Mokanda ya liboso ya Yoane 1:1-10

  • Liloba ya bomoi (1-4)

  • Tótambola na kati ya pole (5-7)

  • Ntina ya koyambola masumu (8-10)

1  Oyo ezalaki banda na ebandeli, oyo toyokaki, oyo tomonaki na miso na biso, oyo totalaki na likebi mpe tosimbaki na mabɔkɔ na biso, na oyo etali liloba ya bomoi,+  (ɛɛ, bomoi emonisamaki polele, mpe tomoni mpe tozali kotatola+ mpe kosakwela bino bomoi ya seko+ oyo ezalaki elongo na Tata mpe oyo emonisamaki epai na biso),  oyo tomonaki mpe toyokaki, tozali mpe kosakwela bino yango,+ mpo ete bino mpe bósangana* elongo na biso. Mpe biso tosangani elongo na Tata mpe elongo na Mwana na ye Yesu Kristo.+  Mpe tozali kokoma makambo oyo mpo ete esengo na biso ezala ya kokoka.  Nsango oyo toyokaki epai na ye mpe oyo tozali kosakwela bino yango oyo: Nzambe azali pole,+ mpe molili ezali ata moke te na kati na ye.*  Soki tolobi: “Tosangani elongo na ye,” nzokande tozali kokoba kotambola na molili, tozali kobuka lokuta mpe tozali kolanda solo te.+  Nzokande, soki tozali kotambola na pole ndenge ye moko azali na kati ya pole, tosangani lisangá moko, mpe makila ya Yesu Mwana na ye ezali kopɛtola biso na lisumu nyonso.+  Soki tolobi: “Tozali na lisumu te,” tozali komikosa+ mpe solo ezali na kati na biso te.  Soki toyamboli masumu na biso, ye azali sembo mpe moyengebene mpo na kolimbisa biso masumu na biso mpe kopɛtola biso na makambo nyonso ya kozanga bosembo.+ 10  Soki tolobi: “Tosali lisumu te,” tozali kokómisa ye moto ya lokuta, mpe liloba na ye ezali na kati na biso te.

Maloba na nse

To, “bózala na bomoko ya bondeko.”
To, “na bomoko elongo na ye.”