Zekaria 10:1-12

10  “Bósɛnga Yehova apesa mbula+ na eleko ya mbula ya prɛnta,+ ɛɛ Yehova ye oyo asalaka mapata ya mbula ya mopɛpɛ makasi,+ mpe ye oyo apesaka bango mbula ya makasi,+ apesaka moto na moto matiti na elanga.+  Mpo baterafime+ elobi makambo ya maji; mpe basakoli ya makambo oyo ebombaná, bango bamoni na bimonaneli makambo ya lokuta,+ mpe bandɔtɔ ya mpamba nde makambo oyo bazali kokoba koloba, mpe bazali komeka kobɔndisa kaka mpamba.+ Yango wana bakoyengayenga lokola bampate;+ bakomona mpasi, mpo mobateli azali te.+  “Nkanda na ngai engaleli babateli,+ mpe nakosɛnga bakambi oyo bakokani na bantaba+ ete bázongisa monɔkɔ;+ mpo Yehova ya mampinga atye likebi na ye na etonga na ye,+ ndako ya Yuda, mpe akómisi bango lokola mpunda+ na ye ya lokumu na etumba.  Moto monene auti epai na ye,+ moyangeli oyo azali kosunga auti epai na ye,+ litimbo ya etumba euti epai na ye;+ bakapita ya mosala, bango nyonso, bauti epai na ye.+  Mpe bakokóma mpenza lokola bato ya nguya+ oyo bazali konyatanyata pɔtɔpɔtɔ ya babalabala na etumba.+ Mpe bakokɔta na etumba, mpo Yehova azali elongo na bango;+ mpe batambwisi ya bampunda bakoyoka nsɔni.+  Mpe nakolongisa ndako ya Yuda, mpe nakobikisa ndako ya Yozefe.+ Mpe nakopesa bango esika ya kofanda, mpo nakoyokela bango mawa;+ mpe bakokóma lokola bato oyo nabwakaki bango te;+ mpo nazali Yehova Nzambe na bango, mpe nakoyanola bango.+  Mpe bato ya Efraime bakokóma lokola moto ya nguya,+ mpe motema na bango ekosepela lokola nde bamɛli vinyo.+ Mpe bana na bango bakomona mpe bakosepela mpenza;+ motema na bango ekosepela na Yehova.+  “‘Nakobɛtɛla bango piololo+ mpe nakosangisa bango esika moko; mpo nakosikola+ bango mpenza, mpe bakokóma ebele, kaka ndenge baoyo wana bakómi ebele.+  Mpe nakopalanganisa bango lokola mboto na kati ya bato ya bikólo,+ mpe na bisika ya mosika bakokanisa ngai;+ mpe bango ná bana na bango bakozwa lisusu makasi mpe bakozonga.+ 10  Mpe nakolongola bango na mokili ya Ezipito mpe nakozongisa bango;+ mpe nakolongola bango na Asiri mpe nakosangisa bango esika moko;+ mpe nakomema bango na mokili ya Gileade+ mpe na Libá, kino esika ekozanga mpo na bango.+ 11  Mpe ye akoleka mbu na mpasi;+ mpe akobɛta mbonge na mbu,+ mpe bisika nyonso ya bozindo ya Nile ekokauka.+ Mpe lolendo ya Asiri ekokitisama mpenza,+ mpe lingenda ya bokonzi+ ya Ezipito ekolongwa.+ 12  Mpe nakolongisa bango mpo na Yehova,+ mpe na nkombo na ye bakotambola epai na epai,’+ yango nde liloba ya Yehova.”

Maloba na nse