Yobo 37:1-24

37  “Ya solo, mpo na yango, motema na ngai ebandi kolɛnga,+ Mpe ezali kopumbwa na esika na yango.   Bóyoka na likebi lokito ya mongongo na ye,+Mpe konguluma oyo ezali kobima na monɔkɔ na ye.   Na nse ya likoló mobimba, atikaka yango ebima,Mpe mokalikali+ na ye ezali kino na bansuka ya mabele.   Nsima na yango, lokito moko ebimaka;Ye angulumaka na lokito ya bonene na ye+ lokola nkake,+Mpe apekisaka yango te ntango mongongo na ye eyokani.+   Nzambe angulumaka lokola nkake na mongongo na ye+ na ndenge moko ya kokamwa,Asalaka makambo minene oyo biso tokoki koyeba te.+   Mpamba te alobaka na nɛjɛ: ‘Kweá na mabele,’+Mpe na mbula makasi, ɛɛ, na bambula na ye oyo esopanaka mpenza makasi.+ 7  Atyaka elembo na lobɔkɔ ya moto nyonso ya mabele,Mpo moto—mowei mpamba—nyonso ayeba mosala na ye.   Mpe nyama ya zamba ekɔtaka na esika ya komibomba,Mpe efandaka na bisika na yango ya kobombana.+   Mopɛpɛ makasi eutaka na shambrɛ ya kati+Mpe malili eutaka na mipɛpɛ ya nɔrdi.+ 10  Na mpema ya Nzambe, mai oyo ekangani libanga epesamaka+Mpe etando ya mai ekangisamaka.+ 11  Ɛɛ, atondisaka lipata na mai,Pole+ na ye epanzaka mapata, 12  Mpe ezali kobalusama epai na epai na ndenge oyo azali kotambwisa yango mpo esala mosalaNtango nyonso oyo atindaka+ yango na etando ya mabele oyo ebotaka ya mokili. 13  Ezala mpo na lingenda+ to mpo na mokili na ye+To mpo na motema boboto,+ ye asalaka na yango mosala. 14  Tyá litoi na likambo oyo, Ee Yobo;Tɛlɛmá nyɛɛ mpe tyá likebi na misala ya kokamwa ya Nzambe.+ 15  Oyebi ntango nini Nzambe apesaki yango mokumba,+Mpe ntango nini angɛngisaki pole ya lipata na ye? 16  Oyebi ndenge mapata etepatepaka na likoló,+Misala ya kokamwa ya Oyo akoká na boyebi?+ 17  Ndenge nini bilamba na yo ezalaka mɔtɔNtango mabele ekómaka na kimya oyo euti na sudi?+ 18  Elongo na ye, okoki nde kotula likoló mpo etandolama+Lokola talatala makasi ya ebende oyo enyangwisami? 19  Yebisá biso nini tosengeli koloba na ye;Tokoki kobimisa maloba te mpo na molili. 20  Esengeli nde báyebisa ye ete nalingi naloba?To moto alobá nde ete bakoyebisa yango?+ 21  Mpe sikoyo, bazali mpenza komona pole te;Ezali kongɛnga na likoló,Ntango mopɛpɛ moko eleki mpe ekɔmbɔli yango. 22  Kongɛnga ya ndenge ya wolo eutaka na nɔrdi.Lokumu+ oyo ezali na Nzambe ezali nsɔmɔ. 23  Nzokande Mozwi-ya-Nguya-Nyonso, tomoni ye te;+Atombwami na nguya,+Mpe bosembo+ ná boyengebene mingi,+ akotyola yango te.+ 24  Boye tiká bato bábanga ye.+Atalaka te baoyo, na mitema na bango, bamonaka ete bazali bato ya bwanya.”+

Maloba na nse