Zekaria 8:1-23

8  Mpe liloba ya Yehova ya mampinga eyaki lisusu:  “Talá oyo Yehova ya mampinga+ alobi: ‘Nakoyoka zuwa mpo na Siona, zuwa moko monene,+ mpe na nkɛlɛ+ mpenza, nakoyoka zuwa mpo na yango.’”  “Talá oyo Yehova alobi: ‘Nakozonga na Siona+ mpe nakofanda na Yerusaleme;+ mpe Yerusaleme ekobengama mpenza engumba ya bosolo,+ mpe ngomba ya Yehova+ ya mampinga, ngomba mosantu.’”+  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Mibange mibali ná mibange basi bakofanda lisusu na bisika ya bato nyonso na Yerusaleme,+ mpe moto na moto ná lingenda+ na ye na lobɔkɔ mpo mikolo na ye ekozala mingi.  Mpe bisika ya bato nyonso na engumba ekotonda na bana mibali mpe na bana basi oyo bazali kosakana na bisika na yango ya bato nyonso.’”+  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Ata soki ekoki kozala likambo ya mpasi mpenza na miso ya bato oyo bakotikala na kati ya bato oyo na mikolo wana, yango ekozala mpe likambo ya mpasi mpenza na miso na ngai?’+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga.”  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Talá nazali kobikisa bato na ngai na mokili epai moi ebimaka mpe na mokili epai moi elalaka.+  Mpe nakoya na bango mpenza, mpe bakofanda na Yerusaleme;+ mpe bakokóma mpenza bato na ngai,+ mpe ngai nakokóma Nzambe na bango na bosolo mpe na boyengebene.’”+  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Mabɔkɔ na bino ezala makasi,+ bino baoyo bozali koyoka na mikolo oyo maloba oyo ezali kouta na monɔkɔ ya basakoli,+ na mokolo oyo moboko ya ndako ya Yehova ya mampinga etyamaki, mpo tempelo etongama.+ 10  Mpo liboso ya mikolo yango, bato bazalaki na lifuti te;+ bongo lifuti mpo na banyama ya mboka: eloko ya ndenge wana ezalaki te; mpe mpo na monguna, moto oyo azalaki kobima mpe moto oyo azalaki kokɔta azalaki na kimya te,+ mpamba te nazalaki kaka kotinda bato nyonso ete bátɛmɛlana.’+ 11  “‘Mpe sikoyo nakosalela te bato oyo bakotikala na kati ya bato oyo makambo lokola na mikolo ya kala,’+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga. 12  ‘Mpo momboto ya kimya ekozala;+ nzete ya vinyo ekopesa mbuma na yango,+ mpe mabele ekopesa mbuma na yango,+ mpe likoló ekopesa mamwɛ na yango;+ mpe nakosala mpenza ete bato oyo bakotikala+ na kati ya bato oyo bázwa libula ya biloko nyonso wana.+ 13  Mpe ekosalema mpenza boye: kaka ndenge bokómaki elakeli mabe na kati ya bikólo,+ Ee ndako ya Yuda mpe ndako ya Yisraele,+ nakobikisa bino mpe ndenge wana, mpe bokokóma lipamboli.+ Bóbanga te.+ Mabɔkɔ na bino ezala makasi.’+ 14  “Mpo talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘“Kaka ndenge nakanisaki koyeisela bino likama mpo bankɔkɔ na bino bapesaki ngai nkanda+ mpe nayokaki ata mawa te,”+ Yehova ya mampinga alobi bongo, 15  “ndenge wana nde na mikolo oyo nakokanisa lisusu kosala malamu na Yerusaleme mpe na ndako ya Yuda.+ Bóbanga te.”’+ 16  “‘Talá makambo oyo bosengeli kosala:+ Bólobanaka mpenza solo.+ Bósambisaka na solo mpe na lisambisi ya kimya na baporte na bino.+ 17  Mpe bókanaka te na mitema na bino koyeiselana likama,+ mpe bólingaka te ndai nyonso ya lokuta;+ mpo yango nde makambo nyonso oyo ngai nayini,’+ yango nde liloba ya Yehova.” 18  Mpe liloba ya Yehova ya mampinga eyelaki ngai lisusu: 19  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Kokila bilei na sanza ya minei,+ kokila bilei na sanza ya mitano,+ kokila bilei na sanza ya nsambo+ mpe kokila bilei na sanza ya zomi+ ekokómela ndako ya Yuda nsai mpe esengo mpe bileko malamu ya fɛti.+ Yango wana, bólinga solo mpe kimya.’+ 20  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Lisusu bato ya bikólo mpe bato oyo bafandi na bingumba mingi bakoya;+ 21  mpe bato oyo bafandi na engumba moko bakokende mpenza epai ya bato oyo bafandi na engumba mosusu, mpe bakoloba ete: “Ɛɛ, tókende+ kokitisa Yehova motema+ mpe koluka Yehova ya mampinga. Ngai moko mpe nakokende.”+ 22  Mpe bato ya bikólo mingi mpe bikólo ya nguya bakoya mpenza koluka Yehova ya mampinga na Yerusaleme+ mpe kokitisa Yehova motema.’ 23  “Talá oyo Yehova ya mampinga alobi: ‘Na mikolo yango, bato zomi ya minɔkɔ nyonso ya bikólo+ bakosimba,+ ɛɛ, bakosimba mpenza eteni ya nse ya elamba ya Moyuda+ moko mpe bakoloba ete: “Tokokende na bino,+ mpo toyoki ete Nzambe azali na bino.”’”+

Maloba na nse