Epai ya Baroma 12:1-21

  • Bókaba nzoto na bino lokola mbeka ya bomoi (1, 2)

  • Makabo ekeseni, kasi nzoto kaka moko (3-8)

  • Toli mpo na kozala mokristo ya malamu (9-21)

12  Bandeko, lokola Nzambe amoniseli bino motema mawa na ye, nabondeli bino bókaba nzoto na bino+ lokola mbeka ya bomoi, ya bosantu,+ oyo Nzambe akoki kondima. Mpe bósalela makoki na bino ya kokanisa wana bozali kosalela ye mosala mosantu.+  Bótika kolanda makambo ya mokili oyo,* kasi bóbongwana mpe bóbongola lolenge na bino ya kokanisa,+ mpo bómindimisa bino moko mokano ya Nzambe oyo ezali malamu,+ ekoki kondimama mpe ezali ya kokoka.  Mpo na boboto monene oyo bamoniselaki ngai, nazali koyebisa moto nyonso na kati na bino ete akanisa te mpo na ye moko koleka ndenge oyo ye azali mpenza;+ kasi akanisa nde na ndenge oyo ezali komonisa ete azali na makanisi malamu, moto na moto na kolanda bonene ya kondima oyo Nzambe apesi ye.*+  Mpo nzoto ezali na biteni ebele,+ kasi biteni yango nyonso esalaka mosala kaka moko te,  ndenge moko mpe, atako tozali ebele, tozali nzoto kaka moko na bomoko na Kristo. Kasi tozali biteni ya nzoto, oyo mokomoko na yango ezali ndeko ya mosusu.+  Biso nyonso tozali na makabo ekeseni na kolanda boboto monene oyo Nzambe amoniseli biso.+ Soki tozali na likabo ya kosakola, tósakola na kolanda kondima oyo tozali na yango;  soki bapesi biso mosala, tómipesa na yango; soki likabo na biso ezali ya koteya, tósala nyonso mpo na koteya;+  soki likabo na biso ezali ya kolendisa basusu, tólendisa;+ soki likabo na biso ezali ya kokabela basusu, tósala yango na lobɔkɔ pɛtɛɛ;+ moto oyo akambaka,* asala yango na lisɛki te;+ moto oyo ayokelaka bato mawa, asala yango na esengo.+  Bolingo na bino ezala na bokosi te.+ Bóyina oyo ezali mabe;+ bókangama na oyo ezali malamu. 10  Bólinganaka na motema lokola bato ya libota moko.* Mpo na kopesana lokumu, bózala bato ya liboso.+ 11  Bósalaka mosala makasi, bózala bagɔigɔi te.*+ Bózala na molende mingi na lisalisi ya elimo santu.+ Bósalela Yehova* lokola baombo.+ 12  Bósepelaka na elikya. Bóyika mpiko ntango bozali kokutana na minyoko.+ Bótika te kobondela.+ 13  Bókabelaka basantu na kolanda bamposa na bango.+ Bózalaka na ezaleli ya koyamba bapaya.+ 14  Bópambolaka baoyo bazali konyokola bino;+ bópambolaka kasi bólakelaka mabe te.+ 15  Bósepelaka elongo na bato oyo bazali kosepela; bólelaka elongo na bato oyo bazali kolela. 16  Bótalelaka basusu ndenge bomitalelaka; bózala na makanisi ya komitombola te, kasi bózala na makanisi ya komikitisa.+ Bókanisa te ete bozali na bwanya koleka bato mosusu nyonso.+ 17  Bózongisela moto mabe na mabe te.+ Bósalaka nde makambo oyo ezali malamu na miso ya bato nyonso. 18  Soki likoki ezali, soki etaleli kaka bino, bózala na kimya na bato nyonso.+ 19  Bandeko ya bolingo, moto oyo asali bino mabe, bózongisela ye mabe te kasi bótikela nde nkanda* esika;+ mpo ekomamá ete: “‘Kozongisa mabe ezali likambo na ngai; ngai nde nakozongisa mabe,’ Yehova* alobi bongo.”+ 20  Kasi, “soki monguna na yo azali na nzala, pesá ye eloko alya; soki azali na mposa ya mai, pesá ye mai amɛla; mpo ntango ozali kosala bongo okotya makala ya mɔtɔ na motó na ye.”*+ 21  Kotika te mabe elonga yo, kasi saláká malamu mpo na kolonga mabe.+

Maloba na nse

To, “makambo ya ntango oyo.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “akabeli ye.”
To, “moto oyo atambwisaka.”
To, “na bolingo ya bondeko.”
To, “bózala na gɔigɔi te na misala na bino.”
Talá Ap. A5.
Elingi koloba, “nkanda ya Nzambe.”
Talá Ap. A5.
Elingi koloba, “kokitisa moto motema, lokola nde bazalaki konyangwisa nkanda na ye.”