Epai ya Bakolose 3:1-25

  • Bomoto ya kala ná ya sika (1-17)

    • “Bóboma biteni ya nzoto na bino” (5)

    • Bolingo ezali ekanganeli ya kokoka mpo na bomoko (14)

  • Toli epai ya mabota ya bokristo (18-25)

3  Nzokande, soki bosekwisamaki* elongo na Kristo,+ bókoba koluka makambo ya likoló, epai Kristo afandi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe.+  Bókoba kotya makanisi na bino na makambo ya likoló,+ na makambo ya mabele te.+  Mpo bokufaki, mpe bomoi na bino ebombami esika moko na Kristo na bomoko elongo na Nzambe.  Ntango Kristo, bomoi na biso,+ akomonisama polele, na ntango yango bino mpe bokomonisama polele elongo na ye na kati ya nkembo.+  Na yango, bóboma biteni ya nzoto na bino+ ya mabele na makambo etali pite,* mbindo, mposa makasi ya kosangisa nzoto,+ mposa oyo eyokisaka mpasi, mpe lokoso, oyo ezali losambo ya bikeko.  Ezali mpo na makambo wana nde nkanda ya Nzambe ezali koya.  Ntango bozalaki na bomoi lokola ya bango, bino mpe bozalaki kosala makambo ya ndenge wana.+  Kasi sikoyo mpenza bóbwaka makambo oyo nyonso mosika na bino: nkanda, nkanda makasi, mabe,+ maloba ya kofinga,+ mpe maloba ya nsɔni+ na monɔkɔ na bino.  Bólobanaka lokuta te.+ Bólongola bomoto ya kala+ elongo na misala na yango, 10  mpe bólata bomoto ya sika,+ oyo na nzela ya boyebi ya solosolo ezali kokómisama sika na kolanda elilingi ya Moto oyo azalisaki yango,+ 11  epai Mogrɛki azali te Moyuda mpe te, kokatama ngenga ezali te kozanga kokatama ngenga mpe te, mopaya azali te, Mosikitia* te, moombo te, moto ya bonsomi te; kasi Kristo azali makambo nyonso mpe na kati ya nyonso.+ 12  Na yango, lokola bato oyo Nzambe aponi,+ basantu mpe bandeko ya bolingo, bólata bolingo ya motema oyo euti na mawa,+ boboto, komikitisa,*+ motema pɛtɛɛ+ mpe motema molai.+ 13  Bókoba kokanga motema moto na moto na makambo ya mosusu mpe kolimbisana na motema moko,+ ata soki moko na bino azali na likambo ná mosusu.+ Kaka ndenge Yehova* alimbisaki bino na motema moko, bino mpe bósala bongo.+ 14  Kasi, longola makambo nyonso wana, bólata bolingo,+ mpo ezali ekanganeli ya kokoka mpo na bomoko.+ 15  Lisusu, kimya ya Kristo etambwisa mitema na bino,+ mpo bobengamaki na kimya yango mpo bósala nzoto kaka moko. Mpe bómonisa botɔndi. 16  Liloba ya Kristo efanda mingi na kati na bino mpe ekómisa bino bato ya bwanya. Bókoba koteya mpe kolendisana* na nzembo,+ na masanzoli mpo na Nzambe, na nzembo ya elimo oyo eyembami na botɔndi,* wana bozali koyembela Yehova* na mitema na bino.+ 17  Nyonso oyo bokosala na maloba to na misala, bósala nyonso na nkombo ya Nkolo Yesu, bópesa Nzambe Tata matɔndi na nzela na ye.+ 18  Basi, bómikitisa liboso ya mibali na bino,+ mpo ebongi bongo na kati ya Nkolo. 19  Mibali, bókoba kolinga basi na bino+ mpe bóyokelaka bango nkanda makasi te.*+ 20  Bana, bótosaka baboti na bino na makambo nyonso,+ mpo yango esepelisaka mpenza Nkolo. 21  Batata, bósilikisaka bana na bino te,+ mpo bálɛmba nzoto te. 22  Baombo, bótosaka na makambo nyonso baoyo bazali bankolo na bino,*+ kaka te ntango bazali kotala bino, mpo na kosepelisa bato,* kasi bósala nde na bosembo ya motema, na kobanga Yehova.* 23  Nyonso oyo bozali kosala, bósala yango na molimo na bino mobimba* lokola mpo na Yehova,*+ kasi mpo na bato te, 24  mpo boyebi ete epai ya Yehova* nde bokozwa libula lokola mbano.+ Bósala lokola baombo mpo na Nkolo, Kristo. 25  Ya solo, moto oyo asalaka mabe akozwa etumbu mpo na mabe oyo asali,+ mpe kopona bilongi ezali te.+

Maloba na nse

Lil., “bolamwisamaki.”
Na Grɛki, pornéïa. Talá Ndimbola ya maloba.
Nkombo “Mosikitia” ezalaki kosalelama mpo na kolobela bato oyo balobaka maloba ya mabe.
To, “elimo ya komikitisa.”
Talá Ap. A5.
To, “kokebisana.”
To, “na eyembeli kitoko.”
Talá Ap. A5.
To, “bózala makambo makasimakasi te epai na bango.”
Lil., “bankolo na bino na mosuni.”
Lil., “basepelisi-bato oyo basalaka mosala kaka ntango bazali kotala bango.”
Talá Ap. A5.
Talá Ndimbola ya maloba, “Molimo.”
Talá Ap. A5.
Talá Ap. A5.