Epai ya Baroma 14:1-23

  • Bósambisanaka te (1-12)

  • Bóbɛtisa basusu libaku te (13-18)

  • Salá nyonso mpo na kotya kimya mpe bomoko (19-23)

14  Bóyamba malamu moto oyo azali na kondima makasi te,+ kasi bósambisa te moto oyo azali na makanisi oyo ekeseni na oyo ya bino.*  Moto mosusu azali na kondima mpe alyaka eloko nyonso, kasi moto oyo azali na kondima makasi te alyaka kaka ndunda.  Moto oyo azali kolya atyola te moto oyo azali kolya te, mpe moto oyo azali kolya te asambisa te moto oyo azali kolya,+ mpo Nzambe andimi moto wana.  Yo nani mpo osambisa mosali ya moto mosusu?+ Nkolo na ye moko nde akataka soki asali malamu to mabe.*+ Na lisalisi ya Yehova* akoki kolonga.*  Basusu bakanisaka ete mokolo moko boye ezali na ntina mingi koleka mikolo mosusu;+ basusu bakanisaka ete mikolo nyonso ezali ndenge moko;+ moto na moto amindimisa mpenza na makanisi na ye moko.  Baoyo bamonaka ete mokolo moko ezali na ntina mingi basalaka yango mpo na kokumisa Yehova.* Baoyo balyaka eloko nyonso, balyaka yango mpo na kokumisa Yehova,* bapesaka Nzambe matɔndi mpo na bilei;+ mpe baoyo balyaka te bakumisaka mpe Yehova,* bapesaka Nzambe matɔndi.+  Ya solo, moto moko te azali na bomoi kaka mpo na ye moko.+ Mpe moto moko te akokufa kaka mpo na ye moko.  Mpo soki tozali na bomoi, tozali na bomoi mpo na Yehova,*+ mpe soki tokufi, tokufi mpo na Yehova.* Yango wana, ezala tozali na bomoi, ezala tokufi, tozali bato ya Yehova.*+  Mpo Kristo akufaki mpe azongaki na bomoi mpo na yango, mpo azala Nkolo ya bakufi mpe ya bato ya bomoi.+ 10  Kasi mpo na nini ozali kosambisa ndeko na yo?+ To mpe mpo na nini ozali kotyola ndeko na yo? Mpo biso nyonso tokotɛlɛma liboso ya kiti ya kosambisa ya Nzambe.+ 11  Mpo ekomamá boye: “Yehova* alobi: ‘Lokola nazali solo na bomoi,+ moto nyonso akofukamela ngai, mpe moto nyonso* akondima polele ete nazali Nzambe.’”+ 12  Yango wana, mokomoko na biso akozongisa monɔkɔ epai ya Nzambe mpo na ye moko.+ 13  Tósambisanaka lisusu te,+ kasi tózwa nde ekateli ya kosala likambo moko te oyo ekolɛmbisa kondima ya ndeko to oyo ekobɛtisa ye libaku.+ 14  Nayebi mpe nandimi mpenza na kati ya Nkolo Yesu ete eloko moko te oyo tozali kolya ezali mbindo na kati na yango;+ kasi soki moto moko azali kokanisa ete eloko moko ezali mbindo, boye ezali mabe* mpo na ye alya yango. 15  Soki ndeko na yo abɛti libaku mpo na biloko oyo ozali kolya, ozali lisusu komonisa bolingo te.+ Yesu akufaki mpo na moto wana. Kobebisa te kondima na ye mpo na biloko oyo ozali kolya.+ 16  Yango wana, bótika te ete bálobela bino mabe mpo na bolamu oyo bozali kosala. 17  Mpo Bokonzi ya Nzambe elakisi te kolya ná komɛla,+ kasi elakisi nde bosembo,* kimya mpe esengo elongo na elimo santu. 18  Mpo moto oyo azali moombo ya Kristo mpe azali na bizaleli wana andimami na Nzambe mpe na bato. 19  Yango wana, tosengeli kosala nyonso mpo na kotya kimya+ mpe kolendisana.+ 20  Tiká kobebisa mosala ya Nzambe kaka mpo na biloko ya kolya.+ Ya solo, biloko nyonso ezali pɛto, kasi yango ezali likama* epai ya moto oyo azali kolya yango na ntango oyo yango ezali kobɛtisa moto mosusu libaku.+ 21  Ezali malamu koboya kolya mosuni ya nyama to komɛla vinyo to kosala eloko moko boye oyo ezali kobɛtisa ndeko na yo libaku.+ 22  Kondima oyo ozali na yango, talelá yango lokola likambo na yo moko ná Nzambe. Esengo na moto oyo azali komikweisa te na likambo oyo ye amonaka ete ezali malamu. 23  Kasi soki moto azali na bantembe na likambo etali kolya, akweisami na likambo soki alei, mpo azali kolya na kondima te. Ɛɛ, likambo nyonso oyo esalemi na kondima te ezali lisumu.

Maloba na nse

To mbala mosusu, “na mituna oyo azali komituna.”
Lil., “atɛlɛmisaka ye to akweisaka ye.”
Talá Ap. A5.
Lil., “akoki kotɛlɛmisa ye.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.
Lil., “lolemo nyonso.”
Lil., “mbindo.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “ezali mabe.”