Epai ya Baroma 4:1-25

  • Abrahama atángamaki sembo na nzela ya kondima (1-12)

    • Abrahama, tata ya baoyo bazali na kondima (11)

  • Bazwaki elaka na nzela ya kondima (13-25)

4  Lokola ezali bongo, tokoloba nini mpo na Abrahama nkɔkɔ na biso? Azwaki nini?  Na ndakisa, soki Abrahama atángamaki moto ya sembo* mpo na misala, alingaki kozala na ntina ya komikumisa, kasi liboso ya Nzambe te.  Mpo likomami elobi nini? “Abrahama andimelaki Yehova,* mpe atángamaki moto ya sembo.”*+  Moto oyo azali kosala mosala, bakatelaka ye lifuti; ezalaka te mpo mokonzi ya mosala na ye azali na motema mawa, kasi nde mpo moto yango asengeli na yango.*  Kasi ntango moto azali na kondima epai ya Nzambe mpe atyaka motema te na misala, Nzambe atalelaka ye lokola moto ya sembo* mpo na kondima na ye. Ezali Nzambe nde akoki kotánga moto ya masumu moto ya sembo.*+  Kaka ndenge Davidi mpe alobeli esengo ya moto oyo Nzambe atángi ye moto ya sembo mpo na misala te:  “Esengo na bato oyo balimbisi misala na bango ya kobuka mibeko mpe oyo bazipi* masumu na bango;  esengo na moto oyo Yehova* akotánga lisumu na ye te.”+  Bongo esengo yango ezali kaka ya bato oyo bakatamá ngenga to mpe lisusu ya bato oyo bakatamá ngenga te?+ Mpo tozali koloba ete: “Kondima ya Abrahama esalaki ete atángama moto ya sembo.”+ 10  Kasi ntango nini atángamaki moto ya sembo? Ntango akatamaki ngenga to ntango akatamaki naino ngenga te? Ezali te ntango akatamaki ngenga, kasi ntango akatamaki naino ngenga te. 11  Mpe azwaki elembo,+ elingi koloba, akatamaki ngenga. Yango ezalaki elembo* ya bosembo mpo na kondima oyo azalaki na yango na ntango akatamaki naino ngenga te, mpo akóma tata ya bato nyonso oyo bazali na kondima+ atako bakatamaki ngenga te, mpo bátángama bato ya sembo.* 12  Mpo azala mpe tata ya bana oyo bakatamá ngenga, kaka te ya bato oyo bakangamaka na kokatama ngenga, kasi mpe ya bato oyo bazali kolanda mpenza matambe ya kondima oyo tata na biso Abrahama+ azalaki na yango ntango akatamaki naino ngenga te. 13  Mpo ezalaki mpo na mibeko te nde Abrahama to libota* na ye bazwaki elaka ete ye akozala mozwi-ya-libula ya mokili moko boye,+ kasi ezalaki nde mpo na bosembo oyo euti na kondima.+ 14  Mpo soki bato oyo bazali kokangama na mibeko bazali bazwi-ya-libula, kondima ekómi eloko mpamba mpe elaka elongwe. 15  Ya solo, Mibeko ekweiselaka moto nkanda ya Nzambe,+ kasi epai mobeko ezali te, kobuka mibeko ezalaka mpe te.+ 16  Yango wana ezali nde na nzela ya kondima, mpo ezala na kolanda boboto monene,+ mpo bana* na ye nyonso bázwa elaka,+ kaka te baoyo bakangamaka na Mibeko, kasi mpe baoyo bakangamaka na kondima ya Abrahama, oyo azali tata na biso nyonso.+ 17  (Yango eyokani na ndenge ekomamá ete: “Natye yo tata ya bikólo mingi.”)+ Yango esalemaki na miso ya Moto oyo ye andimelaki, elingi koloba Nzambe, oyo azongisaka bakufi na bomoi mpe abengaka biloko oyo ezali te lokola nde ezali.* 18  Atako azalaki na eloko te oyo ekokaki kopesa ye elikya, azalaki na elikya mpe na kondima ete akokóma tata ya bikólo mingi ndenge elobamaki ete: “Libota* na yo ekozala bongo.”+ 19  Mpe atako kondima na ye elɛmbaki te, atalelaki nzoto na ye na ntango wana lokola nde esilaki kokufa, (lokola azalaki na mbula 100),+ mpe lisusu Sara azalaki kobota te.*+ 20  Kasi mpo na elaka ya Nzambe azangaki kondima te mpe atengatengaki te; kasi akómaki nde na nguya mpo na kondima na ye. Na ndenge yango akumisaki Nzambe 21  mpe andimaki mpenza ete oyo Nzambe alakaki azali mpe na likoki ya kokokisa yango.+ 22  Yango wana, “atángamaki moto ya sembo.”+ 23  Nzokande, maloba “batángaki ye” ekomamaki kaka mpo na ye moko te,+ 24  kasi mpe mpo na biso baoyo tokotángama bato ya sembo, mpo tondimelaka ye oyo asekwisaki* Yesu Nkolo na biso uta na bakufi.+ 25  Ye akabamaki mpo na mabunga na biso+ mpe asekwisamaki uta na bakufi mpo biso tótángama bato ya sembo.+

Maloba na nse

To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Talá Ap. A5.
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “nyongo.”
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “balimbisi.”
Talá Ap. A5.
To, “ndanga.”
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “momboto.”
Lil., “momboto.”
To mbala mosusu, “oyo azalisaka biloko oyo ezalaki te.”
Lil., “Momboto.”
Lil., “libumu ya Sara ezalaki ya kokufa.”
Lil., “alamwisaki.”