Yosua 11:1-23

11  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Yabine mokonzi ya Hazore ayokaki yango, atindaki bato epai ya Yobabe mokonzi ya Madone,+ epai ya mokonzi ya Shimirone mpe epai ya mokonzi ya Akashafe,+  mpe epai ya bakonzi oyo bazalaki na nɔrdi, na etúká ya ngombangomba, mpe na mokili patatalu oyo ekauká na sudi ya Kinerete,+ mpe na Shefela,+ mpe na bansɔngɛ ya ngomba ya Dore+ na wɛsti,  Bakanana+ na ɛsti mpe na wɛsti, Baamore,+ Bahiti,+ Baperizi,+ Bayebusi+ na etúká ya ngombangomba, ná Bahivi+ na nse ya Heremone,+ na mokili ya Mizipa.+  Bongo babimaki, bango ná basoda na bango elongo, bato ebele lokola bambuma ya zɛlo oyo ezali pembenipembeni ya mbu, mpo ezali ebele,+ mpe bampunda+ ebele ná makalo ya bitumba.  Na nsima, bakonzi yango nyonso bakutanaki ndenge bayokanaki mpe bayaki kotya kaa na bango nyonso na mai ya Merome mpo na kobunda na Yisraele.+  Na yango, Yehova alobaki na Yosua boye: “Kobanga bango te,+ mpo lobi, na bangonga oyo, nakokaba bango nyonso, bibembe, epai ya Yisraele. Okokata misisa ya nsima ya mabɔlɔngɔ ya makolo ya nsima ya bampunda na bango,+ mpe okozikisa makalo na bango na mɔtɔ.”+  Mpe Yosua ná bato nyonso ya etumba elongo na ye bayaki kobunda na bango pwasa pembenipembeni ya mai ya Merome mpe bakwelaki bango.  Bongo Yehova apesaki bango na lobɔkɔ ya Yisraele,+ mpe babɛtaki bango mpe balandaki bango tii na Sidone+ oyo etondá na bato mpe na Misirefote-maime+ mpe na lobwaku ya patatalu ya Mizipe+ na ɛsti; mpe babɛtaki bango tii batikaki na bomoi ata moto moko te kati na bango.+  Nsima na yango, Yosua asalaki bango ndenge Yehova ayebisaki ye: akataki misisa ya nsima ya mabɔlɔngɔ ya makolo ya nsima ya bampunda na bango+ mpe azikisaki makalo na bango na mɔtɔ.+ 10  Lisusu, na ntango yango,+ Yosua abalukaki mpe azwaki Hazore;+ mpe abomaki mokonzi na yango na mopanga,+ mpo, liboso, Hazore ezalaki bokonzi oyo elekaki makonzi wana nyonso. 11  Mpe babɛtaki molimo nyonso oyo ezalaki na kati na yango na mopanga mpe babomaki bango.+ Batikaki ata eloko moko te oyo ezalaki na mpema,+ mpe bazikisaki Hazore na mɔtɔ. 12  Mpe Yosua azwaki mpe abɛtaki na mopanga bingumba nyonso ya bakonzi wana mpe bakonzi na yango nyonso.+ Abomaki bango nyonso,+ ndenge Moize mosaleli ya Yehova apesaki mitindo.+ 13  Kaka bingumba nyonso oyo ezalaki likoló ya mwa bangomba na yango nde Yisraele etumbaki te, longola kaka Hazore yango moko oyo Yosua azikisaki. 14  Mpe biloko nyonso ya bingumba yango mpe banyama ya mboka, bana ya Yisraele bapunzaki yango mpo na bango moko.+ Kaka bato nyonso nde bana ya Yisraele babɛtaki bango na mopanga kino basilisaki bango nyɛɛ.+ Batikaki ata moto moko te oyo azalaki na mpema.+ 15  Ndenge Yehova apesaki Moize mosaleli na ye mitindo, ndenge wana nde Moize apesaki Yosua mitindo,+ Yosua asalaki se bongo. Alongolaki liloba moko te na nyonso oyo Yehova apesaki Moize mitindo.+ 16  Mpe azwaki mokili yango mobimba, etúká ya ngombangomba mpe Negebe+ mobimba, mokili mobimba ya Goshene,+ Shefela,+ Araba,+ etúká ya ngombangomba ya Yisraele mpe Shefela+ na yango, 17  banda na Ngomba Halake,+ oyo emati na Seire,+ tii na Baala-gade+ na lobwaku ya patatalu ya Libá, na nse ya Ngomba Heremone,+ mpe azwaki bakonzi na yango nyonso mpe abɛtaki bango mpe abomaki bango.+ 18  Bitumba oyo Yosua abundaki na bakonzi wana nyonso ezwaki mikolo mingi. 19  Engumba ata moko te elukaki kozala na kimya elongo na bana ya Yisraele, longola kaka Bahivi+ oyo bazalaki kofanda na Gibeone.+ Bingumba mosusu nyonso, bazwaki yango na bitumba.+ 20  Mpo Yehova azalaki kosala boye: kotika mitema na bango ekóma makasi+ mpo báluka bitumba ná Yisraele, bongo ye aboma bango nyonso, mpo amonisela bango boboto te,+ kasi asilisa bango nyɛɛ, ndenge Yehova apesaki Moize mitindo.+ 21  Lisusu, na ntango yango, Yosua akendaki koboma Baanakime+ na etúká ya ngombangomba, na Hebrone, na Debire, na Anabe+ mpe na etúká mobimba ya ngombangomba ya Yuda mpe na etúká mobimba ya ngombangomba ya Yisraele.+ Yosua abomaki bango elongo na bingumba na bango.+ 22  Baanakime batikalaki lisusu te na mokili ya bana ya Yisraele. Kaka na Gaza,+ na Gate+ mpe na Ashedode+ nde batikalaki.+ 23  Ndenge wana nde Yosua azwaki mokili yango mobimba, na kolanda nyonso oyo Yehova alakaki na Moize,+ mpe na nsima Yosua apesaki yango libula epai ya bana ya Yisraele, libota na libota na eteni na yango.+ Mpe mokili yango ekómaki na kimya, bitumba ezalaki te.+

Maloba na nse