Mokanda ya liboso epai ya Bakorinti 6:1-20

  • Kofundana na tribinale kati na bandeko (1-8)

  • Baoyo bakozwa libula ya Bokonzi ya Nzambe te (9-11)

  • “Bópesaka Nzambe nkembo na nzoto na bino” (12-20)

    • “Bókima pite” (18)

6  Nani kati na bino soki azali na matata na ndeko,+ akomeka ata komeka kokende na tribinale liboso ya bato oyo bazangi bosembo,* kasi liboso ya basantu te?  To boyebi te ete basantu bakosambisa mokili?+ Mpe soki bino bokosambisa mokili, bokoki te kosambisa makambo ya mikemike?  Boyebi te ete tokosambisa baanzelu?+ Bongo, mpo na nini te makambo ya bomoi oyo?  Na yango, soki bosengeli kosambisa makambo ya bomoi oyo,+ mpo na nini bato oyo batyolami na lisangá nde bozali kotya bango basambisi?  Nazali koloba mpo na koyokisa bino nsɔni. Moto moko ya bwanya azali na kati na bino te oyo akokoka kosambisa na kati ya bandeko na ye?  Kutu bandeko bazali komemana na tribinale mpo bato ya kozanga kondima básambisa likambo na bango!  Na yango, ya solo bokwei mpenza kokwea na ndenge bozali kofundana na tribinale. Kutu mpo na nini te kondima ete básalela bino mabe?+ Mpo na nini te kondima ete bábuba bino?  Bozali nde kosalela bato mabe mpe kobuba bango, nzokande bazali bandeko na bino!  Boyebi te ete bato bazangi bosembo bakozwa libula ya Bokonzi ya Nzambe te?+ Bómikosa te. Bato ya pite,*+ basambeli ya bikeko,+ bato ya ekobo,+ mibali oyo bandimaka ete básangisa na bango nzoto,+ mibali oyo basangisaka nzoto na mibali,*+ 10  miyibi, bato ya lokoso,+ balangwi-masanga,+ bafingi, mpe babɔtɔli bakozwa libula ya Bokonzi ya Nzambe te.+ 11  Nzokande bamosusu na kati na bino bazalaki ndenge wana. Kasi bosukwami;+ bosantisami;+ botángami bato ya sembo*+ na nkombo ya Nkolo Yesu Kristo mpe na elimo ya Nzambe na biso. 12  Nazali na lotomo ya kosala makambo nyonso; kasi makambo nyonso te nde epesaka litomba.+ Bapesi ngai nzela ya kosala makambo nyonso, kasi nakotika eloko moko te ezala na bokonzi likoló na ngai. 13  Bilei ezali mpo na libumu, mpe libumu mpo na bilei; kasi Nzambe akokómisa yango nyonso mibale mpamba.+ Nzoto ezali mpo na pite* te, kasi mpo na Nkolo;+ mpe Nkolo azali mpo na nzoto. 14  Kasi Nzambe alamwisaki Nkolo+ mpe akolamwisa biso na liwa+ na nguya na ye.+ 15  Boyebi te ete nzoto na bino ezali biteni ya nzoto ya Kristo?+ Na yango, nakolongola nde biteni ya nzoto ya Kristo mpo na kosangisa yango na mwasi ya ndumba? Ekosalema ata moke te! 16  Boyebi te ete moto oyo asangani na mwasi ya ndumba azali nzoto moko ná ye? Mpo alobi ete: “Bango mibale bakozala mosuni moko.”+ 17  Kasi moto oyo asangani na Nkolo azali moko ná ye na elimo.+ 18  Bókima pite!*+ Lisumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezalaka libándá ya nzoto na ye, kasi moto oyo asalaka pite, azali kosalela nzoto na ye moko lisumu.+ 19  Boyebi te ete nzoto na bino ezali tempelo+ ya elimo santu oyo ezali kati na bino, oyo bozwi epai ya Nzambe?+ Nzoto na bino ezali lisusu ya bino moko te,+ 20  mpo bosombamaki na ntalo moko boye.+ Na yango, bópesaka Nzambe nkembo+ na nzoto na bino.+

Maloba na nse

To, “bazangi boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Lil., “mibali oyo balalaka na mibali.”
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
Na Grɛki, pornéïa. Talá Ndimbola ya maloba.
Na Grɛki, pornéïa. Talá Ndimbola ya maloba.