Yobo 7:1-21

7  “Moto—mowei mpamba—azali te kotindama na mosala makasi+ awa na mabele,Mpe mikolo na ye ezali te lokola mikolo ya mosali oyo azwaka lifuti?+   Lokola moombo, azali komɛla mpema mpo na koluka elili,+Mpe lokola mosali oyo azwaka lifuti, azali kozela lifuti na ye.+   Na ndenge yango, nakómi nkolo ya basanza+ oyo ezali na eloko te,Mpe butu ya mpasi+ nde batángeli ngai.   Ntango nakendaki kolala, nalobi: ‘Nakolamuka ntango nini?’+Mpe ntango mpokwa ekómaki mpenza na nsuka, natungisamaki tii na mwa pole ya kotana ya ntɔngɔ.   Mosuni na ngai elati nkusu+ mpe ekómi putuluputulu;+Loposo na ngai esali bikókóto mpe epasukipasuki.+   Mikolo na ngai ekómi kokima mbangu+ koleka motonga ya moto oyo asalaka mayemi na bilamba,Mpe ezali kosuka na elikya moko te.+   Kobosana te ete bomoi na ngai ezali mopɛpɛ;+Ete liso na ngai ekomona bolamu lisusu te.   Liso ya ye oyo azali kotala ngai ekomona lisusu ngai te;Miso na yo ekozala likoló na ngai, kasi nakozala te.+   Lipata ezali mpenza kokóma na nsuka na yango mpe ezali koleka;Ndenge moko mpe moto oyo azali kokita na Nkunda,* akobima te.+ 10  Akozonga na ndako na ye lisusu te,Mpe esika na ye ekoyeba ye lisusu te.+ 11  Ngai mpe nakokanga monɔkɔ na ngai te.Nakoloba na kati ya mpasi ya elimo na ngai;Nakomitungisa na kati ya bololo ya molimo na ngai!+ 12  Ngai nazali nde mbu to nyama ya nsɔmɔ ya mbu,Mpo otyela ngai mokɛngɛli?+ 13  Ntango nalobaki: ‘Elalelo na ngai ekobɔndisa ngai,Mbeto na ngai ekosalisa ngai na komema mitungisi na ngai,’ 14  Opesi ngai kutu nsɔmɔ na bandɔtɔ,Mpe na bimonaneli, ozali kobangisa ngai, 15  Bongo molimo na ngai eponi kokangama mpema,Liwa+ na esika ya mikuwa na ngai oyo. 16  Naboyi;+ nalingi kozala na bomoi te mpo na ntango oyo etyami ndelo te.Tiká ngai, mpo mikolo na ngai ezali se mopɛpɛ mpamba.+ 17  Moto—mowei mpamba+—azali nani mpo obɔkɔla ye,Mpo otyela ye likebi, 18  Mpo otyela ye likebi ntɔngɔ nyonso,Mpo omeka ye ntango nyonso?+ 19  Mpo na nini okolongola miso na yo epai na ngai te,+Mpe okotika ngai te tii namɛla nsoi? 20  Soki nasali lisumu, eloko nini ya mabe nakoki kosala yo, Motali ya bato?+Mpo na nini okómisi ngai eloko na yo ya kobɛta, mpo nakóma kilo epai na yo? 21  Mpe mpo na nini olimbisi te mabe oyo nasali ya kobuka mibeko+Mpe olekisi libunga na ngai te?Mpo sikoyo, nakolala na putulu;+Mpe okoluka ngai, kasi nakozala lisusu te.”

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.