Mokanda ya liboso ya Petro 3:1-22

  • Basi ná mibali (1-7)

  • Bómityaka na esika ya basusu; bóluka kimya (8-12)

  • Komona mpasi mpo na boyengebene (13-22)

    • Zalá pene mpo na kolobela elikya na yo (15)

    • Batisimo mpe lisosoli ya malamu (21)

3  Ndenge moko mpe, bino basi, bómikitisaka liboso ya mibali na bino,+ mpo soki bamosusu batosaka liloba te, bázwama na maloba te kasi na nzela ya bizaleli* ya basi na bango,+  mpo bamoni na miso na bango moko bizaleli na bino ya malamu*+ mpe limemya makasi.  Kitoko* na bino ezala ya libándá te—kokanga nsuki, kolata biloko ya wolo+ to bilamba ya kitoko—  kasi ezala nde bomoto ya motema oyo ebombaná, na kitoko oyo ekoki kobeba te ya elimo ya kimya mpe ya boboto,+ oyo ezali na motuya monene na miso ya Nzambe.  Mpo ndenge wana nde basi basantu ya ntango ya kala oyo bazalaki kotya elikya epai ya Nzambe bazalaki komikómisa kitoko. Bazalaki komikitisa liboso ya mibali na bango,  lokola Sara oyo azalaki kotosa Abrahama mpe kobenga ye nkolo.+ Mpe bino bokómi bana na ye, soki bokobi kosala malamu mpe bozali kobanga ata eloko moko te.+  Ndenge moko mpe, bino mibali, bókoba kofanda na bango na boyebi.* Bópesaka bango lokumu+ mpo bazali mbɛki oyo eleki pɛtɛɛ, oyo ya bomwasi, mpo bango mpe bazali bazwi-ya-libula+ ya boboto monene ya bomoi elongo na bino, mpo mabondeli na bino ekangisama nzela te.  Mpo na kosukisa, bino nyonso bózalaka na likanisi moko,*+ bómityaka na esika ya basusu, bózala na bolingo ya bondeko, bóyokelaka basusu mawa,+ mpe bózala na komikitisa.+  Bózongisaka mabe na mabe te,+ kofinga na kofinga mpe te.+ Kasi bózongisaka nde lipamboli,+ mpo na nzela yango nde bobengamaki, mpo bókoka kozwa libula ya lipamboli. 10  Mpo “moto oyo alingi kosepela na bomoi mpe kozala na bomoi molai, abatela lolemo na ye eloba te makambo ya mabe+ mpe mbɛbu na ye eloba te makambo ya bokosi. 11  Kasi atika oyo ezali mabe+ mpe asala oyo ezali malamu;+ aluka kimya mpe alanda yango.+ 12  Mpo miso ya Yehova* ezali epai ya bato ya sembo, mpe matoi na ye eyokaka libondeli* na bango;+ kasi elongi ya Yehova* etɛmɛlaka baoyo basalaka makambo ya mabe.”+ 13  Ya solo, nani akosala bino mabe soki bozali na molende mpo na oyo ezali malamu?+ 14  Kasi soki bozali komona mpasi mpo na bosembo, bozali bato ya esengo.+ Nzokande, bino bóbanga te oyo bango babangaka,* mpe bóbulungana te.+ 15  Kasi bósantisa Kristo lokola Nkolo na mitema na bino, bózalaka ntango nyonso pene mpo na koloba liboso ya moto nyonso oyo atuni bino ntina ya elikya oyo bozali na yango, kasi bósalaka bongo na boboto+ mpe na limemya makasi.+ 16  Bóbatela lisosoli ya malamu,+ mpo ete, atako bazali koloba mabe mpo na bino, baoyo bazali koloba mabe yango báyoka nsɔni+ mpo na bizaleli na bino ya malamu, ya bayekoli ya Kristo.+ 17  Mpo eleki malamu komona mpasi mpo bozali kosala malamu,+ soki mokano ya Nzambe ezali bongo, na esika bómona mpasi mpo bozali kosala mabe.+ 18  Mpo Kristo akufaki mpo na masumu mbala moko mpo na libela.+ Moto ya sembo moko mpo na bato oyo bazangi bosembo,+ mpo amema bino epai ya Nzambe.+ Abomamaki na mosuni,+ kasi azongisamaki na bomoi na elimo.+ 19  Mpe na lolenge wana nde akendaki kosakwela bilimo na bolɔkɔ,+ 20  bilimo oyo kala bazangaki botosi ntango Nzambe azalaki komonisa motema molai mpe kozela* na mikolo ya Noa,+ wana masuwa ezalaki kotongama,+ oyo na kati na yango bato moke, elingi koloba milimo mwambe,* babikaki na mai.+ 21  Batisimo, eloko oyo ekokani na yango, ezali mpe sikoyo kobikisa bino, (ezali te kolongolama ya mbindo ya nzoto, kasi nde kosɛnga Nzambe lisosoli ya malamu),+ na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo. 22  Ye azali na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe,+ mpo akendaki na likoló, mpe baanzelu ná bakonzi ná banguya batyamaki na nse ya bokonzi na ye.+

Maloba na nse

To, “etamboli.”
To, “etamboli na bino ya pɛto.”
To, “Monzɛlɛ.”
To, “na komityáká na esika na bango; na bososoli.”
To, “bomoko na makanisi.”
Talá Ap. A5.
To, “lilɔmbɔ.”
Talá Ap. A5.
To mbala mosusu, “bóbanga te makaneli na bango.”
Lil., “motema molai ya Nzambe ezalaki kozela.”
To, “bato mwambe.”