Zekaria 12:1-14

12  Liyebisi: “Liloba ya Yehova mpo na Yisraele,” yango nde liloba ya Yehova, Ye oyo azali kotanda likoló+ mpe azali kotya moboko ya mabele+ mpe azali kosala elimo+ ya moto na kati na ye.  “Talá nazali kokómisa Yerusaleme+ kibakuli oyo ezali kopesa bato ya bikólo nyonso ya zingazinga kizunguzungu;+ mpe lisusu akozinga Yuda, ɛɛ akozinga Yerusaleme.+  Mpe ekosalema boye na mokolo yango:+ nakokómisa Yerusaleme libanga ya kilo+ mpo na bato ya bikólo nyonso. Baoyo nyonso bakotombola yango bakozoka makasi mpenza; mpe bikólo nyonso ya mabele ekoyangana mpenza mpo na kotɛmɛla yango.+  Na mokolo yango,”+ yango nde liloba ya Yehova, “nakokɔtisa mpunda+ nyonso na mobulungano mpe nakopesa motambwisi na yango ligboma;+ mpe nakofungolela ndako ya Yuda miso na ngai,+ mpe nakoboma miso ya mpunda nyonso ya bato ya bikólo.  Mpe basheiki+ ya Yuda bakoloba na motema na bango ete: ‘Bato oyo bafandi na Yerusaleme bazali makasi na ngai oyo euti na Yehova ya mampinga, Nzambe na bango.’+  Na mokolo yango, nakokómisa basheiki ya Yuda lokola saani ya mɔtɔ na kati ya banzete+ mpe lokola bisungi ya mɔtɔ na molɔngɔ ya mbuma oyo bakati sika,+ mpe bakozikisa bato ya bikólo nyonso ya zingazinga na lobɔkɔ ya mobali mpe na lobɔkɔ ya mwasi;+ mpe bato ya Yerusaleme bakofanda lisusu na engumba na bango, na Yerusaleme.+  “Mpe Yehova akobikisa mpenza bahema ya Yuda liboso, mpo kitoko ya ndako ya Davidi mpe kitoko ya bato oyo bafandi na Yerusaleme eleka Yuda mingi te.  Na mokolo yango, Yehova akozala libateli zingazinga ya bato oyo bafandi na Yerusaleme;+ mpe moto oyo azali kobɛta libaku na kati na bango akokóma na mokolo yango lokola Davidi,+ mpe ndako ya Davidi lokola Nzambe,+ lokola anzelu ya Nzambe liboso na bango.+  Mpe na mokolo yango ekosalema boye: nakoluka kosilisa nyɛɛ bikólo nyonso oyo ezali koya kotɛmɛla Yerusaleme.+ 10  “Mpe nakosopela ndako ya Davidi ná bato oyo bafandi na Yerusaleme elimo ya boboto+ mpe ya malɔmbɔ,+ mpe bakotala mpenza epai ya Moto oyo batɔbɔlaki,+ mpe bakolela Ye mpenza ndenge balelaka mwana mobali oyo azali kaka ye moko; mpe bakolela ye na mpasi na motema ndenge balelaka mwana mobali ya liboso.+ 11  Na mokolo yango, koganga ekozala monene na Yerusaleme, lokola koganga ya Hadadrimone na lobwaku ya patatalu ya Megido.+ 12  Mpe mokili yango ekoganga mpenza,+ libota na libota epai; libota ya ndako ya Davidi epai, mpe basi na bango epai;+ libota ya ndako ya Natane+ epai, mpe basi na bango epai; 13  libota ya ndako ya Levi+ epai, mpe basi na bango epai; libota ya Bashimei+ epai, mpe basi na bango epai; 14  mabota nyonso oyo etikali, libota na libota epai, mpe basi na bango epai.+

Maloba na nse