Yobo 39:1-30

39  “Oyebi ntango oyo etyamá mpo bantaba ya ngomba ya mabanga ebota?+ Otalaka ntango banyama ebengami bishe ebotaka+ na mpasi?   Otángaka nde basanza oyo yango ekokisaka,To oyebi nde ntango oyo yango ebotaka?   Egumbamaka ntango ebimisaka bana,Ntango elongwaka na mpasi ya kobota.   Bana na bango bakómaka makasi, bakómaka minene na esobe;Bakendaka mpe bazongelaka bango te.   Nani atikaki zɛbrɛ+ ekende na bonsomi,Mpe nani afungolaki bansinga ya mpunda ya zamba,   Oyo ndako oyo natyelá yango ezali mokili patatalu oyo ekaukáMpe oyo bisika na yango ya kofanda ezali mokili ya mungwa?+   Esɛkaka yikiyiki ya sité;Eyokaka makɛlɛlɛ ya moto oyo azali kolanda nyama te.+   Etambolatambolaka na bangomba mpo na koluka matiti ya kolya+Mpe elukaka lolenge nyonso ya matiti ya mobesu.+   Ngɔmbɛ-mobali ya zamba ekolinga nde kosalela yo mosala,+To ekolekisa nde butu pene na elyelo ya bibwɛlɛ na yo? 10  Okoki nde kokanga makasi ngɔmbɛ ya zamba na bansinga na yango na nzela ya mikala,To ekonika+ nde mabele ya mabwaku ya patatalu nsima na yo? 11  Okotyela nde yango motema mpo ezali na makasi mingi,Mpe okotikela yango mosala na yo ya makasi? 12  Okotya nde elikya epai na yango ete ekomemela yo mboto na yoMpe ete ekoyanganisa yango na esika na yo ya kotutatuta mbuma? 13  Lipapu ya maligbanga ya mwasi ebɛtabɛtá nde na esengo,To ezalaka nde na nsala ya mapapu mpe nsala ya nzoto lokola ya nkɔngi?+ 14  Mpo etikaka maki na yango moko na mabeleMpe eyokisaka yango mɔtɔ na kati ya putulu, 15  Mpe ebosanaka ete lokolo ekoki kopanza yangoTo mpe ata nyama moko ya zamba oyo efandaka na esobe ekoki konyata yango. 16  Esalelaka bana na ye makambo makasimakasi, lokola nde bazali bana na ye te+Mosala na ye ya makasi ezali mpamba mpo ezalaka na nsɔmɔ te. 17  Mpo Nzambe asalá ete ebosana bwanya,Mpe apesá yango likabo ya mayele te.+ 18  Na ntango ebɛtaka mapapu na yango na likoló,Esɛkaka mpunda mpe motambwisi na yango. 19  Okoki nde kopesa mpunda nguya?+Okoki nde kolatisa nkingo na yango nsuki milai oyo eninganaka? 20  Okoki nde kotinda yango epumbwapumbwa lokola liyoyo?Lokumu ya konguluma ya zolo na yango epesaka nsɔmɔ.+ 21  Ebɛtabɛtaka makolo+ na lobwaku ya patatalu mpe epumbwapumbwaka na nguya;Ebimaka mpo na kokutana na bibundeli.+ 22  Esɛkaka nsɔmɔ, mpe ebangaka te;+Mpe ezongaka nsima te mpo na mopanga. 23  Libenga ya makula esalaka makɛlɛlɛ ntango etutanaka na yango,Ebende ya likɔnga ná likɔnga moke. 24  Ntango etutatutaka mabele mpe ekɔtaka na yikiyiki, emɛlaka mabele,Mpe endimaka te ete ezali lokito ya liseke. 25  Ntango kaka liseke eyuli, elobaka: Aha!Mpe eyokaka nsolo ya etumba na mosika,Yikiyiki ya bakonzi ná ntangwa ya etumba.+ 26  Na mayele na yo nde kombekombe ya matɔnɔmatɔnɔ epumbwaka,Mpe esembolaka mapapu na yango na mopɛpɛ ya sudi? 27  To na etinda na yo nde mpongo+ epumbwaka likolóMpe etongaka zumbu na yango na esika etombwaná mpenza likoló,+ 28  Efandaka na libanga monene mpe elalaka na butuLikoló ya nsɔngɛ ya libanga mpe na esika oyo bakómaka te? 29  Longwa kuna esengeli koluka bilei;+Miso na yango ezali se kotalatala mosika mpenza. 30  Mpe bana na ye bafibaka makila;Esika bibembe ezali, yango mpe ezalaka wana.”+

Maloba na nse