Mokanda ya mibale epai ya Timote 4:1-22

  • “Kokisá mosala na yo malamumalamu” (1-5)

    • Sakolá liloba na molende (2)

  • “Nabundi etumba ya malamu mingi” (6-8)

  • Makambo oyo ngai moko namoni (9-18)

  • Mbote ya nsuka (19-22)

4  Liboso ya Nzambe mpe ya Kristo Yesu, oyo akosambisa+ bato ya bomoi mpe bakufi,+ na ntango ya komonana na ye+ mpe na Bokonzi na ye,+ nazali kopesa yo mitindo oyo:  sakolá liloba,+ salá yango na molende na bantango ya malamu mpe na bantango ya mpasi; pamelá,+ sembolá, lendisá, na motema molai mpenza mpe na mayele ya koteya.+  Mpo ekozala na eleko moko oyo bakondima te mateya oyo epesaka litomba,*+ kasi na kolanda bamposa na bango moko, bakoluka bateyi ebele mpo báyokisaka bango makambo oyo matoi na bango elingi koyoka.*+  Bakotika koyoka solo, mpe bakotya likebi na masapo ya lokuta.  Kasi yo, batelá makanisi na yo na makambo nyonso, ndimá komona mpasi,+ salá mosala ya mopalanganisi ya* nsango malamu, kokisá mosala na yo malamumalamu.+  Mpo namipesi lokola likabo ya masanga oyo bazali kosopa,+ mpe ntango ya kosikolama na ngai+ ekómi pene.  Nabundi etumba ya malamu mingi,+ napoti mbangu tii na nsuka,+ nabateli kondima.  Banda sikoyo babombeli ngai motole ya bosembo,+ oyo Nkolo, mosambisi ya sembo,+ akopesa ngai mbano na mokolo yango.+ Akopesa kaka ngai moko te, kasi mpe baoyo nyonso bazali na mposa makasi ya komonana na ye.  Salá nyonso oyo ekoki mpo oya epai na ngai noki. 10  Mpo Demasi+ asundoli ngai mpo alingaki makambo ya mokili oyo;* akei na Tesaloniki. Kresansi akei na Galatia mpe Tito na Dalmatia. 11  Kaka Luka nde azali elongo na ngai. Yaká na Marko, mpo akosalisa ngai na mosala. 12  Kasi natindi Tishike+ na Efese. 13  Ntango okoya, memelá ngai kazaka oyo natikaki na Troase epai ya Karpusi, mpe barulo, mingimingi oyo ya mposo ya nyama. 14  Alezandre mosali ya biloko ya kwivre asalaki ngai mabe mingi. Yehova* akozongisela ye na kolanda misala na ye.+ 15  Yo mpe kebá na ye, mpo atɛmɛlaki maloba na biso makasi mpenza. 16  Na kosamba na ngai ya liboso moto moko te azalaki na ngámbo na ngai, kasi bango nyonso basundolaki ngai. Nzambe atángela bango yango te. 17  Kasi Nkolo atɛlɛmaki pene na ngai mpe atondisaki ngai na nguya, mpo na nzela na ngai, mosala ya kosakola esalema malamumalamu mpe bikólo nyonso báyoka yango;+ mpe nabikaki na monɔkɔ ya nkɔsi.+ 18  Nkolo akobikisa ngai na mosala nyonso ya mabe, akobikisa ngai mpe akokɔtisa ngai na Bokonzi na ye ya likoló.+ Nkembo ezala na ye libela na libela. Amen. 19  Pesá mbote na Priska ná Akila+ mpe na libota ya Onezifore.+ 20  Eraste+ atikalaki na Korinti, kasi natikaki Trofime+ na Milete mpo azalaki kobɛla. 21  Salá nyonso ekoki na yo mpo oya liboso ya eleko ya malili makasi. Ebulusi atindeli yo mbote, ná Pudensi, Linusi, Klodia ná bandeko nyonso. 22  Nkolo azala na elimo oyo ozali komonisa. Boboto monene na ye ezala na bino.

Maloba na nse

To, “mateya ya pɛto.”
To, “mpo báyebisa bango makambo oyo bazali na mposa ya koyoka.”
To, “kobá kosakola.”
To, “makambo ya ntango oyo.” Talá Ndimbola ya maloba.
Talá Ap. A5.