Yobo 38:1-41

38  Bongo Yehova ayanolaki Yobo na kati ya mopɛpɛ makasi+ mpe alobaki ete:   “Nani yango azali kobebisa toliNa maloba oyo ezangi boyebi?+   Nabondeli yo, kangá loketo na yo lokola mobali moko makasi,Mpe tiká natuna yo, bongo yo oyebisa ngai.+   Yo ozalaki wapi ntango natyaki moboko ya mabele?+Yebisá ngai, soki oyebi eloko babengi mayele.   Nani atyá bolai na yango, soki oyebi,To nani atandaki nsinga ya komeka bolai na yango?   Bitɛlɛmiselo+ na yango epikami na kati ya nini,To nani atyaki libanga na yango ya litumu,   Ntango minzoto ya ntɔngɔ+ egangaki elongo na esengo,Mpe bana nyonso ya Nzambe+ babandaki koganga na esengo?   Mpe nani akangaki mbu na baporte,+Oyo ezalaki kobima lokola ntango epunzwaki longwa na libumu;   Ntango natyaki lipata lokola elamba na yangoMpe molili tuu lokola mwa elamba ya kolínga, 10  Mpe natyelaki yango lilako na ngaiMpe natyaki ekangiseli ná baporte,+ 11  Mpe na nsima nalobaki: ‘Okoki koya kino awa, kasi koleka te;+Mpe awa nde lolendo ya mbonge na yo esuki’?+ 12  Banda mikolo na yo ebandá, opesá ntɔngɔ mitindo?+Oyebisá nde kotana ya ntɔngɔ esika na yango, 13  Mpo ezwa bansuka ya mokili,Mpo bato mabe báningisama mpe bálongwa kati na yango?+ 14  Ebongwanaka lokola mabele ya lima+ na nse ya kashɛ,Mpe biloko etyamaka lokola na elamba. 15  Mpe baboyeli bato mabe pole na bango,+Mpe lobɔkɔ oyo etombwani ezali kobukana.+ 16  Okómá na maziba ya mbu,To otambolatambolá koluka+ mai mozindo?+ 17  Bazipolelá yo baporte ya liwa,+To baporte ya molili makasi,+ okoki nde komona yango? 18  Otalelá malamumalamu bitando minene ya mabele?+Lobá, soki oyebi yango nyonso. 19  Sikoyo, nzela ya kokende epai pole efandaka ezali wapi?+Bongo molili, esika na yango ezalaka wapi, 20  Mpo omema yango na ndelo na yangoMpe okanga ntina ya babalabala oyo ekei na ndako na yango? 21  Oyebi yango mpo na ntango wana osilaki kobotama,+Mpe mpo motángo ya mikolo na yo ezali mingi? 22  Okɔtá nde na bandako ya kobomba nɛjɛ,+To omonaka ata bandako ya matandala,+ 23  Oyo nabombá mpo na ntango ya mpasi,Mpo na mokolo ya kobunda mpe ya etumba?+ 24  Wapi, sikoyo, nzela epai pole ekabwanaka,Mpe oyo mopɛpɛ ya ɛsti+ epanzanaka na mabele? 25  Nani akabolá nzela ya mai mpo na mpelaMpe nzela mpo na lipata ya mbula ya mopɛpɛ makasi ya bankake,+ 26  Mpo na konɔkisa mbula na mokili oyo moto azalaka te,+Na esobe oyo moto ya mabele azalaka te, 27  Mpo na kotondisa bisika oyo ebɛtami na mopɛpɛ makasi mpe oyo etikali mpambaMpe mpo na kokolisa matiti oyo ezali kobima?+ 28  Mbula ezalaka nde na tata,+To nani abotaki matangá ya mamwɛ?+ 29  Mai oyo ekangani libanga ebimaka mpenza na libumu ya nani,Bongo putulu ya matandala+ ya likoló, nani mpenza abotaka yango? 30  Mai ebombamaka lokola nde na libanga,Mpe etando ya mai mozindo ekanganaka.+ 31  Okoki nde kokanga makasi minzoto ya Kima na minyɔlɔlɔ,To okoki nde kofungola bansinga ya minzoto ya Kesile?+ 32  Okoki nde kobimisa minzoto ya Mazarote na ntango na yango oyo etyamá?Minzoto ya Ashe ná bana na yango, yo okoki nde kokamba yango? 33  Oyebi nde mibeko ya likoló,+To okoki nde kotya bokonzi na yango na mabele? 34  Okoki nde kotombola mongongo na yo ekóma kino na mapata,Ete ebele ya mai oyo ezali kopumbwapumbwa ezipa yo?+ 35  Okoki kotinda mikalikali ekendeMpe eloba na yo: ‘Biso oyo!’? 36  Nani atyaki bwanya+ na maboke ya mapata,To nani apesá makambo ya kokamwa ya likoló mayele?+ 37  Nani akoki na bwanya kotánga mapata na bosikisiki,To bilokó ya mai ya likoló—nani akoki kosopa yango,+ 38  Ntango putulu esopanaka lokola ebende oyo enyangwi,Mpe mabele oyo ekangamakangamá esanganaka liboke moko? 39  Okoki nde kolukela nkɔsi nyama ya kolyaMpe okoki nde kosilisa nzala makasi ya bana-nkɔsi,+ 40  Ntango bagunzamaka na bisika ya kobombana,+To bamilalisaka na kobatama na esika ya kobombana? 41  Nani abongiselaka yanganga bilei+Ntango bana na yango babelelaka Nzambe mpo na kosɛnga lisalisi,Ntango bayengayengaka mpo eloko ya kolya ezali te?

Maloba na nse