Epai ya Baroma 10:1-21

  • Ndenge ya kosala mpo na kotosa bosembo ya Nzambe (1-15)

    • Koloba polele (10)

    • Baoyo babelelaka Yehova bakobika (13)

    • Makolo ya basakoli ezali kitoko(15)

  • Baboyi nsango malamu (16-21)

10  Bandeko, mposa ya motema na ngai mpe libondeli* na ngai epai ya Nzambe mpo na bango ezali mpenza ete bábika.+  Mpo nazali kotatola ete bazali na molende mpo na Nzambe,+ kasi na boyebi ya solosolo te.  Mpo lokola bayebi bosembo ya Nzambe te+ kasi bazali koluka kotya oyo ya bango moko,+ batosaki bosembo ya Nzambe te.+  Mpamba te Kristo azali nsuka ya Mibeko,+ mpo moto nyonso oyo azali komonisa kondima azwa bosembo.*+  Moize akomi mpo na bosembo* oyo ezwamaka na nzela ya Mibeko ete: “Moto oyo azali kosala makambo yango akozala na bomoi na nzela na yango.”+  Kasi bosembo oyo euti na kondima ezali koloba boye: “Koloba te na motema na yo ete:+ ‘Nani akomata na likoló?’+ elingi koloba mpo akitisa Kristo na nse,  to: ‘Nani akokita na libulu mozindo?’+ elingi koloba mpo abimisa Kristo na kati ya bakufi.”  Kasi makomami elobi nini? “Liloba ezali pene na yo, na monɔkɔ na yo mpe na motema na yo”;+ elingi koloba, “liloba” ya kondima oyo tozali kosakola.  Mpo soki ozali kosakola polele na monɔkɔ na yo ete Yesu azali Nkolo,+ mpe ozali kondima na motema na yo ete Nzambe asekwisaki ye* uta na bakufi, okobika. 10  Ezali na motema nde moto andimaka mpo azala sembo,* kasi na monɔkɔ nde moto alobaka polele+ mpo na lobiko. 11  Mpo makomami ezali koloba ete: “Moto oyo andimeli ye akoyoka nsɔni te.”+ 12  Mpo Moyuda ná Mogrɛki bakeseni te.+ Mpo bato nyonso bazali na Nkolo kaka moko, oyo asalisaka mpenza* bato nyonso oyo babelelaka ye. 13  Mpo “moto nyonso oyo akobelela nkombo ya Yehova* akobika.”+ 14  Kasi ndenge nini bakobelela moto oyo bandimeli te? Ndenge nini bakondimela moto oyo bayoki nsango na ye te? Ndenge nini bakoyoka nsango soki moto oyo akosakola azali te? 15  Mpe bakosakola ndenge nini soki batindi bango te?+ Kaka ndenge ekomamá ete: “Ezali kitoko mpenza makolo ya moto oyo azali kosakola nsango malamu ya makambo malamu!”+ 16  Kasi bango nyonso batosaki te nsango malamu. Mpo Yisaya azali koloba ete: “Yehova,* nani andimeli likambo oyo ayoki epai na biso?”+ 17  Yango wana, kondima eutaka na likambo oyo moto ayoki.+ Mpe likambo oyo moto ayoki eyaka na nzela ya liloba etali Kristo. 18  Kasi nazali kotuna: Bayokaki, boye te? Ɛɛ, ya solo, “makɛlɛlɛ na bango eyokani na mabele mobimba, mpe nsango na bango ekómi tii na bansuka ya mabele esika bato bafandi.”+ 19  Nzokande nazali kotuna lisusu: Yisraele bayebaki, boye te?+ Liboso Moize alobi ete: “Nakoyokisa bino zuwa na eloko oyo ezali ekólo te; nakoyokisa bino nkanda makasi na ekólo moko ya bozoba.”+ 20  Kasi Yisaya akómi na mpiko mpenza mpe alobi ete: “Baoyo bazalaki koluka ngai te bamonaki ngai;+ namimonisaki epai ya baoyo bazalaki kotuna ngai te.”+ 21  Kasi azali koloba mpo na Yisraele ete: “Natandi mabɔkɔ na ngai mokolo mobimba epai ya bato oyo bazangá botosi mpe bato ya motó makasi.”+

Maloba na nse

To, “lilɔmbɔ.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “alamwisaki ye.”
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “apambolaka mingi.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.