Zekaria 9:1-17

9  Liyebisi:+ “Liloba ya Yehova etɛmɛli mokili ya Hadrake, mpe Damasi+ ezali esika yango epemaka; mpo Yehova azali kotya liso na moto ya mabele+ mpe na mabota nyonso ya Yisraele.  Mpe Hamate+ ekozala lisusu na ndelo na ye;* Tire+ ná Sidone,+ mpo yango ezali na bwanya mingi.+  Mpe Tire ebandaki komitongela mwa ngomba oyo basalá mpo na libateli, mpe koyanganisa palata lokola putulu mpe wolo lokola pɔtɔpɔtɔ ya babalabala.+  Talá! Yehova ye moko akobɔtɔla yango biloko, mpe akoboma mpenza mampinga ya basoda na yango na mbu;+ mpe yango ekozikisama na mɔtɔ.+  Ashekelone ekomona mpe ekobanga; mpe Gaza, ekoyoka mpe mpasi makasi mpenza; Ekrone+ mpe ndenge moko, mpamba te eloko oyo yango ezalaki kotyela elikya+ ekoyoka nsɔni. Mpe mokonzi moko akokufa na Gaza, mpe bato bakofanda na Ashekelone te.+  Mpe mwana-mobali ya makango+ akofanda mpenza na Ashedode,+ mpe nakolongola mpenza lolendo ya Mofilistia.+  Mpe nakolongola na monɔkɔ na ye biloko oyo ebebisami na makila mpe nakolongola na mino na ye biloko na ye ya bosɔtɔ,+ ye mpe akotikala mpenza mpo na Nzambe na biso; mpe akokóma lokola sheiki+ na kati ya Yuda,+ mpe Ekrone lokola Moyebusi.+  Mpe, mpo na ndako na ngai, nakomitya lokola basoda oyo bakɛngɛlaka,+ bongo moto akoleka wana te mpe moto akozonga wana te; mpe kapita ya mosala akoleka lisusu te epai na bango,+ mpo sikoyo namoni yango na miso na ngai.+  “Ee mwana mwasi ya Siona, zalá na esengo mingi.+ Ee mwana mwasi ya Yerusaleme, gangá na koganga ya bolongi.+ Talá! Mokonzi na yo+ azali koya epai na yo.+ Azali moyengebene, ɛɛ, abikisami;+ moto ya komikitisa,+ mpe amati likoló ya mpunda,* ɛɛ likoló ya nyama oyo ekɔmɛli, mwana ya mpunda ya mwasi.+ 10  Mpe nakolongola mpenza likalo ya etumba na Efraime mpe nakolongola mpunda na Yerusaleme.+ Mpe litimbo ya etumba+ ekolongolama. Mpe ye akolobela mpenza bikólo makambo ya kimya;+ mpe boyangeli na ye ekozala banda na mbu tii na mbu mpe banda na Ebale tii na nsuka ya mabele.+ 11  “Mpe yo, Ee mwasi, na makila ya kondimana na yo,+ nakotinda bálongola bato na yo ya bolɔkɔ+ na libulu oyo ezali na mai te. 12  “Bózonga na esika makasi ya libateli,+ bino bato ya bolɔkɔ oyo bozali na elikya.+ “Lisusu, nazali koyebisa yo lelo ete: ‘Ee mwasi, nakozongisela yo likabo mbala mibale.+ 13  Mpo nakonyata Yuda lokola litimbo na ngai. Nakotondisa litimbo na Efraime, mpe nakolamwisa bana na yo ya mibali,+ Ee Siona, mpo bátɛmɛla bana na yo ya mibali, Ee Grɛsi,+ mpe nakokómisa yo lokola mopanga ya moto ya nguya.’+ 14  Mpe likoló na bango Yehova ye moko akomonana,+ mpe likula na ye ekobima mpenza lokola mokalikali.+ Mpe Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso ye moko akoyula liseke,+ mpe akobima mpenza elongo na mipɛpɛ makasi ya sudi.+ 15  Yehova ya mampinga ye moko akobatela bango, mpe bakolya+ mpe bakozala mpenza na bokonzi likoló ya mabanga ya bilingongo. Mpe bakomɛla+ mpenza—bakozala na yikiyiki—lokola nde yango ezalaki vinyo; mpe bakotonda mpenza lokola kibakuli, lokola matumu ya etumbelo.+ 16  “Mpe Yehova Nzambe na bango akobikisa mpenza bango+ na mokolo yango lokola etonga ya bato na ye;+ mpo bakozala lokola mabanga ya motole oyo ezali kongɛnga na mabele na ye.+ 17  Mpo bolamu na ye ezali monene mpenza+ mpe kitoko na ye ezali mingi mpenza!+ Mbuma ezali eloko oyo ekokolisa bilenge mibali, mpe vinyo ya sika bangɔndɔ.”+

Maloba na nse

Mbala mosusu “mokili ya Hadrake” to “mokili ya Damasi.”
Ezali mpunda oyo bazalaki kosalela mpo na misala ya ndako.