Epai ya Baroma 9:1-33

  • Mawa ya Paulo mpo na Yisraele ya mosuni (1-5)

  • Libota ya solo ya Abrahama (6-13)

  • Moto akoki kotya ntembe te na oyo Nzambe aponi (14-26)

    • Bambɛki ya nkanda mpe ya motema mawa (22, 23)

  • Kaka bato oyo batikali nde bakobika (27-29)

  • Yisraele ebɛti libaku (30-33)

9  Nazali koloba solo na boyokani na Kristo; nazali kokosa te, mpo lisosoli na ngai ezali kotatola elongo na ngai na boyokani na elimo santu:  na motema na ngai nazali na mawa mingi mpe na mpasi oyo ezali kosila te.  Mpo nakondima kutu ngai nakabwana na Kristo lokola moto oyo alakelami mabe, mpo na kosalisa bandeko na ngai, bato ya ekólo na ngai,  baoyo bazali Bayisraele. Bango nde Nzambe azwaki mpe akómisaki bango bana na ye,+ bazwaki nkembo, kondimana,+ likabo ya Mibeko,+ mosala mosantu+ ná bilaka;+  baoyo bankɔkɔ na biso bautaki epai na bango+ mpe baoyo Kristo abotamaki mwana na bango.+ Nzambe, oyo azali likoló ya nyonso, asanzolama libela na libela. Amen.  Kasi, elingi koloba te ete liloba ya Nzambe elongi te. Mpo ezali te bato nyonso oyo bazali kobotama na Yisraele nde bazali mpenza Bayisraele.+  Ezali mpe te mpo bango bazali libota* ya Abrahama nde bango nyonso bazali bana na ye;+ kasi “oyo ekobengama libota* na yo ekoya na nzela ya Yisaka.”+  Elingi koloba, bana ya libota ya Abrahama bazali mpenza bana ya Nzambe te,+ kasi bana ya elaka+ nde batángami libota* yango.  Mpo liloba ya elaka ezalaki boye: “Nakoya na ntango lokola oyo mpe Sara akozala na mwana mobali.”+ 10  Nzokande elaka esukaki kaka wana te, kasi epesamaki lisusu ntango Rebeka azwaki zemi ya mapasa na mobali kaka moko wana, Yisaka nkɔkɔ na biso;+ 11  mpo ntango babotamaki naino te mpe basalaki naino likambo ata moko te ya malamu to ya mabe, mpo mokano ya Nzambe ya kopona ekoba kotalela misala te, kasi nde Moto oyo abengaka, 12  balobaki na ye ete: “Mokóló akozala moombo ya leki.”+ 13  Kaka ndenge ekomamá ete: “Nalingaki Yakobo, kasi nayinaki Esau.”+ 14  Bongo tokoloba nini? Nzambe azangi nde bosembo? Te, ata moke te!+ 15  Mpo alobi na Moize ete: “Nakoyokela mawa moto oyo nakoyokela mawa, mpe nakomonisela motema mawa moto oyo nakomonisela motema mawa.”+ 16  Yango wana, ezali kotalela te mposa ya moto to molende na ye,* kasi nde Nzambe, oyo azali na motema mawa.+ 17  Mpo Likomami elobi na Farao ete: “Soki natiki yo ozala na bomoi ezali mpo na ntina oyo mpenza: mpo na nzela na yo nalakisa nguya na ngai, mpe mpo nkombo na ngai esakolama na mabele mobimba.”+ 18  Yango wana, moto oyo ye alingi koyokela mawa akoyokela ye mawa; kasi moto oyo ye alingi kotika ete akóma motó makasi akotika ye akóma motó makasi.+ 19  Bongo okoloba na ngai: “Mpo na nini azali lisusu kopamela* bato? Mpo nani atɛmɛli mokano na ye?” 20  Ee moto, ozali nani mpo oloba mabe mpo na Nzambe?+ Eloko oyo bayemi ekoki nde koloba na moto oyo ayemaki yango: “Mpo na nini osali ngai boye?”+ 21  Moyemi-mbɛki azali nde na bokonzi te likoló ya mabele*+ mpo na kosala na mabele wana kaka moko mbɛki moko mpo na mosala ya lokumu, mosusu mpo na mosala ya lokumu te? 22  Ezali mpe bongo mpo na Nzambe. Atako alingi komonisa nkanda na ye epai ya bato mabe mpe kolakisa nguya na ye, na motema molai nyonso atikaki bato oyo babongaki na etumbu mpe oyo bazalaki lokola bambɛki oyo esengeli kobebisama. 23  Asalaki yango mpo na kolakisa nkembo na ye epai ya bato oyo babongaki na motema mawa na ye,+ mpe oyo bazalaki lokola bambɛki oyo abongisaki liboso mpo na nkembo, 24  elingi koloba biso, bato oyo ye abengaki na kati ya Bayuda kaka te kasi mpe na kati ya bikólo.+ Sikoyo tokoloba lisusu nini? 25  Ezali ndenge alobi yango mpe na Hosea ete: “Baoyo bazalaki bato na ngai te+ nakobenga bango ‘bato na ngai,’ mpe mwasi oyo nalingaki te nakobenga ye ‘mwasi na ngai ya bolingo’;+ 26  mpe na esika oyo nazalaki koloba na bango ete: ‘Bozali bato na ngai te,’ kuna bakobenga bango ‘bana ya Nzambe ya bomoi.’”+ 27  Lisusu, Yisaya azali koganga mpo na Yisraele ete: “Ata soki motángo ya bana ya Yisraele ezali lokola zɛlo ya mbu, bato oyo batikali nde bakobika.+ 28  Mpo Yehova* akosambisa mabele; akosilisa kosambisa yango mpe akosala yango nokinoki.”+ 29  Mpe kaka ndenge Yisaya asakolaki ete: “Soki Yehova* ya mampinga atikelaka biso libota* te, tolingaki kokóma lokola Sodoma, mpe tolingaki kokokana na Gomora.”+ 30  Bongo tokoloba nini? Ete bato ya bikólo, atako bazalaki koluka bosembo* te,+ bazwaki bosembo* ya Nzambe mpo na kondima;+ 31  kasi atako Yisraele azalaki kolanda mobeko ya bosembo, atosaki mobeko yango te. 32  Mpo na nini? Mpo balukaki kosala yango na nzela ya misala, kasi na kondima te. Babɛtaki libaku na “libanga ya kobɛta libaku”;+ 33  ndenge ekomamá ete: “Talá! Nazali kotya na Siona libanga+ oyo ebɛtisaka libaku mpe libanga oyo ekweisaka, kasi moto oyo andimeli yango akoyoka nsɔni te.”+

Maloba na nse

Lil., “momboto.”
Lil., “momboto.”
Lil., “momboto.”
Lil., “ezali kotalela te moto oyo alingi to oyo azali kopota mbangu.”
To, “koluka mabunga ya.”
To, “mabele ya lima.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Lil., “momboto.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.