Yona 3:1-10

3  Na nsima, liloba ya Yehova eyelaki Yona mbala ya mibale ete:+  “Tɛlɛmá, kende na Ninive engumba monene, mpe sakwelá yango nsango+ oyo nazali koyebisa yo.”  Bongo Yona atɛlɛmaki mpe akendaki na Ninive ndenge Yehova alobaki.+ Nzokande, mpo na Nzambe Ninive ezalaki engumba moko monene,+ kokatisa yango ezalaki kosɛnga kotambola mikolo misato na makolo.  Na nsima, Yona abandaki kokɔta na engumba yango, atambolaki mokolo mobimba na makolo, mpe azalaki kosakola mpe koloba boye: “Etikali mikolo ntuku minei (40) mpamba, Ninive ekwea.”+  Bongo bato ya Ninive babandaki kondimela Nzambe,+ mpe basakolaki ete bákila bilei mpe bálata ngɔtɔ,+ banda na moto oyo aleki monene na kati na bango tii na moto oyo aleki moke na kati na bango.  Ntango liloba yango ekómelaki mokonzi ya Ninive,+ atɛlɛmaki na kiti na ye ya bokonzi mpe alongolaki elamba na ye ya bokonzi mpe alataki ngɔtɔ mpe afandaki na putulu ya mɔtɔ.+  Lisusu, atindaki bábelela, mpe atindaki báloba na Ninive, na nzela ya mobeko ya mokonzi mpe ya bato minene na ye ete: “Ezala moto, ezala nyama ya mboka, ezala etonga ya bangɔmbɛ to etonga ya bampate, moko te asengeli komeka ata eloko moko. Moko te asengeli kolya. Basengeli komɛla ata mai te.+  Mpe bálata ngɔtɔ, moto mpe nyama ya mboka; mpe bábelela Nzambe makasi mpe bábongwana+ moto na moto na nzela na ye ya mabe mpe na mobulu oyo ezali na mabɔkɔ na bango.  Nani ayebi soki Nzambe ya solo akoki kobongola makanisi mpe koyoka mpenza mawa+ mpe kozonga nsima na nkanda na ye ya kongala, mpo tókufa te?”+ 10  Mpe Nzambe ya solo amonaki misala na bango,+ amonaki ete babongwani na nzela na bango ya mabe;+ bongo Nzambe ya solo ayokaki mawa+ mpo na likama oyo alobaki ete akobimisela bango; mpe abimisaki yango te.+

Maloba na nse