Epai ya Baebre 5:1-14

  • Yesu aleki banganga-nzambe minene ya bato (1-10)

    • “Lokola Melekisedeke” (6, 10)

    • Ayekolaki botosi na mpasi akutanaki na yango (8)

    • Azali na mokumba ya kokamba na lobiko ya seko (9)

  • Likebisi mpo na baoyo bakɔmɛli te (11-14)

5  Mpo nganga-nzambe monene nyonso oyo bazwi na kati ya bato atyamaka mpo na kosalela Nzambe mpo na bolamu ya bato,+ mpo apesa makabo mpe bambeka mpo na masumu.+  Akoki komonisa motema mawa mpenza* na bato oyo bazangi boyebi mpe oyo bazali kosala mabunga, mpo ye mpe azali na bolɛmbu na ye,  mpe mpo na yango asengeli kopesa makabo mpo na masumu na ye moko, ndenge kaka asalaka yango mpo na bato.+  Lisusu, moto azwaka lokumu wana na ndenge na ye moko te, kasi azwaka yango kaka ntango Nzambe abengi ye, ndenge abengaki mpe Arona.+  Ndenge moko mpe, Kristo amipesaki nkembo ye moko te+ mpo akóma nganga-nzambe monene, kasi azwaki nkembo nde epai ya Moto oyo alobaki na ye ete: “Yo ozali mwana na ngai; lelo ngai nakómi tata na yo.”+  Ndenge alobi mpe na esika mosusu ete: “Ozali nganga-nzambe libela na libela lokola Melekisedeke.”+  Ntango Kristo azalaki na mabele,* asalaki mabondeli* mpe lisusu asɛngaki na koganga makasi mpe na mai ya miso+ epai ya Moto oyo azalaki na likoki ya kobikisa ye na liwa, mpe Nzambe ayokaki ye mpe andimaki ye mpo na ezaleli na ye ya kobanga Nzambe.  Atako azalaki mwana, ayekolaki botosi na makambo ya mpasi akutanaki na yango.+  Mpe nsima ya kokómisama moto oyo akoki na nyonso,+ azwaki mokumba ya kokamba na lobiko ya seko bato nyonso oyo bazali kotosa ye,+ 10  mpo Nzambe aponaki ye mpo azala nganga-nzambe monene lokola Melekisedeke.+ 11  Tozali na makambo mingi ya koloba mpo na ye, mpe kolimbola yango ezali mpasi, mpo bokómi motó makasi. 12  Atako sikoyo* bosengelaki kozala bateyi, bozali lisusu na mposa moto moko ateya bino, banda na ebandeli, mateya ya ebandeli+ ya maloba mosantu ya Nzambe, mpe bozali lisusu na mposa ya mabɛlɛ, kasi ya bilei ya makasi te. 13  Mpo moto nyonso oyo akobi komɛla mabɛlɛ ayebi liloba ya bosembo* te, mpo azali mwana moke.+ 14  Kasi bilei ya makasi ezali ya bato oyo bakɔmɛli, baoyo makoki na bango ya kososola, lokola basalelaka yango, emesaná kokesenisa ná mabe ná malamu.

Maloba na nse

To, “komonisa boboto.”
Lil., “Na mikolo oyo Kristo azalaki na nzoto ya bomoto.”
To, “malɔmbɔ.”
Lil., “Na kotalela ntango oyo bolekisi.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.