Mitángo 30:1-16

  • Bilako ya mibali (1, 2)

  • Bilako ya basi mpe ya bana basi (3-16)

30  Bongo Moize alobaki na bankumu+ ya mabota ya Bayisraele ete: “Mitindo oyo Yehova apesi yango oyo:  Soki mobali moko asali elako+ epai ya Yehova to alapi ndai+ mpo na koboya eloko moko, azanga kokokisa liloba na ye te.+ Akosala kaka ndenge oyo alobaki.+  “Mpe soki mwasi moko asali elako epai ya Yehova to asali elako ya koboya eloko moko, wana azali elenge mpe azali kofanda na ndako ya tata na ye,  mpe tata na ye ayoki elako na ye to elako na ye ya koboya eloko moko mpe tata na ye alobi likambo te, bilako na ye nyonso ekondimama, mpe elako nyonso oyo asali ya koboya eloko moko ekondimama.  Kasi soki tata na ye apekisi ye ntango ayoki ete asali bilako oyo asengeli kokokisa to asali elako ya koboya eloko moko, yango ekondimama te. Yehova akolimbisa ye mpo tata na ye apekisaki ye.+  “Nzokande, soki abali wana elako oyo asalaki to elaka oyo apesaki kozanga kokanisa ezali naino,  mpe mobali na ye ayoki yango mpe alobi likambo te mokolo oyo ayoki yango, bilako na ye to bilako na ye ya koboya eloko moko ekondimama.  Kasi soki mobali na ye apekisi ye na mokolo oyo ayoki yango, akoki kolongola elako to elaka oyo apesaki kozanga kokanisa,+ mpe Yehova akolimbisa ye.  “Kasi soki mwasi oyo mobali akufá to mwasi oyo libala ekufá asali elako, esengeli asala kaka ndenge alobaki. 10  “Nzokande, soki mwasi asali elako moko to elako ya koboya eloko moko, wana azali na ndako ya mobali na ye, 11  mpe mobali na ye ayoki yango mpe alobeli ye eloko te to apekisi ye te, bilako na ye nyonso to elako nyonso oyo akosala ya koboya eloko moko ekondimama. 12  Kasi soki mobali na ye alongoli yango nyonso na mokolo oyo ayoki bilako to elako ya koboya eloko moko, yango ekondimama te.+ Lokola mobali na ye alongolaki yango, Yehova akolimbisa ye. 13  Na kotalela elako nyonso to ndai nyonso ya elako ya koboya eloko mpo na komiyokisa mpasi, mobali na ye akondimisa yango to mobali na ye akolongola yango. 14  Kasi soki mobali na ye azali koloba na ye ata eloko moko te mokolo na mokolo, andimisi bilako na ye nyonso to bilako na ye nyonso ya koboya eloko moko oyo ezali likoló na ye. Andimisi yango mpo alobaki eloko moko te mokolo oyo ayokaki yango. 15  Kasi soki alongoli yango nsima ya mokolo oyo ayokaki yango, akomema ngambo ya libunga ya mwasi na ye.+ 16  “Wana nde malako oyo Yehova apesaki Moize lokola mitindo, etali mobali ná mwasi na ye, mpe tata ná mwana na ye ya mwasi oyo azali kofanda na ndako na ye.”

Maloba na nse