+ 10  Ebale ya mɔtɔ ezalaki kotíyola mpe kobima liboso na ye.+ Bankóto mbala nkóto bazalaki kosalela ye, mpe nkóto zomi mbala nkóto zomi batɛlɛmaki liboso na ye.+ Tribinale+ efandaki, mpe babuku efungwamaki. 11  “Na ntango yango nazalaki kaka kotala mpo na maloba ya lolendo* oyo liseke yango ezalaki koloba;+ nazalaki kotala tii nyama yango ebomamaki, nzoto na yango ebebisamaki mpe ebwakamaki na mɔtɔ mpo ezika. 12  Kasi mpo na banyama mosusu,+ boyangeli na yango elongolamaki, mpe baumisaki lisusu bomoi na yango mpo na ntango moko mpe eleko moko. 13  “Nazalaki kaka kotala na bimonaneli ya butu, mpe namonaki moto moko lokola mwana ya moto+ azalaki koya na mapata ya likoló; mpe balekisaki ye epai ya Mokóló na Mikolo,+ mpe bamemaki ye tii liboso na Ye. 14  Mpe bapesaki ye boyangeli,+ lokumu+ ná bokonzi, mpo bato ya bikólo, ya bamboka, mpe ya minɔkɔ nyonso básalela ye.+ Boyangeli na ye ezali boyangeli ya seko, oyo ekoleka te, mpe bokonzi na ye ekobebisama te.+ 15  “Ngai Danyele natungisamaki mingi, mpo bimonaneli oyo namonaki ebangisaki ngai.+ 16  Napusanaki pene na moko ya baoyo batɛlɛmaki wana, mpo na kotuna ye soki makambo yango elimboli mpenza nini. Bongo ayanolaki ngai mpe apesaki ngai ndimbola ya makambo yango: 17  “‘Banyama yango ya nsɔmɔ, oyo ezali minei,+ ezali komonisa bakonzi minei oyo bakotɛlɛma na mabele.+ 18  Kasi basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso+ bakozwa bokonzi,+ mpe bakozala na bokonzi+ mpo na libela, ɛɛ, libela na libela.’ 19  “Nalingaki koyeba makambo mosusu mpo na nyama ya minei, oyo ekeseni na oyo mosusu nyonso. Ezalaki kobangisa mpenza, ezalaki na mino ya ebende mpe manzaka ya kwivre; ezalaki kolya mpe kobuka, mpe ezalaki konyatanyata biloko oyo ezalaki kotikala.+ 20  Nalingaki mpe koyeba makambo mosusu mpo na maseke zomi+ oyo ezalaki na motó na yango, mpe liseke mosusu oyo ebimaki, oyo liboso na yango maseke misato ekweaki;+ liseke yango ezalaki na miso mpe na monɔkɔ oyo ezalaki koloba na lolendo* mpe ezalaki komonana monene koleka maseke mosusu. 21  “Ntango nazalaki kaka kotala, liseke yango ebundisaki basantu, mpe ezalaki kolonga bango,+ 22  tii ntango Mokóló na Mikolo+ ayaki mpe ekateli ezwamaki mpo na kolongisa basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso,+ mpe ntango oyo etyamá ekokaki mpo basantu bázwa bokonzi.+ 23  “Talá ndimbola oyo apesaki ngai: ‘Nyama ya minei ezali bokonzi ya minei oyo ekoya na mabele. Ekokesana na makonzi mosusu nyonso, mpe ekolya mabele mobimba, ekonyatanyata yango, mpe ekobukabuka yango.+ 24  Maseke zomi ezali komonisa bakonzi zomi oyo bakouta na bokonzi yango; mpe mokonzi mosusu akotɛlɛma nsima na bango, akokesana na baoyo ya liboso, mpe akokitisa bakonzi misato.+ 25  Na maloba na ye, akotɛmɛla Oyo-Aleki-Likoló,+ mpe akotungisa ntango nyonso basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso. Akokana kobongola bantango mpe mobeko, mpe basantu bakopesama na lobɔkɔ na ye mpo na ntango moko, bantango mpe katikati ya ntango.*+ 26  Kasi Tribinale efandaki, mpe babɔtɔlaki mokonzi yango boyangeli, mpo báboma ye mpe bábebisa ye mpenza.+ 27  “‘Mpe bokonzi, boyangeli ná bonene ya makonzi na nse ya likoló mobimba epesamaki na bato oyo bazali basantu ya Oyo-Aleki-Nyonso.+ Bokonzi na bango ezali bokonzi ya seko,+ mpe makonzi* nyonso ekosalela bango mpe ekotosa bango.’ 28  “Lisolo yango esuki awa. Kasi makanisi na ngai Danyele etungisaki ngai mingi, mpe nakómaki lokola moto asili mai ná makila;* kasi nabombaki makambo yango na motema na ngai.”

Maloba na nse

To, “komikumisa.”
To, “maloba ya komikumisa.”
To, “komikumisa.”
Elingi koloba, ntango misato ná ndambo.
To, “biyangeli.”
To, “loposo na ngai ebongwanaki.”