Mokanda ya liboso epai ya Timote 2:1-15

  • Mabondeli mpo na bato ya ndenge nyonso (1-7)

    • “Nzambe kaka moko, mpe moyokanisi kaka moko” (5)

    • “Lisiko oyo ekokani mpo na bato nyonso” (6)

  • Malako mpo na mibali mpe basi (8-15)

    • Molato oyo ebongi (9, 10)

2  Yango wana, libosoliboso nazali kolendisa ete malɔmbɔ, mabondeli, kosɛngɛla bamosusu, kopesa matɔndi, esalemaka mpo na bato ya ndenge nyonso,  mpo na bakonzi mpe baoyo nyonso bazali na bibonga minene,*+ mpo tókoba kozala na bomoi ya kimya mpe ya mobulu te na ezaleli ya kokangama mobimba na Nzambe mpe na lisɛki te.+  Yango ezali malamu mpe endimami na miso ya Mobikisi na biso, Nzambe,+  oyo mposa na ye ezali ete bato ya ndenge nyonso bábika+ mpe bázwa boyebi ya sikisiki ya solo.  Mpo ezali na Nzambe kaka moko,+ mpe moyokanisi kaka moko+ na kati ya Nzambe ná bato,+ moto moko, Kristo Yesu,+  oyo amipesaki ye moko lisiko oyo ekokani mpo na bato nyonso;*+ wana nde likambo oyo esengeli kotatolama na ntango oyo ebongi.  Ezali mpo na litatoli+ yango nde batyaki ngai mosakoli mpe ntoma+—nazali koloba solo, nazali kokosa te—mpo na koteya bikólo+ kondima mpe solo.  Yango wana, nalingi ete na esika nyonso mibali bábondelaka, bátombolaka mabɔkɔ ya sembo,+ kozanga nkanda+ mpe ntembe.+  Ndenge moko mpe basi basengeli kobongisa nzoto na bango na molato oyo ebongi,* bálekisaka ndelo te mpe bázala na makanisi malamu,* kasi te na midɛlɛ ya kokanga nsuki mpe na wolo, na mayaka to na bilamba ya ntalo makasi,+ 10  kasi na ndenge oyo ebongi na basi oyo balobaka ete bakangamaka na Nzambe,+ elingi koloba, na misala ya malamu. 11  Mwasi afanda nyɛɛ* mpe ayekola na komikitisa nyonso.+ 12  Nazali kopesa mwasi nzela te ya koteya to ya kozala na bokonzi likoló ya mobali, kasi asengeli nde kofanda nyɛɛ.*+ 13  Mpo Adama asalemaki liboso, Eva na nsima.+ 14  Lisusu, Adama akosamaki te, kasi mwasi akosamaki mpenza+ mpe abukaki mobeko. 15  Nzokande, basi bakobatelama na lisalisi ya kobota bana,+ soki bakangami na kondima mpe na bolingo mpe na kosantisama, elongo na makanisi malamu.*+

Maloba na nse

To, “na bisika ya bokonzi.”
To, “bato ya ndenge nyonso.”
To, “molato ya malamu.”
To, “na lisosoli ya malamu.”
To, “kimya.”
To, “kimya.”
To, “lisosoli malamu.”