Zekaria 13:1-9

13  “Na mokolo yango+ libulu moko ya mai+ ekofungwama mpo na ndako ya Davidi mpe mpo na bato oyo bafandi na Yerusaleme mpo na lisumu+ mpe mpo na eloko moko ya koyokela mpii.+  “Mpe ekosalema boye na mokolo yango,” yango nde liloba ya Yehova ya mampinga, “nakolongola nkombo ya bikeko na mokili oyo,+ mpe bakokanisa yango lisusu te; mpe lisusu nakolongola basakoli+ mpe elimo ya mbindo na mokili oyo.+  Mpe ekosalema boye: soki moto asakoli lisusu, tata na ye ná mama na ye, bato oyo babotaki ye, bakoloba na ye ete: ‘Okozala na bomoi te, mpamba te olobi lokuta na nkombo ya Yehova.’ Mpe tata na ye ná mama na ye, bato oyo babotaki ye, bakotɔbɔla ye mpo azali kosakola.+  “Mpe ekosalema boye na mokolo yango: basakoli bakoyoka nsɔni,+ moko na moko mpo na emonaneli na ye ntango azali kosakola; mpe bakolata te elamba ya mosala oyo esalemi na nsuki ya nyama+ mpo na kokosa.  Mpe akoloba mpenza ete: ‘Ngai nazali mosakoli te. Nazali nde mosali ya bilanga, mpamba te moto ya mabele nde azwá ngai banda bolenge na ngai.’  Mpe bakoloba na ye ete: ‘Bampota oyo ezali na nzoto na yo na mabɔkɔ na yo ezali nini?’ Mpe ye akoloba ete: ‘Ezali bampota oyo bazokisaki ngai na ndako ya bato oyo balingaka ngai mingi.’”  “Ee mopanga, lamuká mpo na kotɛmɛla mobateli ya mpate na ngai,+ ɛɛ mpo na kotɛmɛla mobali makasi oyo azali moninga na ngai,”+ yango nde liloba ya Yehova ya mampinga. “Bɛtá mobateli ya mpate,+ mpe bampate ya etonga epanzana;+ mpe nakozongisela mpenza baoyo bazali moke lobɔkɔ na ngai.”+  “Mpe ekosalema boye na mokili oyo mobimba,” yango nde liloba ya Yehova, “biteni mibale kati na yango ekolongolama mpe ekokufa;+ mpe eteni ya misato, ekotikala na kati na yango.+  Mpe nakolekisa mpenza eteni oyo ya misato na mɔtɔ;+ mpe nakopɛtola mpenza bango lokola na ntango bapɛtolaka palata,+ mpe nakotalatala bango lokola na ntango batalaka wolo.+ Yango ekobelela nkombo na ngai, mpe ngai nakoyanola yango.+ Nakoloba ete: ‘Bazali bato na ngai,’+ mpe yango ekoloba ete: ‘Yehova azali Nzambe na ngai.’”+

Maloba na nse