Mokanda ya mibale epai ya Bakorinti 5:1-21

  • Kolata ndako ya likoló (1-10)

  • Mosala ya kozongisa na boyokani (11-21)

    • Ekelamu ya sika (17)

    • Bantoma mpo na Kristo (20)

5  Mpo toyebi ete soki ndako na biso ya mabele, hema oyo, ebebi,+ tokozwa mpenza ndako oyo euti na Nzambe, ndako oyo esalemi na mabɔkɔ te,+ oyo ezali ya seko na likoló.  Mpo na kati ya ndako* oyo, tozali mpenza kolela na mawa, tozali na mposa makasi ya kolata oyo ya biso moko, oyo euti na likoló,*+  mpo nsima ya kolata yango, tózala bolumbu te.  Ɛɛ, biso baoyo tozali na kati ya hema oyo tozali kolela na mawa, tozali komona mpasi, mpo tolingi te kolongola eloko oyo tolati, kasi tolingi nde kolata mosusu wana,+ mpo bomoi emɛla eloko oyo ekufaka.+  Nzokande moto oyo abongisaki biso mpo na likambo yango mpenza ezali Nzambe,+ ye nde apesaki biso elimo lokola ndanga ya eloko oyo ezali koya.+  Na yango, tozali ntango nyonso na mpiko mpenza mpe toyebi ete ntango nyonso oyo tozali na kati ya nzoto, tozali mosika na Nkolo,+  mpo tozali kotambola na kondima, kasi na komona te.  Tozali na mpiko mpenza mpe tokosepela mingi kozala mosika na nzoto mpe kofanda elongo na Nkolo.+  Yango wana, ezala tofandi esika moko na ye to tozali mosika na ye, tozali kosala makasi ete tósepelisa ye. 10  Mpo biso nyonso tosengeli kobima* liboso ya kiti ya kosambisa ya Kristo, mpo moto na moto afutama na kolanda makambo oyo asalaki ntango azalaki na nzoto, ezala ya malamu to ya mabe.+ 11  Na yango, lokola toyebi ntina ya kobanga Nkolo, tozali kokoba kondimisa bato. Toyebani malamu* epai ya Nzambe, mpe nazali na elikya ete toyebani mpe malamu* na lisosoli na bino. 12  Tozali komilobela lisusu epai na bino te, kasi tozali nde kopesa bino libaku ya komikumisa mpo na biso, mpo bózwa eyano ya kopesa baoyo bazali komikumisa mpo na oyo ezali komonana libándá+ kasi mpo na oyo ezali na motema te. 13  Mpo soki tosalaki likambo moko kozanga kokanisa,+ tosalaki yango mpo na Nzambe; mpe soki tosalaki likambo yango na makanisi ya malamu, ezali mpo na bolamu na bino. 14  Mpo bolingo oyo Kristo azali na yango ememisi biso mokumba, mpo oyo tomoni yango oyo: ete moto moko akufelaki bato nyonso;+ bongo, na ndenge yango, bato nyonso bakufaki. 15  Mpe akufelaki bato nyonso mpo baoyo bazali na bomoi bázala na bomoi mpo na bango moko lisusu te,+ kasi mpo na moto oyo akufelaki bango mpe asekwisamaki.* 16  Yango wana, banda sikoyo, toyebi moto moko te na ndenge ya mosuni.+ Ata soki toyebaki Kristo na ndenge ya mosuni, ya solo mpenza sikoyo toyebi ye lisusu bongo te.+ 17  Na yango, soki moto azali na bomoko elongo na Kristo, azali ekelamu ya sika;+ biloko ya kala eleki, talá! biloko ya sika esalemi. 18  Kasi biloko nyonso euti na Nzambe, oyo azongisaki biso na boyokani elongo na ye moko na nzela ya Kristo+ mpe apesaki biso mosala ya kozongisa na boyokani,+ 19  elingi koloba ete Nzambe na nzela ya Kristo azalaki kozongisa mokili na boyokani ná ye moko,+ atángelaki bango mabunga na bango te,+ mpe apesaki biso nsango ya kozongisa na boyokani.+ 20  Na yango, biso tozali bantoma*+ na esika ya Kristo,+ lokola nde Nzambe azali kobondelabondela na nzela na biso. Na esika ya Kristo, tozali kobondela ete: “Bózonga na boyokani elongo na Nzambe.” 21  Moto oyo ayebaki lisumu te,+ Nzambe akómisaki ye lisumu* mpo na biso, mpo tókóma bosembo ya Nzambe na nzela na ye.+

Maloba na nse

To, “ndako ya kofanda.”
To, “kolata esika na biso ya kofanda ya likoló.”
To, “komonisama polele.”
To, “Tomonani polele.”
To, “tomonani polele.”
Lil., “alamwisamaki.”
To, “baambasadɛrɛ.” Mosali oyo mokonzi atindi mpo na komonisa ye na mboka mopaya.
To, “mbeka ya lisumu.”