Mokanda ya mibale epai ya Batesaloniki 3:1-18

  • Bókoba kobondela (1-5)

  • Likebisi mpo na kotambola na mobulu te (6-15)

  • Mbote ya nsuka (16-18)

3  Mpo na kosukisa, bandeko, bókoba kobondela mpo na biso,+ mpo liloba ya Yehova* ekoba kopalangana nokinoki+ mpe kokumisama kaka ndenge ezali epai na bino,  mpe tozali kobondela ete Nzambe abikisa biso na bato oyo bayokisaka mpasi mpe bato mabe,+ mpo bato nyonso te nde bazalaka na kondima.+  Kasi Nkolo azali sembo, mpe akopesa bino makasi mpe akobatela bino na moto mabe.  Lisusu, tozali kotyela bino motema na kati ya Nkolo, ete bozali kosalela mpe bokokoba kosalela malako oyo tozali kopesa bino.  Tiká ete Nkolo asalisa bino bólinga Nzambe+ mpe bóyika mpiko+ mpo na Kristo.  Bandeko, tozali kopesa bino malako na nkombo ya Nkolo Yesu Kristo, ete bókima ndeko nyonso oyo azali kotambola na mobulu+ kasi te na kolanda momeseno* oyo bozwaki* epai na biso.+  Mpo bino moko boyebi ndenge oyo bosengeli komekola biso,+ mpo tomitambwisaki te na mobulu na kati na bino  mpe tolyaki eloko ya moto ofele te.*+ Kasi, na mosala makasi mpe na mitoki butu moi tozalaki kosala mosala mpo na komemisa moto moko te na kati na bino kilo monene na makasi.+  Ezali te mpo tozali na bokonzi te,+ kasi tolingaki nde kozala ndakisa epai na bino mpo bómekola biso.+ 10  Kutu ntango tozalaki elongo na bino, tozalaki kopesa bino etinda oyo: “Soki moto alingi kosala mosala te, alya mpe te.”+ 11  Mpo tozali koyoka ete bato mosusu bazali kotambola na mobulu na kati na bino,+ bazali kosala mosala ata moke te, kasi bazali nde komikɔtisa na makambo oyo etali bango te.+ 12  Epai ya bato wana tozali kopesa etinda mpe elendiseli na kati ya Nkolo Yesu Kristo ete: básala mosala na kimya mpe bálya bilei oyo bango moko bazwi.+ 13  Nde bino, bandeko, bótika te kosala makambo ya malamu. 14  Kasi soki moto moko atosi te makambo oyo tolobi na mokanda oyo, bótya moto yango elembo, bótika kosangana na ye,+ mpo ayoka nsɔni. 15  Atako bongo bótalela ye te lokola monguna, kasi bókoba nde kokebisa ye+ lokola ndeko. 16  Tiká ete Nkolo ya kimya ye moko apesa bino ntango nyonso kimya na ndenge nyonso.+ Nkolo azala na bino nyonso. 17  Oyo ezali mbote na ngai, Paulo, nakomi yango na lobɔkɔ na ngai moko,+ yango ezali elembo na mikanda na ngai nyonso; wana ezali ndenge nakomaka. 18  Boboto monene ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso.

Maloba na nse

Talá Ap. A5.
To, “mateya.”
To mbala mosusu, “bazwaki.”
To, “mpe tolyaki eloko ya moto te kozanga kofuta.”