Epai ya Baebre 6:1-20

  • Kokóma bato oyo bakɔmɛli (1-3)

  • Baoyo batiki, bazali kobaka lisusu Mwana na nzete (4-8)

  • Kokómisa elikya makasi (9-12)

  • Bosolo ya elaka ya Nzambe (13-20)

    • Elaka ya Nzambe mpe ndai oyo ekoki kobongwana te (17, 18)

6  Yango wana, lokola sikoyo totiki mateya ya ebandeli+ oyo etali Kristo, tósala makasi tókóma bato oyo bakɔmɛli,+ tótya lisusu moboko te, elingi koloba: kobongola motema mpe kotika misala oyo ezali kobota mbuma te, mpe kondimela Nzambe,  mateya oyo etali babatisimo mpe kotyela moto mabɔkɔ,+ lisekwa ya bakufi+ mpe lisambisi ya seko.  Mpe yango nde tokosala, soki mpenza Nzambe apesi nzela.  Mpo baoyo bangɛngisami,+ oyo bayoki elɛngi ya likabo ya ofele ya likoló, oyo bazwi elimo santu  mpe oyo bayoki elɛngi ya liloba kitoko ya Nzambe mpe ya banguya ya mokili oyo ekoya,*  kasi batiki yango,+ bakoki lisusu te kozongisama mpo bábongola motema, mpo bazali bango moko kobaka lisusu Mwana ya Nzambe na nzete mpe koyokisa ye nsɔni na miso ya bato.+  Mpo mabele ezwaka lipamboli ya Nzambe ntango emɛlaka mai ya mbula oyo enɔkelaka yango mbala na mbala, mpe oyo na nsima ebotaka ndunda oyo ekolyama na bato oyo balonelaki yango.  Kasi soki yango eboti banzubɛ ná bansende, bakobwaka yango mpe na nsima ekolakelama mabe; mpe nsukansuka bakotumba yango.  Kasi atako tozali koloba bongo, tondimi mpenza ete bino, bandeko ya bolingo, bozali malamu koleka bango mpe bozali kolanda makambo oyo ezali komema na lobiko. 10  Mpo Nzambe azangi bosembo te mpo abosana mosala na bino mpe bolingo oyo bomoniselaki nkombo na ye,+ na ndenge bosalelaki basantu mpe bozali kokoba kosalela bango. 11  Kasi tolingi ete mokomoko na bino amonisa molende ya ndenge wana mpo azala na elikya makasi+ tii na nsuka,+ 12  mpo bókóma gɔigɔi te,+ kasi bózala bamekoli ya baoyo bazali kozwa libula ya bilaka na nzela ya kondima mpe motema molai. 13  Mpo ntango Nzambe apesaki Abrahama elaka na ye, lokola akokaki te kolapa ndai na nkombo ya moto mosusu oyo aleki ye, alapaki ndai na nkombo na ye moko,+ 14  alobi: “Nakopambola yo mpenza mpe nakokómisa yo mingi mpenza.”+ 15  Yango wana, nsima ya komonisa motema molai, Abrahama azwaki elaka yango. 16  Mpo bato balapaka ndai na nkombo ya moto oyo aleki bango, mpe ndai na bango esilisaka ntembe nyonso, mpo ezali ndanga na bango oyo mibeko endimi.+ 17  Ndenge moko mpe, ntango Nzambe azwaki ekateli ya komonisa polele mpenza bazwi-ya-libula ya elaka+ ete mokano* na ye ebongwanaka te, andimisaki yango na ndai,* 18  mpo na makambo mibale oyo ebongwanaka te, oyo mpo na yango Nzambe akoki kobuka lokuta ata moke te,+ biso baoyo tokimi mpe tokei komibomba epai ya Nzambe tólendisama makasi mpo tósimba elikya oyo etyami liboso na biso. 19  Elikya yango ezali+ lokola longo mpo na bomoi na biso, oyo esalisaka biso tótɛlɛma ngwi mpe tótya ntembe te, mpe elikya yango ezali kokɔtisa biso na nsima ya rido,+ 20  epai moto oyo aleki liboso akɔtaki mpo na biso, Yesu,+ oyo akómi nganga-nzambe monene lokola Melekisedeke libela na libela.+

Maloba na nse

To, “makambo oyo ekoya.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “toli.”
Lil., “asalaki yango na ndai.”