Epai ya Bagalatia 2:1-21

  • Paulo akutani ná bantoma na Yerusaleme (1-10)

  • Paulo asemboli Petro (Kefa) (11-14)

  • Totángami bato ya sembo kaka na nzela ya kondima (15-21)

2  Bongo nsima ya mbula 14, namataki lisusu na Yerusaleme ná Barnabasi;+ namemaki mpe Tito elongo na ngai.+  Namataki mpo emoniseli esɛngaki ete namata kuna. Mpe nayebisaki bandeko nsango malamu oyo nazali kosakola na kati ya bikólo. Nasalaki yango na miso ya bato nyonso te, kasi liboso ya baoyo bato bazalaki kopesa bango limemya mingi, mpo nayeba soki nazalaki te kopota mbangu to napotaki mbangu kaka mpamba.  Nzokande, ata Tito,+ oyo azalaki na ngai, asɛngisamaki te kokatama ngenga,+ atako azalaki Mogrɛki.  Likambo yango ebimaki mpo na bandeko ya lokuta oyo bakɔtaki na lisangá+ mpo na koluka koyeba makambo oyo tosalaka, balukaki kobebisa bonsomi+ oyo tozali na yango mpo tozali na bomoko na Kristo Yesu, balingaki kotinda biso na makasi tókóma lisusu baombo ya mibeko.+  Toyokelaki bango te,+ ɛɛ, ata mpo na mwa ntango,* mpo solo ya nsango malamu ezala ntango nyonso epai na bino.  Kasi baoyo bamonanaki ete bazali bato ya ntina+—ezala soki bazalaki bato ya ndenge nini, yango etali ngai te, mpo Nzambe atalaka te ndenge oyo moto azali komonana libándá—bato wana oyo bazalaki kopesa bango limemya mingi bapesaki ngai ata eloko moko te ya sika.  Kutu ntango bamonaki ete napesaki nsango malamu ya kosakwela bato oyo bakatamá ngenga te,+ ndenge mpe bapesaki yango Petro mpo na bato oyo bakatamá ngenga—  mpo moto oyo apesaki Petro makoki oyo esengeli mpo na kozala ntoma ya bato oyo bakatamá ngenga apesaki mpe ngai makoki mpo na bato ya bikólo+  mpe ntango bayaki koyeba ete Nzambe amoniselaki ngai boboto monene,+ Yakobo,+ Kefa* ná Yoane, baoyo bazalaki lokola makonzí, bapesaki ngai ná Barnabasi+ lobɔkɔ ya mobali, balobaki: Ezali malamu bósakola epai ya bikólo, kasi biso epai ya bato oyo bakatamá ngenga. 10  Basɛngaki biso kaka tókanisaka babola, mpe nasalaki makasi nasala yango.+ 11  Nzokande, ntango Kefa*+ ayaki na Antiokia,+ natɛmɛlaki ye na miso boye, mpo emonanaki polele ete azalaki na libunga.* 12  Mpo liboso bato oyo bautaki epai ya Yakobo+ báya, azalaki kolya esika moko na bato ya bikólo;+ kasi ntango bato wana bayaki, atikaki kosala yango mpe abendaki nzoto, mpo azalaki kobanga etuluku yango ya bato oyo bakatamá ngenga.+ 13  Bayuda mosusu oyo batikali balandaki ye mpe na bokosi wana, ata Barnabasi mpe alandaki bango na bokosi na bango. 14  Kasi ntango namonaki ete bazalaki kotambola te na kolanda solo ya nsango malamu,+ nalobaki na Kefa* liboso na bango nyonso ete: “Soki yo, Moyuda, ozali komitambwisa lokola bato ya bikólo, kasi lokola Bayuda te, ndenge nini ozali kotinda bato ya bikólo bálanda mimeseno ya Bayuda na bomoi na bango?”+ 15  Biso baoyo tozali Bayuda ya kobotama, kasi basumuki oyo bauti na bikólo te, 16  toyebi ete moto atángamaka moto ya sembo,* mpo na misala ya mibeko te, kasi kaka mpo na kondima+ oyo andimeli Yesu Kristo.+ Na yango, tondimeli Kristo Yesu mpo tótángama bato ya sembo mpo na kondima oyo tondimeli Kristo, kasi mpo na misala ya mibeko te, mpo moto moko te* akotángama moto ya sembo na misala ya mibeko.+ 17  Sikoyo, soki biso tomonani mpe ete tozali basumuki mpo tozali koluka kotángama bato ya sembo na nzela ya Kristo, yango elingi nde koloba ete Kristo azali mosaleli ya lisumu? Te, ata moke te! 18  Soki kaka makambo yango oyo nabukaki natongi yango lisusu, nazali komonisa ete nazali mobuki mibeko. 19  Na nzela ya mibeko nakufaki na makambo ya mibeko,+ mpo nakóma moto ya bomoi epai ya Nzambe. 20  Nabakami na nzete esika moko na Kristo.+ Ezali ngai lisusu te moto nazali na bomoi,+ kasi ezali nde Kristo moto azali na bomoi na bomoko na ngai. Ya solo, bomoi oyo nazali na yango sikoyo na nzoto, nazali na yango mpo na kondima oyo nandimeli Mwana ya Nzambe,+ oyo alingaki ngai mpe amikabaki mpo na ngai.+ 21  Nazali kobwaka te* boboto monene ya Nzambe;+ mpo soki bosembo eyaka na nzela ya mibeko, Kristo akufaki kaka mpamba mpenza.+

Maloba na nse

Lil., “ngonga moko.”
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
To, “asengelaki kokweisama.”
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
Bazalaki mpe kobenga ye Petro.
Lil., “mosuni moko te.”
To, “moyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “kobwaka pembeni te.”