Epai ya Baroma 2:1-29

  • Lisambisi ya Nzambe mpo na Bayuda mpe Bagrɛki (1-16)

    • Ndenge oyo lisosoli esalaka (14, 15)

  • Bayuda mpe Mibeko (17-24)

  • Kokatama ngenga ya motema (25-29)

2  Yango wana, Ee moto, ata soki ozali nani,+ ozali na likambo ya koloba te soki osambisaka; mpo ntango osambisaka moto mosusu, ozali komikweisa, mpo yo moto ozali kosambisa osalaka mpe makambo yango.+  Nzokande toyebi ete Nzambe asambisaka bato oyo basalaka makambo wana, mpe lisambisi ya Nzambe ezali na boyokani na solo.  Kasi Ee moto, okanisi ete okokima lisambisi ya Nzambe ntango ozali kosambisa bato oyo basalaka makambo wana, nzokande yo moko ozali kosala yango?  To ozali nde kotyola bonene ya boboto na ye,+ ya ezaleli na ye ya kokanga motema*+ mpe ya motema molai na ye,+ mpo oyebi te ete Nzambe, na boboto na ye alingi komema yo obongola motema?+  Kasi lokola ozali motó makasi mpe oboyi kobongola motema, ozali nde komibendela nkanda na mokolo ya nkanda mpe Nzambe akomonisa nkanda yango na mokolo oyo akosambisa na bosembo.+  Mpe akofuta moto na moto na kolanda misala na ye:+  bomoi ya seko epai ya baoyo bazali koluka nkembo, lokumu ná nzoto oyo epɔlaka te+ na ndenge bazali koyika mpiko na misala malamu;  nzokande, mpo na bato oyo balingaka koswana mpe baoyo batosaka solo te kasi batosaka nde makambo ya kozanga bosembo, ekozala nde nkanda ná nkanda ya kongala.+  Bolɔzi ná mpasi ekoyela moto* nyonso oyo asalaka mabe, Moyuda liboso mpe lisusu Mogrɛki; 10  kasi nkembo, lokumu ná kimya ekozala epai ya moto nyonso oyo asalaka malamu, Moyuda liboso+ mpe lisusu Mogrɛki.+ 11  Mpo Nzambe aponaka bilongi te.+ 12  Mpo baoyo nyonso bazalaki na mibeko te kasi basalaki masumu bakokufa atako bazalaki na mibeko te,+ kasi baoyo nyonso basalaki lisumu ntango bazali na mibeko, bakosambisama na kolanda mibeko yango.+ 13  Mpo bato oyo bayokaka mibeko bango te nde bato ya sembo* na miso ya Nzambe, kasi bato oyo batosaka mibeko nde bakotángama bato ya sembo.*+ 14  Mpo ntango bato ya bikólo oyo bazali na mibeko te+ bazali kosala makambo ya mibeko kaka mpo bazali bato, bato yango, atako bazali na mibeko te, bazali na mobeko na motema na bango moko. 15  Bango nde bato oyo bazali komonisa ete makambo ya mibeko ekomamá na motema na bango, ntango lisosoli na bango ezali kotatola elongo na bango mpe makanisi na bango moko ezali kofunda bango to mpe kolongisa bango. 16  Yango ekosalema na mokolo oyo Nzambe, na nzela ya Kristo Yesu akosambisa makambo ya bato oyo ebombamá,+ na kolanda nsango malamu oyo nazali kosakola. 17  Sikoyo, soki babengaka yo Moyuda,+ yo oyo otyaka motema na mibeko mpe omikumisaka mpo na Nzambe, 18  mpe oyebi mokano na ye mpe ondimaka makambo ya malamu mingi mpo bateyá yo Mibeko,*+ 19  mpe ondimi mpenza ete ozali motambwisi ya bato bakufá miso, pole ya bato oyo bazali na molili, 20  moto oyo asembolaka bazoba, moteyi ya bana mike, mpe moto oyo akangi ntina ya makambo ya ebandeli ya boyebi mpe ya solo oyo ezali na Mibeko— 21  kasi yo moto oteyaka moto mosusu, omiteyaka yo moko te?+ Yo moto osakolaka ete: “Koyiba te,”+ oyibaka? 22  Yo moto olobaka ete: “Kosala ekobo te,”+ osalaka ekobo? Yo moto oyinaka bikeko, oyibaka biloko na batempelo? 23  Yo moto omikumisaka mpo na mibeko, oyokisaka Nzambe nsɔni na ndenge obukaka Mibeko? 24  Mpo kaka ndenge ekomamá, “bikólo bazali kofinga nkombo ya Nzambe mpo na bino.”+ 25  Ya solo, kokatama ngenga+ ezali na ntina kaka soki otosaka mibeko;+ kasi soki obukaka mibeko, kokatama ngenga na yo ekómi kozanga kokatama ngenga. 26  Yango wana, soki moto oyo akatami ngenga te+ azali kotosa masɛngami ya sembo ya Mibeko, kozanga kokatama ngenga na ye ekotángama lokola kokatama ngenga, boye te?+ 27  Mpe moto oyo nzoto na ye ekatami ngenga te, ntango azali kokokisa Mibeko, akosambisa yo moto oyo ozali na mibeko oyo ekomami mpe okatami ngenga kasi ozali kobuka mibeko. 28  Mpo Moyuda ezali te moto oyo azali bongo na libándá,+ ndenge moko mpe kokatama ngenga ezali te oyo ezali komonana na libándá, na nzoto.+ 29  Kasi Moyuda ezali nde moto oyo azali bongo na kati,+ mpe kokatama ngenga na ye ezali oyo ya motema+ na elimo, kasi te na mibeko oyo ekomami.+ Lokumu ya moto wana euti na bato te, kasi na Nzambe.+

Maloba na nse

To, “kotika nzela.”
To, “molimo.”
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “bateyá yo Mibeko na monɔkɔ.”