Mokanda ya mibale epai ya Batesaloniki 2:1-17

  • Mobuki mibeko (1-12)

  • Malendisi ya kotɛlɛma ngwi (13-17)

2  Nzokande, bandeko, na likambo oyo etali kozala ya Nkolo na biso Yesu Kristo+ mpe koyanganisama na biso epai na ye,+ tozali kosɛnga bino ete  bóbulungana nokinoki te na makanisi na bino mpe bóbanga te mpo na liloba moko boye oyo emonani lokola nde euti epai ya Nzambe,*+ to nsango moko boye oyo epesami na monɔkɔ to mokanda moko boye oyo emonani lokola nde euti epai na biso, mpo na koloba ete mokolo ya Yehova*+ eyei.  Moto akosa bino te ata na ndenge nini, mpo liboso mokolo yango eya, lipɛngwi+ esengeli koya naino mpe mobuki-mibeko+ asengeli komonisama, ye mwana ya libebi.+  Azali kotɛmɛla mpe komitombola likoló ya moto nyonso oyo abengami “nzambe” to eloko ya kosambela, kino kofanda na tempelo ya Nzambe mpe komimonisa polele ete azali nzambe.  Bobosani ete ntango nazalaki naino elongo na bino, nazalaki koyebisa bino makambo wana?  Mpe sikoyo boyebi eloko oyo ezali kokanga nzela, mpo ye amonisama na ntango ekoki na ye mpenza.  Ya solo, kobuka mibeko yango esili kobanda mosala na kobombama,+ kasi yango ekokoba kozala libombami tii moto oyo azali kokanga nzela akozala lisusu te.  Na ntango yango nde mobuki-mibeko akomonisama, ye oyo Nkolo Yesu akoboma na elimo ya monɔkɔ na ye+ mpe akokómisa ye eloko mpamba na komonisama+ ya kozala na ye.  Kasi kozala ya mobuki mibeko euti na mosala ya Satana+ elongo na misala nyonso ya nguya mpe bilembo ya lokuta mpe makamwisi*+ 10  mpe na bokosi oyo euti na makambo nyonso oyo ezangi bosembo.+ Makambo yango ezali kobungisa bato oyo bakozwa etumbu ya liwa, mpo bandimaki te mateya ya solo oyo ekokaki kobikisa bango. 11  Yango wana Nzambe atiki lolenge moko ya bokosi ebungisa bango nzela mpo bándima lokuta,+ 12  mpo bango nyonso básambisama mpo bandimaki solo te kasi basepelaki nde na makambo ya kozanga bosembo. 13  Nzokande, biso tosengeli kopesa Nzambe matɔndi ntango nyonso mpo na bino, bandeko oyo Yehova* alingi, mpamba te banda na ebandeli Nzambe aponaki bino+ mpo na lobiko na ndenge asantisaki bino+ na elimo mpe mpo na kondima na bino na kati ya solo. 14  Abengaki bino mpo na yango na nzela ya nsango malamu oyo tozali kosakola, mpo bózwa nkembo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+ 15  Na yango, bandeko, bótɛlɛma ngwi+ mpe bókoba kokangama na mimeseno oyo toteyaki bino,+ na monɔkɔ to na mokanda. 16  Lisusu, Nkolo na biso Yesu Kristo ye moko mpe Nzambe Tata na biso, oyo alingaki biso+ mpe apesaki libɔndisi ya seko mpe elikya ya malamu+ na nzela ya boboto monene, 17  bábɔndisa mitema na bino mpe bápesa bino makasi mpo bósala ntango nyonso malamu na maloba mpe na misala.

Maloba na nse

To, “elimo.” Talá Ndimbola ya maloba.
Talá Ap. A5.
To, “makamwisi oyo ezali komonisa makambo oyo ekoya.”
Talá Ap. A5.